Oil pumps
Oil systems
Fluid pumps
Oil skimmers
Refractometers
Oil level indicators


 

logo
75
Luftdrevne dobbeltvirkende membranpumper er designet til at håndtere en bred vifte af væsker med højt tørstofindhold og mindre partikler. Pumperne indeholder ingen lameller, stempler eller gear.
Pumperne kan overføre forurenede medier og er ideelle til tømning af kar eller væsker, som kan være en blanding af flere produkter såsom olie, vand og frostvæske blandet sammen.
Minimal kontakt med væsken gør disse pumper til et glimrende valg for forskydningsfølsomme væsker. Pumperne er selvansugende og tåler tørkørsel i kortere perioder. En indbygget kontraventil giver mulig­hed for stor sugehøjde, selv ved tør opstart og tungere væsker. Pumperne tåler nedsænkning i væsken. Før blot udløbsslangen op over væskeniveau.
Alle pumpemodellerne er designet til brug med et indgangstryk på 1,5-7 bar (20-100 PSI). Lufttilslutning på alle pumperne er 1/4”R (indv.).

KABI Membranpumper fås med 2 typer pumpehuse:
Aluminium: Med Hytrel® membran. Bedst til brug med almindelige væsker som olier, diesel, glykol mm. Anbefales ikke til brug med slibende og ætsende væsker.
Polypropylen: Med Teflon® (PTFE) membran. Velegnet til aggressive kemiske applikationer såsom opløsningsmidler. Anbefales ikke til brug sammen med petroleum baserede medier.

Spørg altid efter kundeservice, for rette pumpevalg.
Air operated double diaphragm pumps are designed for handling of a wide variety of fluids with high solids content. These pumps have no rotors, pistons or gears.
The pumps can transfer contaminated media and are good at cleaning out pits or liquids that can be a mix of several products like oil, water and antifreeze all mixed together.
The minimal parts contact with the liquid makes these pumps an excel­lent choise for shear sensitive fluids. They can run dry without damage for shorter periods. The pumps are self priming. An incorporating inter­nal check valve allows for high suction lift even at dry start-up and with heavier fluids. These pumps can be submerged in the liquid by simply running the exhaust line above the liquid level.
All pump models are designed for use with an inlet air pressure of 1.5-7 bar (20-100 PSI). Air inlet on all pump models is threaded 1/4”BSP (F).

KABI Diaphragm pumps are available in 2 types of body materials:
Aluminium: With Hytrel® diaphragm. Highly suitable for use with oils. Not recommended for use with abrasive and corrosive liquids.
Polypropylene: With Teflon® (PTFE) diaphragm. Suitable for use with highly aggresive liquids such as solvents etc. Not recommended for use with petroleum-based media.

Call KABI customer service. We will help you find the right pump.
KABI Membranpumper med aluminiumshus
Membran i Hytrel.
Art.nr.
60801
60802
60803
Gevind
1/2”
3/4”
1”
Max. kapacitet
50 l/min.
110 l/min.
110 l/min.
Løftehøjde
1,5 mtr.
5,5 mtr.
5,5 mtr.
Emb.
1
1
1
KABI Diaphragm pumps, aluminium body
Hytrel diaphragm.
Art.#
60801
60802
60803
Thread
1/2”
3/4”
1”
Max. flow
50 l/min.
110 l/min.
110 l/min.
Suction lift
1.5 mtr.
5.5 mtr.
5.5 mtr.
Quantity
1
1
1
KABI Membranpumpe med aluminiumshusKABI Diaphragm pump with aluminium body
6080160802 / 60803
KABI Membranpumper m/ polypropylen hus
Membran i Teflon (PTFE).
Art.nr.
60810
60811
Gevind
1/4”
1/2”
Max. kapacitet
11 l/min.
45 l/min.
Løftehøjde
1,5 mtr.
2,5 mtr.
Emb.
1
1
KABI Diaphragm pumps, polypropylene body
Teflon (PTFE) diaphragm.
Art.#
60810
60811
Thread
1/4”
1/2”
Max. flow
11 l/min.
45 l/min.
Suction lift
1,5 mtr.
2,5 mtr.
Quantity
1
1
KABI Membranpumpe med polypropylen husKABI Diaphragm pump, polypropylene body
60810
60811
KABI Tømningskit for membranpumpe
Bestående af: Vægbeslag for membranpumpe. Luftregulator med manometer og vandudskiller. 2,4 mtr. udløbsslange. 2,4 mtr. sugeslange monteret med Y-filter og CAM koblingssæt.
Art.nr.
60851
60853
Kit som passer til
1/2” Membranpumpe
1” Membranpumpe
Emb.
1
1
KABI Evacuation kit for diaphragm pump
Kit containing: Wall bracket. Filter regulator with water separator. 2.4 mtr. outlet hose. 2.4 mtr. inlet hose with Y-strainer and CAM lock coupler.

Art.#
60851
60853
Kit suitable for
1/2” Diaphragm pump
1” Diaphragm pump
Quantity
1
1
KABI Tømningskit for membranpumpe
Lev. uden pumpe
Pump not included
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

76
logo
KABI Trykluftdreven oliepumpe 3:1
For smøreolie o.lign. op til SAE 130 i rørsystem.
Kapacitet: 14,0 ltr./min. baseret på fri gennem­strømning ved 6 bar.
Lufttilslutning: 1/4"R.
Olietilslutning, udløb: 1/2"R.
Min/Max. arbejdstryk: 2-10 bar.
Luftforbrug: 230 ltr./min.
Støjniveau: 81 db.
Med 2"R fadforskruning.
Art.nr.
60263
Pumperørslængde
ø42mm x 950mm (208 ltr.)
Emb.
1NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring
(FRL unit) 60286.
KABI Pneumatic oil pump 3:1
For lubricating oil up to SAE 130 in pipe system.
Capacity: 14.0 ltr./min. based on free flow at 6 bar.
Air connection: 1/4"BSP.
Oil connection, outlet: 1/2"BSP.
Min/Max. working pressure: 2-10 bar.
Air consumption: 230 ltr./min.
Noise level: 81 db.
With 2"BSP cask screw.

Art.#
60263
Pump tube length
ø42mm x 950mm (208 ltr.)
Quantity
1Note: The pump must be supplied with mist
lubrication (FRL unit) 60286.
KABI Trykluftdreven oliepumpe 3:1
KABI Trykluftdreven oliepumpe 3:1
For smøreolie o.lign. op til SAE 130 i rørsystem.
Kapacitet: 14,0 ltr./min. baseret på fri gennem­strømning ved 6 bar.
Lufttilslutning: 1/4"R.
Olietilslutning, indgang: 1"R.
Olietilslutning, udløb: 1/2"R.
Min/Max. arbejdstryk: 2-10 bar.
Luftforbrug: 230 ltr./min.
Støjniveau: 81 db.
Med 2"R fadforskruning.
Art.nr.
60267
40250
40251

Pumpe - kort model, ø42
Sugerør for 208 ltr. tromle
Vægbeslag for kort pumpe
Emb.
1
1
1

NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring
(FRL unit) 60286.
KABI Pneumatic oil pump 3:1
For lubricating oil up to SAE 130 in pipe system.
Capacity: 14.0 ltr./min. based on free flow at 6 bar.
Air connection: 1/4"BSP.
Oil connection, input: 1"BSP.
Oil connection, outlet: 1/2"BSP.
Min/Max. working pressure: 2-10 bar.
Air consumption: 230 ltr./min.
Noise level: 81 db.
With 2"BSP cask screw.

Art.#
60267
40250
40251

Pump - short model, ø42
Suction tube for 208 ltr. drum
Wall bracket for short pump
Qty.
1
1
1

Note: The pump must be supplied with mist
lubrication (FRL unit) 60286.
Sugerør for 208 ltr. tromleKABI Pneumatic oil pump 3:1
Vægbeslag for kort pumpe
Eurolube trykluftdrevne oliepumper 1:1 & 3:1
For smøreolie op til SAE 90 i rørsystem.
For 180-205 ltr. tromler.
Lufttilslutning: 1/4”R.
Olieudløb: 3/4”R.
Med 2” fadforskruning.
Max. 10 bar. Arbejdstryk 8 bar.
Kapaciteten er baseret på fri gennemstrømning.
Art.nr.
40261
40263
40255

1:1 40 ltr./min (ø50 x 930mm)
3:1 25 ltr./min (ø32 x 915mm)
3:1 25 ltr./min (ø32 x 770mm)
Tromle
208 ltr.
208 ltr.
60 ltr.
Eurolube Pneumatic oil pumps 1:1 & 3:1
For lubricating oil up to SAE 90 in pipe system.
For 180-205 ltr. drums.
Air connection: 1/4”BSP.
Oil connection: 3/4”BSP.
With 2” bung.
Max. 10 bar. Working pressure 8 bar.
The capacity is based on free flow.
Art.#
40261
40263
40255

1:1 40 ltr./min (ø50 x 930mm)
3:1 25 ltr./min (ø32 x 915mm)
3:1 25 ltr./min (ø32 x 770mm)
Drum
208 ltr.
208 ltr.
60 ltr.
Eurolube trykluftdreven oliepumpe 1:1 og 3:1
Trykluftdrevet pumpesæt kort model 3:1
Lufttilslutning: 1/4”R.
Olietilslutning: 3/4”R.
Inkl. vægbeslag, sugerør 1040mm,
udløbsslange 2,5 m, tilslutning til pumpe 1”R.
Kapaciteten er baseret på fri gennemstrømning.
Art.nr.
40266
40267

Max. 25 ltr./min (ø32 x 180mm)
Pumpe uden tilbehør
Emb.
1
1
Pneumatic driven pump kit. stub pump 3:1
Air connection: 1/4”BSP.
Oil Connection: 3/4”BSP.
Includes wall mount, suction tube 1040mm,
outlet hose 2.5m, connection to pump 1”BSP.
The capacity is based on free flow.
Art.#
40266
40267

Max. 25 ltr./min (ø32 x 180mm)
Pump without accessories
Qty.
1
1
Trykluftdrevet pumpesæt kort model 3:1
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
77
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol med drypventil (40400).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60550
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with drip valve (40400).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60550
Quantity
1
KABI Olieanlæg med slangerulle 10 mtr. Åben
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol m/ slange & drypventil (40394).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60551
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with hose and drip valve (40394).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60551
Quantity
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol, digital forudindstillelig (40380).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60552
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital preset (40380).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60552
Quantity
1
Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital tæller (40385).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60553
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital counter (40385).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60553
Quantity
1
Oil system with hose reel 10 mtr. Open
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

78
logo
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
KABI trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol med drypventil (40400).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60750
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with drip valve (40400).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60750
Quantity
1
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
KABI trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol m/ slange & drypventil (40394). Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60751
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with hose and drip valve (40394).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60751
Quantity
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
KABI trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital forudindstillelig (40380). Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60752
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital preset (40380).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60752
Quantity
1
Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Åben
KABI trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital tæller (40385).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60753
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital counter (40385).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60753
Quantity
1
Oil system with hose reel 10 mtr. Open
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
79
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol med drypventil (40400).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60558
Emb.
1
KABI Oil system w/ hose reel 10 mtr. Closed
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with drip valve (40400).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60558
Quantity
1
KABI Olieanlæg med slangerulle 10 mtr. Lukket
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol m/ slange & drypventil (40394). Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60559
Emb.
1
KABI Oil system w/ hose reel 10 mtr. Closed
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with hose and drip valve (40394).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60559
Quantity
1
KABI Oil system with hose reel 10 mtr. Closed
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol, digital forudindstillelig (40380). Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60560
Emb.
1
KABI Oil system w/ hose reel 10 mtr. Closed
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital preset (40380).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60560
Quantity
1
Olieanlæg med slangerulle 10 mtr. Lukket
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital tæller (40385).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60561
Emb.
1
KABI Oil system w/ hose reel 10 mtr. Closed
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital counter (40385).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60561
Quantity
1
Oil system with hose reel 10 mtr. Closed
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

80
logo
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol med drypventil (40400).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60758
Emb.
1
KABI Oil system w/ hose reel 10 mtr. Closed
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with drip valve (40400).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60758
Quantity
1
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol m/ slange & drypventil (40394). Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60759
Emb.
1
KABI Oil system w/ hose reel 10 mtr. Closed
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with hose and drip valve (40394).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60759
Quantity
1
KABI Oil system w/ hose reel 10 mtr. Closed
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol, digital forudindstillelig (40380). Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60760
Emb.
1
KABI Oil system w/ hose reel 10 mtr. Closed
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital preset (40380).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60760
Quantity
1
Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 10 mtr. Lukket
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital tæller (40385).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60761
Emb.
1
KABI Oil system w/ hose reel 10 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital counter (40385).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60761
Quantity
1
Oil system w/ hose reel 10 mtr. Closed
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
81
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol med drypventil (40400).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60554
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with drip valve (40400).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60554
Quantity
1
KABI Olieanlæg med slangerulle 15 mtr. Åben
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol m/ slange & drypventil (40394).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60555
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with hose and drip valve (40394).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60555
Quantity
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol, digital forudindstillelig (40380).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60556
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital preset (40380).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60556
Quantity
1
Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
Trykluftdrevet oliepumpe 3:1, 200 ltr. (60263).
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital tæller (40385).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60557
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, 200 ltr. (60263).
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital counter (40385).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60557
Quantity
1
Oil system with hose reel 15 mtr. Open
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

82
logo
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
KABI trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol med drypventil (40400).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60754
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with drip valve (40400).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60754
Quantity
1
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
KABI trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol m/ slange & drypventil (40394). Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60755
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with hose and drip valve (40394).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60755
Quantity
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
KABI trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital forudindstillelig (40380). Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60756
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital preset (40380).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60756
Quantity
1
Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
KABI Olieanlæg m/ slangerulle 15 mtr. Åben
KABI trykluftdrevet oliepumpe 3:1, kort udgave (60267). Sugerør og slange for 200 ltr. tromle.
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital tæller (40385).
Drypbakke for påfyldningspistol (60699).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Max. tryk pumpe: 10 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60757
Emb.
1
KABI Oil system with hose reel 15 mtr. Open
KABI air operated oil pump 3:1, short edition (60267). Suction tube and hose for 200 ltr. drum.
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital counter (40385).
Drip tray for oil control gun (60699).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Max. pressure pump: 10 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60757
Quantity
1
Oil system with hose reel 15 mtr. Open
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
83
KABI Slangerullesæt 1/2" x 10 mtr. Åben
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol med drypventil (40400).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60511
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 10 mtr. Open
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with drip valve (40400).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60511
Quantity
1
KABI Slangerullesæt 1/2 tomme x 10 mtr. Åben
KABI Slangerullesæt 1/2" x 10 mtr. Åben
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol m/ slange & drypventil (40394).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60512
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 10 mtr. Open
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with hose and drip valve (40394).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60512
Quantity
1
KABI Hose reel kit 1/2 inch x 10 mtr. Open
KABI Slangerullesæt 1/2" x 10 mtr. Åben
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol, digital forudindstillelig (40380).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60513
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 10 mtr. Open
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital preset (40380).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60513
Quantity
1
Slangerullesæt 1/2 tomme x 10 mtr. Åben
KABI Slangerullesæt 1/2" x 10 mtr. Åben
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital tæller (40385).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60514
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 10 mtr. Open
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital counter (40385).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60514
Quantity
1
Hose reel kit 1/2 inch x 10 mtr. Open
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

84
logo
KABI Slangerullesæt 1/2" x 10 mtr. Lukket
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol med drypventil (40400).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60521
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 10 mtr. Closed
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with drip valve (40400).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60521
Quantity
1
KABI Slangerullesæt 1/2 tomme x 10 mtr. Lukket
KABI Slangerullesæt 1/2" x 10 mtr. Lukket
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol m/ slange & drypventil (40394).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60522
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 10 mtr. Closed
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with hose and drip valve (40394).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60522
Quantity
1
KABI Hose reel kit 1/2 inch x 10 mtr. Closed
KABI Slangerullesæt 1/2" x 10 mtr. Lukket
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol, digital forudindstillelig (40380).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60523
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 10 mtr. Closed
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital preset (40380).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60523
Quantity
1
Slangerullesæt 1/2 tomme x 10 mtr. Lukket
KABI Slangerullesæt 1/2" x 10 mtr. Lukket
Lukket slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital tæller (40385).
Slangerulle: 10 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60524
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 10 mtr. Closed
Closed hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital counter (40385).
Hose reel: 10 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60524
Quantity
1
Hose reel kit 1/2 inch x 10 mtr. Closed
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
85
KABI Slangerullesæt 1/2" x 15 mtr. Åben
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol med drypventil (40400).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60516
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 15 mtr. Open
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with drip valve (40400).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60516
Quantity
1
KABI Slangerullesæt 1/2 tomme x 15 mtr. Åben
KABI Slangerullesæt 1/2" x 15 mtr. Åben
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol m/ slange & drypventil (40394).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 60 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60517
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 15 mtr. Open
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun with hose and drip valve (40394).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 60 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60517
Quantity
1
KABI Hose reel kit 1/2 inch x 15 mtr. Open
KABI Slangerullesæt 1/2" x 15 mtr. Åben
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Påfyldningspistol, digital forudindstillelig (40380).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60518
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 15 mtr. Open
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital preset (40380).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60518
Quantity
1
Slangerullesæt 1/2 tomme x 15 mtr. Åben
KABI Slangerullesæt 1/2" x 15 mtr. Åben
Åben slangerulle inkl. dreje/vippe beslag.
Oliepåfyldningspistol, digital tæller (40385).
Slangerulle: 15 mtr. x 1/2".
Max. tryk slangerulle: 138 bar.
Max. tryk oliepistol: 70 bar.
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60519
Emb.
1
KABI Hose reel kit 1/2" x 15 mtr. Open
Open hose reel incl. swivel mount bracket.
Oil control gun, digital counter (40385).
Hose reel: 15 mtr. x 1/2".
Max. pressure hose reel: 138 bar.
Max. pressure oil gun: 70 bar.
Connection hose: 800 mm.
Art.#
60519
Quantity
1
Hose reel kit 1/2 inch x 15 mtr. Open
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

86
logo
KABI mobilt olieanlæg 3:1
For 180-205 ltr. olietromler.
 • 3:1 trykluftdrevet oliepumpe
 • 4 m olieslange
 • Oliepåfyldningspistol (40400)
 • Transportvogn
 • Diverse fittings

Art.nr.
60257
Emb.
1
NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring (FRL unit) 60286.
KABI Mobile oil system 3:1
For 180-205 ltr. oil drums.
 • 3:1 pneumatic oil pump
 • 4m oil hose
 • Oil control gun (40400)
 • Trolley
 • A variety of fittings

Art.#
60257
Quantity
1
Note: The pump must be supplied with mist lubrication (FRL unit) 60286.
60257
KABI mobilt olieanlæg med digital oliepistol
For 180-205 ltr. olietromler.
 • 3:1 trykluftdrevet oliepumpe
 • 4 m olieslange
 • Digital oliepistol (40385)
 • Transportvogn
 • Diverse fittings

Art.nr.
60258
Emb.
1
NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring (FRL unit) 60286.
KABI Mobile oil system with digital nozzle
For 180-205 ltr. oil drums.
 • 3:1 pneumatic oil pump
 • 4m oil hose
 • Digital control gun (40385)
 • Trolley
 • A variety of fittings

Art.#
60258
Quantity
1
Note: The pump must be supplied with mist lubrication (FRL unit) 60286.
60258
KABI mobilt olieanlæg med forud-indstillelig oliepistol
For 180-205 ltr. olietromler.
 • 3:1 trykluftdrevet oliepumpe
 • 4 m olieslange
 • Forud-indstillelig digital oliepistol (40380)
 • Transportvogn
 • Diverse fittings

Art.nr.
60259
Emb.
1
NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring (FRL unit) 60286.
KABI mobile oil system with preset oil control gun
For 180-205 ltr. oil drums.
 • 3:1 pneumatic oil pump
 • 4m oil hose
 • Preset digital oil control gun (40380)
 • Trolley
 • A variety of fittings

Art.#
60259
Quantity
1
Note: The pump must be supplied with mist lubrication (FRL unit) 60286.
60259
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
87
KABI Stationært olieanlæg 180-205 ltr.
For smøreolie op til SAE 130.
 • 3:1 trykluftdrevet oliepumpe (60263)
 • 4 mtr. olieslange
 • Manuel oliepåfyldningspistol (40400)
 • Diverse fittings
Art.nr.
60247
Emb.
1
NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring (FRL unit) 60286.
KABI Stationary oil system 180-205 ltr.
For lubricating oil up to SAE 130.
 • 3:1 pneumatic oil pump (60263)
 • 4 mtr. oil hose
 • Manual oil control gun (40400)
 • Fittings
Art.#
60247
Quantity
1
Note: The pump must be supplied with mist lubrication (FRL unit) 60286.
KABI Stationært olieanlæg 180-205 ltr.
KABI Stationært olieanlæg 180-205 ltr.
For smøreolie op til SAE 130.
 • 3:1 trykluftdrevet oliepumpe (60263)
 • 4 mtr. olieslange
 • Digital oliepåfyldningspistol (40385)
 • FRL unit (60286)
 • Diverse fittings
Art.nr.
60248
Emb.
1
KABI Stationary oil system 180-205 ltr.
For lubricating oil up to SAE 130.
 • 3:1 pneumatic oil pump (60263)
 • 4 mtr. oil hose
 • Digital oil control gun (40385)
 • FRL unit (60286)
 • Fittings
Art.#
60248
Quantity
1
KABI Stationary oil system 180-205 ltr.
KABI Stationært olieanlæg 180-205 ltr.
For smøreolie op til SAE 130.
 • 3:1 trykluftdrevet oliepumpe (60263)
 • 4 mtr. olieslange
 • Forudindstillelig digital oliepistol (40380)
 • FRL unit (60286)
 • Diverse fittings
Art.nr.
60249
Emb.
1
KABI Stationary oil system 180-205 ltr.
For lubricating oil up to SAE 130.
 • 3:1 pneumatic oil pump (60263)
 • 4 mtr. oil hose
 • Preset digital oil control gun (40380)
 • FRL unit (60286)
 • Fittings
Art.#
60249
Quantity
1
Stationært olieanlæg 180-205 ltr.
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

88
logo
Oliepåfyldningspistol med antidrypventil
Udløbsstuds: 135°, ø12mm. Med indbygget drejeled og filter. Tilslutning: 1/2”R (udv.).
Art.nr.
40399
Emb.
1
Oil control gun with non drip nozzle
Outlet spout: 135°, ø12mm. With built-in
swivel and filter. Connection: 1/2”BSP (M).
Art.#
40399
Quantity
1
Oliepåfyldningspistol med antidrypventil
Oliepåfyldningspistol med manuel drypventil
Håndtaget kan låses til kontinuerlig drift/­aftap­ning eller låses for at forhindre utilsigtet aftap­ning. Med indbygget drejeled og filter.
Udløbsstuds: 45°, ø16mm.
Max. flow: 70 ltr./min.
Max. indgangstryk: 60 bar.
Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Arbejdstemperatur: -10°C til 60°C.
Art.nr.
40400
Emb.
1
Oil control gun with manual drip valve
The handle can be locked for continous opera­tion/­draining or locked to prevent accidental draining. With built-in swivel and filter.
Outlet connection: 45°, ø16mm.
Max. flow: 70 ltr./min.
Max. inlet pressure: 60 bar.
Connection: 1/2”BSP (F).
Working temperature: -10°C to 60°C.
Art.#
40400
Quantity
1
Oliepåfyldningspistol med manuel drypventil
Oliepåfyldningspistol med slange
Manuel drypventil. Håndtaget kan låses til kontinuerlig drift/aftapning eller låses for at forhindre utilsigtet aftapning. Med indbygget drejeled og filter.
Max. flow: 70 ltr./min.
Max. indgangstryk: 60 bar.
Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Arbejdstemperatur: -10°C til 60°C.
Art.nr.
40394
Emb.
1
Oil control gun with hose
Manual drip valve. The handle can be locked for continous operation/draining or locked to prevent accidental draining. With built-in swivel and filter.
Max. flow: 70 ltr./min.
Max. inlet pressure: 60 bar.
Connection: 1/2”BSP (F).
Working temperature: -10°C to 60°C.

Art.#
40394
Quantity
1
Oliepåfyldningspistol med slange
Oliepåfyldningspistol, forudindstillelig
Med digitalt display. Oliepistolen kan indstilles
til en given mængde 0-99,9 ltr. 20 cm fleksibel slange og antidrypventil. Med indbygget drejeled og filter.
Forudindstilles til: 0-99,9 ltr.
Målenøjagtighed: +/- 0,5%.
Max. flow: 30 ltr./min.
Min/max. arbejdstryk: 3-70 bar.
Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Art.nr.
40380
Batterier (medfølger)
4 x AA - 1,5V
Emb.
1
Oil control gun with preset meter
With digital display. The oil gun can be set to
a given amount 0-99.9 ltr. 20 cm flexible outlet hose and anti-drip valve. With built-in swivel and filter.
Preset for: 0-99.9 ltr.
Measurement accuracy: +/- 0.5%.
Max. flow: 30 ltr./min.
Min/max. working pressure: 3-70 bar.
Connection: 1/2”BSP (F).
Art.#
40380
Batteries (included)
4 x AA - 1.5V
Quantity
1
Oliepåfyldningspistol, forudindstillelig
Oliepåfyldningspistol med digitalt display
20 cm fleksibel slange og antidrypventil.
Med indbygget drejeled og filter.
Viskositet: 8-5000 mPa.s.
Målenøjagtighed: +/- 0,5%.
Max. flow: 30 ltr./min.
Arb. temperatur: -10°C til 50°C.
Min/max. arbejdstryk: 3-70 bar.
Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Art.nr.
40385
Batteri (medfølger)
CR2 - 3V - 800mAh
Emb.
1
Oil control gun with digital display
20 cm flexible outlet hose and anti-drip valve.
With built-in swivel and filter.
Viscosity: 8-5000 mPa.s.
Measurement accuracy: +/- 0.5%.
Max. flow: 30 ltr./min.
Working temperature: -10°C to 50°C.
Min/max. working pressure: 3-70 bar.
Connection: 1/2”BSP (F).
Art.#
40385
Battery (included)
CR2 - 3V - 800mAh
Quantity
1
Oliepåfyldningspistol med digitalt display
Oliepåfyldningspistol med analog visning
Antidrypventil. Udløbsstuds: 90°, ø16mm.
Målenøjagtighed: +/-1%. Med indbygget
drejeled og filter. Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Art.nr.
40396
Emb.
1
Oil control gun with analog display
Non drip nozzle. Outlet spout: 90°, ø16mm.
Measurement accuracy: +/-1%. With built-in
swivel and filter. Connection: 1/2”BSP (F).
Art.#
40396
Quantity
1
Oliepåfyldningspistol med analog visning
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
89
KABI Slangerulle 1/2" x 10 mtr. Åben
Åben slangerulle for olie og lign. væsker.
Inkl. svingbart beslag.
Max. tryk: 138 bar (2000 psi).
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60510
Emb.
1
KABI Hose reel 1/2" x 10 mtr. Open
Open hose reel for oil and similar liquid.
Incl. swing bracket.
Max. pressure: 138 bar (2000 psi).
Connection Hose: 800 mm.
Art.#
60510
Quantity
1
KABI Slangerulle 1/2 tomme x 10 mtr. Åben
KABI Slangerulle 1/2" x 15 mtr. Åben
Åben slangerulle for olie og lign. væsker.
Inkl. svingbart beslag.
Max. tryk: 138 bar (2000 psi).
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60515
Emb.
1
KABI Hose reel 1/2" x 15 mtr. Open
Open hose reel for oil and similar liquid.
Incl. swing bracket.
Max. pressure: 138 bar (2000 psi).
Connection Hose: 800 mm.
Art.#
60515
Quantity
1
KABI Slangerulle 1/2 tomme x 15 mtr. Åben
KABI Slangerulle 1/2" x 10 mtr. Lukket
Lukket slangerulle for olie og lign. væsker.
Inkl. svingbart beslag.
Max. tryk: 138 bar (2000 psi).
Tilslutningsslange: 800 mm.
Art.nr.
60520
Emb.
1
KABI Hose reel 1/2" x 10 mtr. Closed
Closed hose reel for oil and similar liquid.
Incl. swing bracket.
Max. pressure: 138 bar (2000 psi).
Connection Hose: 800 mm.
Art.#
60520
Quantity
1
KABI Slangerulle 1/2 tomme x 10 mtr. Lukket
KABI Drypbakke
Vægmonteret drypbakke inkl. holder til oliepistol og slange. Til opsamling af dryp fra oliepistol.
Art.nr.
60699
Emb.
1
KABI Drip tray
Wall-mounted drip tray incl. holder for oil gun and hose. Used to collect oil drips from oil gun.
Art.#
60699
Quantity
1
KABI Drypbakke
Kuglehane 1/2"R med filter
Art.nr.
40425
Emb.
1
Ball valve 1/2"BSP with filter
Art.#
40425
Quantity
1
Kuglehane 1/2 tomme R med filter
Kuglehane 1/2"R
Art.nr.
401367262
Emb.
1
Ball valve 1/2"BSP
Art.#
401367262
Quantity
1
Kuglehane 1/2 tomme R
Nippel
Art.nr.
80005
80015
Gevind
1/8"R (udv.) x 1/8"R (udv.)
1/4"R (udv.) x 1/4"R (udv.)
Emb.
1
1
Adapter
Art.#
80005
80015
Thread
1/8"BSP (M) x 1/8"BSP (M)
1/4"BSP (M) x 1/4"BSP (M)
Quantity
1
1
Nippel
Fittings
Art.nr.
40294
80025
80030
Type
Drejeled
Nippel
Nippel
Størrelse
1/2”R (udv. - indv.)
1/2”R-1/2”R
3/4”R-1/2”R
Emb.
1
1
1
Fittings
Art.#
40294
80025
80030
Type
Swivel
Connector
Connector
Size
1/2”BSP (M - F)
1/2”BSP-1/2”BSP
3/4”BSP-1/2”BSP
Qty.
1
1
1
DrejeledNippel
4029480030
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

90
logo
Olieslanger med omløbere
Tilslutning Indv. 1/2”R, omløber.
Art.nr.
40402
40404
40406
40410
Længde
2,0 meter
4,0 meter
6,0 meter
10,0 meter
Emb.
1
1
1
1
Oil hoses with nuts
Thread 1/2”BSP (F).
Art.#
40402
40404
40406
40410
Length
2.0 meter
4.0 meter
6.0 meter
10.0 meter
Quantity
1
1
1
1
40404
Sugeslange til korte oliepumper
Komplet med 1040mm sugerør med Fadforskruning 2”R, bundventil og
2,5 m slange. Tilslutning til pumpe 1”R.
Art.nr.
40250
Emb.
1
Suction hose for short oil pumps
Complete with 1040mm suctions,
bung adaptor 2”BSP, foot valve and
2.5 m hose. Thread 1”BSP.
Art.#
40250
Quantity
1
40250
Vægbeslag for kort pumpe
Tilslutning 2”R.
Art.nr.
40251
Emb.
1
Bracket for short pump
Thread 2”BSP.
Art.#
40251
Quantity
1
40251
Reduktionsventil
Med manometer (FR unit).
Art.nr.
60285
Emb.
1
Air Regulator
Reduction valve with pressure gauge (FR unit).
Art.#
60285
Quantity
1
60285
FRL unit
Reduktionsventil med manometer,
vandudskiller og tågesmøring.
Art.nr.
60286
Emb.
1
FRL unit
Reduction valve with pressure gauge,
water seperator and mist lubricators.
Art.#
60286
Quantity
1
60286
KABI Niveau måler til væsker
Passer til 200 ltr. tromler af stål eller plast. Velegnet til ikke-aggressive væsker som køle-smøremidler, emulsioner, olie, frostvæske, fyringsolie m.fl.
Art.nr.
40201
Emb.
1
KABI Liquid level indicator
Usable for 200 ltr. drums in steel or plastic. Suitable for non-corrosive liquids, such as cooling/lubrication concentrates, emulsions,
oils, anti-freeze, heating oil etc.
Art.#
40201
Quantity
1
40201
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
91
Opsamlingskar m/aftagelig rist
Fremstillet af polyethylen. Flere kar kan let sam­les ved hjælp af indbyggede montagelister, så man får en større platform. Kapacitet: 230 liter.
Læssekapacitet: 1000 kg. Vægt: 21 kg.
L: 1320 mm. B: 670 mm. H: 420 mm.
Art.nr.
40116
Type
Opsamlingskar m/rist
Emb.
1

Art.nr.
40117
40118
Ekstraudstyr
Montage dæksel - T
Montage dæksel - Kryds
Emb.
1
1
Drum spill pallet w/removable platform
Made of polyethylene. Multiple spill pallets can easily be assembled, to create a bigger platform. Capacity: 230 liter. Loading capacity: 1000 kg. Weight: 21 kg.
L: 1320 mm. W: 670 mm. H: 420 mm.
Art.#
40116
Type
Drum spill pallet w/platform
Quantity
1

Art.#
40117
40118
Accessories
Assembly cover - T
Assembly cover - Cross
Quantity
1
1
40116
4011840117

40116

40118

40117

Transportvogn
For 18-60 kg spand.
Art.nr.
40326
60436
Emb.
1
1
Drum Trolley
For 18-60 kg bucket.
Art.#
40326
60436
Quantity
1
1
Drum TrolleyTransportvogn
4032660436
Transportvogn
For 18-60 kg spand.
Art.nr.
40801050
Emb.
1
Drum Trolley
For 18-60 kg bucket.
Art.#
40801050
Quantity
1
Transportvogn for 18-60 kg fedtspand
Transportvogn
For 200 kg tromle.
Art.nr.
40328
Emb.
1
Trolley
For 200 kg drum.
Art.#
40328
Quantity
1
Transportvogn for 200 kg tromle
Spunsnøgle “kødben”
For 14 & 22mm firkant. 300mm skaft.
Sort lakeret.
Art.nr.
41174
Emb.
1
Bung wrench
For 14 & 22mm square. Handle 300mm.

Art.#
41174
Quantity
1
Spunsnøgle “kødben”
Spunsnøgle Aluminium
For 3/4” & 2” Fadforskruning. 250mm skaft.
Art.nr.
41175
Emb.
1
Bung wrench Aluminum
For 3/4” & 2” bung adaptor. Handle 250mm.
Art.#
41175
Quantity
1
Spunsnøgle Aluminium
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

92
logo
Vægtstangsoliepresse
Vægtstangsoliepresse med slagfast polyamid beholder. Anvendes til olie samt fedt med lav viskositet. Leveres med 300mm slange og 4-bakket smørehoved.
Indhold: 500 ccm.
Max. arbejdstryk: 400 bar / 5.800 PSI.
Ydelse: ca. 1,9 ccm per slag.
Tilslutning: 1/8"R.
Art.nr.
KO400H
Emb.
1
Lever oil gun
Lever oil gun with an impact-resistant polyamide container. Used for oil but also for grease with low viscosity. Comes with 300mm hose and 4-jaw coupler.
Capacity: 500 ccm.
Max. operating pressure: 400 bar / 5.800 PSI.
Delievers: approx. 1.9 ccm per stroke.
Connection: 1/8"BSP.
Art.#
KO400H
Quantity
1
Vægtstangsoliepresse
Oliesmørehoved 4-bakket
Med kugleventil. Tæt indtil 12° hældning.
ø14 x 39,5mm.
Kæber af drejet stål.
Tilslutning: 1/8”R.
Max: 600 bar. Arbejdstryk: 400 bar.
Art.nr.
36598
Emb.
10
Hydralic oil connector 4 Jaw
With ball valve. Absolute tightness
at tilt as much as 12°.
ø14 x 39,5mm. Connection: 1/8"BSP
Max. pressure: 600 bar.
Work pressure: 400 bar.
Art.#
36598
Quantity
10
Oliesmørehoved 4-bakket
KABI Smøreslanger
Thermoplastiske gummismøreslanger.
Tilslutning: 1/8”R.
Arb. tryk: 400 bar. Sprængningstryk: 950 bar.
Art.nr.
KF412
KF418
KF424
KF436
KF460
Længde
300mm
500mm
600mm
1000mm
1500mm
Emb.
1
1
1
1
1
KABI Lubricating Hoses
Thermoplastic rubber lubricating hoses.
Connection: 1/8”BSP.
Work pressure: 400 bar. Burst pressure: 950 bar.
Art.#
KF412
KF418
KF424
KF436
KF460
Length
300mm
500mm
600mm
1000mm
1500mm
Quantity
1
1
1
1
1
KABI Smøreslanger til olie
ABNOX Wanner stødpresse for olie 300-000
Teleskopmodel med hulmundstykke nr 433.
Kapacitet: 120ccm. Længde: 270mm.
Tilslutning: 1/8”R.
Art.nr.
31960
Emb.
10
ABNOX Wanner push type for oil 300-000
Telescope model with hollow nozzle No 433
(38410). Capacity: 120ccm. Length: 270mm.
Connection: 1/8”BSP.
Art.#
31960
Quantity
10
ABNOX Wanner stødpresse for olie 300-000
Aluminiumsstempel
Når syntetiske olier bruges i 31960 og 30960 bør
stemplet udskiftes med dette special stempel.

Art.nr.
AX30039
Emb.
1
Aluminum piston
When using synthetic oils in 31960 and 30960
the piston should be replaced with this special
aluminum piston.
Art.#
AX30039
Quantity
1
Abnox Aluminiumsstempel
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
93
KABI 3 trins olieskift sæt
For havemaskiner med benzinmotor.
Sættet inkluderer ø90mm tragt, 0,7 ltr. Poly­ethylen beholder med kapsel samt kraftig 0,5 ltr. suge­pumpe med transparent sugeslange.
Sættet udmærker sig ved at sugepumpens volumen gør det muligt at opsuge alt brugt olie på en gang, i modsætning til andre mærker på markedet, hvor det tager 3-5 gange så lang tid.
Art.nr.
KA3000
Emb.
1
KABI 3 step oil change kit
For diesel driven garden machinery.
The kit includes:
Ø90mm funnel, 0.7 ltr. Polyethylene container with capsular, a powerfull 0.5 ltr. suction pump with transparent suction hose.
This kit stands out by the fact, that this suction pump can consist all of the used oil in one shot.

Art.#
KA3000
Quantity
1
KABI 3 trins olieskift sæt
KABI Oliesugepumpe
Af forzinket stål med fleksibel udløbsslange.
Anvendes til både påfyldning og sugning.
Sugeslange ø16mm x 300mm.
Art.nr.
KF500
Indhold
0,5 ltr.
Emb.
1
KABI Oil suction pump
Zinc plated steel with a flexible outlet hose.
Used for both filling and suction. Suction hose ø16mm x 300mm.
Art.#
KF500
Capacity
0.5 ltr.
Quantity
1
KABI Oliesugepumpe 0,5 liter
KABI Oliesugepumpe Plast
Af plast med fleksibel udløbsslange. Anvendes til både påfyldning og sugning. Indhold 500ccm. Sugeslange: ø12mm x 280mm.
Art.nr.
34550
Indhold
0,5 ltr.
Emb.
1
KABI Oil suction pump Plastic
Made in plastic with a flexible outlet hose. Used for both filling and suction. Contains 500ccm. Suction hose: ø12mm x 280mm.
Art.#
34550
Capacity
0.5 ltr.
Quantity
1
KABI Oliesugepumpe af Plast
Reilang Sugepumpe
Pumpen er af aluminium og er modstandsdygtig overfor f.eks. mineralsk, syntetisk og biologiske olier samt kølervæske med flere.
Art.nr.
33498
33499
Indhold
0,26 ltr.
0,72 ltr.
Sugerør
ø10,5 x 100mm
ø10,5 x 100mm
Emb.
1
1
Reilang Suction pump
Single acting pump in aluminum. The pump is resistant to mineral, synthetic and biological oils, kerosene, antifreeze, brake fluid etc.
Art.#
33498
33499
Capacity
0.26 ltr.
0.72 ltr.
Suction tube
ø10.5 x 100mm
ø10.5 x 100mm
Quantity
1
1
Reilang Sugepumpe 0,26 liter
Reilang Suction pump 0,72 liter
Reilang Dobbeltpumpe
Dette fantastiske stykke værktøj har den kvalitet at den udfører suge- og pumpefunktion i samme aftræk. Med denne funktion finder den anvend­else i industrien såvel som et hobby-værktøj.
Dobbeltpumpen kan anvendes til lettere olier, mineral olie, syntetisk olie, biologisk olie, petro­leum, kølervæske, frostvæske, bremsevæske og mange flere væsker. Pumpen fås med 600mm lang slange og er incl. 2 stk. kugleventiler.
Art.nr.
34499
Indhold
0,72 ltr.
Emb.
1
Reilang Double pump
This fantastic tool has the quality to perform
both suction and pumping function in the same motion. With this feature, the pump is suitable for industrial use as well as a hobby tool.
The double pump can be used for lighter oils, mineral oil, synthetic oil, bio-oil, petroleum, coolant, antifreeze, brake fluid and many more liquids. The pump is supplied with 600mm long hose and incl. 2 pcs. ball valves.
Art.#
34499
Capacity
0.72 ltr.
Quantity
1
Reilang Dobbeltpumpe
Reilang Doseringspumpe
Håndpumpe med cylinder af klar plast. Inklusiv fast rør og slange, ø6mm udløb. Med op/ned vendt doseringsskala.
Art.nr.
34459
Indhold
150 ml
Emb.
1
Reilang Dosier hand pump
Hand pump with transparent PVC cylinder.
Incl. metal tube and hose, ø6mm outlet. With measurement scale.
Art.#
34459
Capacity
150 ml
Quantity
1
Reilang Doseringspumpe
Reilang Doseringspumpe
Håndpumpe med cylinder af klar plast. Med transparent slange. Udløbsrør ø10mm. Med op/ned vendt doseringsskala.
Art.nr.
34460
Indhold
1000 ml
Emb.
1
Reilang Dosier hand pump
Hand pump with transparent PVC cylinder.
Clear plastic hose. Discharge ø10mm. With measurement scale.
Art.#
34460
Capacity
1000 ml
Quantity
1
Reilang Dosier hand pump
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

94
logo
KABI Elektrisk multipumpe
Elektrisk pumpe i PP plast. 2 mtr. udløbsslange og pistol med ø19mm udløbsstuds. IP55 kaps­ling. To adaptere med Mauser og Trisure gevind medfølger. For 200 ltr. tromle samt 1000 ltr. IBC tank. Pumpen har en støjsvag motor, og er let at transportere.
Sugerørs længde: 850-1245 mm.
Sugerørs max. diameter: ø48 mm.
Spænding: 12V DC eller 230V AC.
Kapacitet: 14 l/min.
Drifttid: Max. 15 min.
Gevind: 2"R (udv).
Pakning: Viton.
Nettovægt: 2,4 kg.
Velegnet til: AdBlue®, Urea, vand, sprinkler­væske og antifrost væsker.
Art.nr.
40170
Emb.
1
KABI Electric multipump
Electric pump in PP plastic. 2 mtr. outlet hose and nozzle with ø19mm outlet tube. IP55 enclosure. Two adaptors with Mauser and Trisure thread is included. For 200 ltr. drum and 1000 ltr. IBC tank. The pump is silent in use and easy to transport.
Suction pipe length: 850-1245 mm.
Suction pibe max. diameter: ø48 mm.
Power: 12V DC or 230V AC.
Capacity: 14 l/min.
Operating time: Max. 15 min.
Thread: 2"BSP (M).
Gasket: Viton.
Net weight: 2.4 kg.
Suitable for: AdBlue®, water, anti­freeze and windshield washer fluid.
Art.#
40170
Quantity
1
KABI Elektrisk multipumpe
Selvansugende Boremaskinepumpe
Velegnet til væsketransport ved hjælp af en 230V elektrisk boremaskine, som kan køre med min. 2800 omdr./min. Specielt velegnet til diesel, vand (ikke drikkevand), ukrudtsmidler samt anti-frostvæske. Er ikke velegnet til batteri-drevne boremaskiner.
Flow: 30 l/min (ved 3000 o/min., vand 20°C).
Selvansugende op til max. 1,5 mtr. (vand 20°C).
Pumper op til 20 mtr. horisontalt (afhænger af medie/boremaskinen).
Tåler tørkørsel i kortere perioder.
Slangestuds: ø24mm.
Pumpehus med indvendig messingforing.
Rustfri stålaksel og -stift.
Art.nr.
KABP01
Emb.
1
Self-priming Drill pump
Suitable for transporting liquid by the use of a 230V electric drill, capable of min. 2800 rpm. Especially suitable for diesel, water (not drinking water), herbicides and anti-freeze. The pump is not suitable for battery-powered drills.
Flow: 30 l/min (at 3000 rpm, water 20°C).
Self-priming up to max. 1.5 mtr. (water 20°C).
Pumps up to 20 mtr. horizontally (depending on media / drill).
Resistant to dry operation for shorter periods.
Hose connection: ø24mm.
Pump body inner parts in brass.
Stainless steel shaft and pin.

Art.#
KABP01
Quantity
1
Selvansugende Boremaskinepumpe
KABI AdBlue® vægtstangspumpe
Med 3-delt teleskoprør for 60-200 ltr. tromler samt 1000 ltr. IBC tanke. Inkl. Trisure og Mauser adaptere (40174A er også inkl. adapter til 60 ltr. dunke). 2 mtr. slange med ø19mm udløbsrør. Kapacitet: ca. 0,5 ltr. pr. slag. Pakning: Viton.
Velegnet til: AdBlue®, Urea, vand, sprinkler­væske og antifrost væsker.
Art.nr.
40174
40174A
Komplet pumpesæt for
1000 L - 200 L
1000 L - 200 L - 60 L
Emb.
1
1
KABI AdBlue® lever pump
With telescopic tube in 3 parts, for 60-200 ltr. drums and 1000 ltr. IBC containers. Incl. Trisure and Mauser adapters (40174A also incl. adapter for 60 ltr. cans). 2 mtr. hose, ø19mm outlet tube. Capacity: approx. 0.5 ltr. per stroke. Gasket: Viton.
Suitable for: AdBlue®, water, anti­freeze and windshield washer fluid.
Art.#
40174
40174A
Complete pump kit for
1000 L - 200 L
1000 L - 200 L - 60 L
Quantity
1
1
KABI AdBlue® vægtstangspumpe
KABI vægtstangspumpe
Med 3-delt teleskoprør for 60-200 ltr. tromler samt 1000 ltr. IBC tanke. Inkl. Trisure og Mauser adaptere. (40177B er også inkl. adapter til 20 ltr. dunke). 1,5 mtr. slange med ø19mm udløbsrør. Kapacitet: ca. 0,5 ltr. pr. slag. Pakning: NBR.
Velegnet til: Diesel, fyringsolie, vand, olieholdige midler, sprinkler­væske, kølervæske, antifrost­væsker, landbrugskemikalier mm.
Art.nr.
40177
40177B
Komplet pumpesæt for
1000 L - 200 L
1000 L - 200 L - 20 L
Emb.
1
1
KABI lever pump
With telescopic tube in 3 parts, for 60-200 ltr. drums and 1000 ltr. IBC containers. Incl. Trisure and Mauser adapters. (40177B also incl. adapter for 20 ltr. cans). 1.5 mtr. hose, ø19mm outlet tube. Capacity: approx. 0.5 ltr. per stroke. Gasket: NBR.
Suitable for: Diesel oil, heating oil, water, oily agents, windshield washer fluid, coolants, antifreeze, agricultural chemicals etc.
Art.#
40177
40177B
Complete pump kit for
1000 L - 200 L
1000 L - 200 L - 20 L
Quantity
1
1
KABI vægtstangspumpe
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
95
Hævertpumpe type HP-26E
For 200 ltr. tromler.
Er inkl. 1,1m udløbsslange af polyethylen
og er således modstandsdygtig over for f.eks.
syre, benzin, olie m.m.
Velegnet til fyldning af dunke m.v. fra tromler
eller større beholdere. Kapacitet ca. 26 ltr./min.
Art.nr.
40208
40209
Tilslutning
2”R (Metal tromler)
Trisure (Plast tromler, 208L)
Emb.
1
1
Siphon pump type HP-26E
For 200 ltr. drums.
With 1,1m polyethylene outlet hose.
The pump is resistant to acid, petrol, oil etc.
Ideal for the filling of jerry cans from drums or
large containers. Capacity approx. 26 ltr./min.

Art.#
40208
40209
Connection
2”BSP (Metal drums)
Trisure (Plastic drums, 208L)
Quantity
1
1
Hævertpumpe type HP-26E
Hævertpumpe type HP-06E
Mini syrehævert for overføring af væsker
såsom benzin, olie, vand, frostvæske m.v.
Kapacitet: ca. 6 ltr./min.
Art.nr.
40205
Emb.
1
Siphon pump type HP-06E
Mini acid siphon for transmission of fluids
such as diesel, oil, water, antifreeze etc.
Capacity: approx. 6 ltr./min.
Art.#
40205
Quantity
1
Hævertpumpe type HP-06E
Multipumpe
Med teleskoprør for 50-205 ltr. tromler.
2”R fadforskruning.
Kapacitet: ca. 0,33 ltr. pr. slag.
Art.nr.
40172
40173
Pakning
Nitril
EPDM
Emb.
1
1
Multi pump
With telescopic tube for 50-205 ltr. drums.
2”BSP bung adaptor.
Capacity: approx. 0.33 ltr. per stroke.
Art.#
40172
40173
Seal
Nitril
EPDM
Quantity
1
1
Multipumpe
Trykluftdrevet væskepumpe 1:1
Max. tryk: 7 bar.
Forsynet med kugleventil på udløb.
Lufttilslutning: 1/4”R.
Væske udløb.: Kugleventil.
Med 2”R fadforskruning.
Kapaciteten er baseret på fri gennemstrømning.
Max. 15 ltr./min. Teleskoprør: 400-915mm.
Art.nr.
41051
41052
41053
Pakning
Viton
Nitril
EPDM
Emb.
1
1
1

NB: Må ikke anvendes til eksplosive væsker.
Pneumatic driven liquid pump 1:1
Max. pressure: 7 bar.
Equipped with ball valve on the outlet.
Air connection: 1/4”BSP.
Liquid effluent.: Ball valve.
With 2”BSP bung.
The capacity is based on free flow.
Max. 15 ltr./min. Telescopic: 400-915mm.
Art.#
41051
41052
41053
Seal
Viton
Nitril
EPDM
Quantity
1
1
1

Note: Do not use with inflammable fluids.
Trykluftdrevet væskepumpe 1:1
KABI Rotationspumpe
Pumpehus: PVC
Pakning: teflon (PTFE)
Sugerør: 3-delt 50-205 ltr.
Kapacitet: ca. 0,3 ltr. pr. omgang
Udløb: 1”
Tilslutning: 2”R fadforskruning
Egnet til: Kølervæske, sprinklervæske og
rengøringsmidler.

Art.nr.
40193
40193AB
Beskrivelse

40193 + ekstra adaptor
2”R (indv.) - DIN 71 (indv.)
Emb.
1
1
KABI Rotary pump
Casing: PVC
Sealing ring: teflon (PTFE)
Suction tube: 3 parts 50-205 ltr.
Capacity: approx. 0.3 ltr. per round
Outlet: 1”
Connection: 2”BSP bung adapter
Ideal for: coolants, washer fluid and
cleaning products.

Art.#
40193
40193AB
Description

40193 + extra adapter
2”BSP (F) - DIN 71 (F)
Quantity
1
1
KABI Rotationspumpe
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

96
logo
KABI Rotationspumpe Classic
Pumpen er velegnet til smøreolier og andre tyktflydende væsker. 3-delt sugerør til brug for 50-205 ltr. tromler.
Kapacitet: 34 l/min ved 135 o/min.
Max. væsketemperatur: 60°C.
Montering: 2"R (udv.) adapter.
Gevind indløb: 1"R (indv).
Gevind udløb: 3/4"R (indv).
Udløb: Bukket udløbsrør.
Materialer: Stål, støbejern, syntetisk gummi.
Max. viskositet: 1000 cSt (40°C).
Art.nr.
40191
Emb.
1
KABI Rotary pump Classic
This pump is ideal for hydraulic oils and other viscous fluids. 3 parts suction tube for 50-205 ltr. drums.
Capacity: 34 l/min at 135 rpm.
Max. fluid temperature: 60°C (140°F).
Mounting: 2"BSP (M) bung adapter.
Thread inlet: 1"BSP (F).
Thread outlet: 3/4"BSP (F).
Outlet: Curved discharge spout.
Materials: Steel, cast iron, buna rubber.
Max. viscosity: 1000 cSt (40°C).
Art.#
40191
Quantity
1
KABI Rotationspumpe Classic
KABI Rotationspumpe Classic
Pumpen er velegnet til smøreolier og andre tyktflydende væsker. 3-delt sugerør til brug for 50-205 ltr. tromler.
Kapacitet: 34 l/min ved 135 o/min.
Max. væsketemperatur: 60°C.
Montering: 2"R (udv.) adapter.
Gevind indløb: 1"R (indv).
Gevind udløb: 3/4"R (indv).
Udløb: Bukket udløbsrør samt 1 mtr.
slange med bukket udløbstuds.
Materialer: Stål, støbejern, syntetisk gummi.
Max. viskositet: 1000 cSt (40°C).
Art.nr.
40191S
Emb.
1
KABI Rotary pump Classic
This pump is ideal for hydraulic oils and other viscous fluids. 3 parts suction tube for 50-205 ltr. drums.
Capacity: 34 l/min at 135 rpm.
Max. fluid temperature: 60°C (140°F).
Mounting: 2"BSP (M) bung adapter.
Thread inlet: 1"BSP (F).
Thread outlet: 3/4"BSP (F).
Outlet: Curved Discharge Spout with
1 mtr. leading hose and elbow spout.
Materials: Steel, cast iron, buna rubber.
Max. viscosity: 1000 cSt (40°C).
Art.#
40191S
Quantity
1
KABI Rotationspumpe Classic med 1 meter slange
KABI Oliepumpe med slange
Med variabel indstilling af pumpehåndtag for lette som tunge væsker. Indbygget spunsåbner.
Pumpehus:
Pumpestempel:
Pumperør:
Afgangsslange:
Kapacitet:
Tilslutning:
Ydre diameter:
Støbt aluminium.
Stål.
Teleskoprør i stål.
1,8 m. slange og udløbsrør.
0,23 ltr. pr. slag.
2”R fadforskruning f. 50-200 ltr.
Pumperør: ø25mm.
Udløbsrør: ø19mm.

Velegnet til: hydraulikolie, motorolie, dieselolie, petroleum, smøreolie, gearolie.
Art.nr.
40195
Emb.
1
KABI Oil pump with hose
Variable setting of handle for light and heavy fluids. Incorporating a wrench.
Casing:
Piston:
Tube:
Outlet hose:
Capacity:
Thread:
Outer diameter:
Cast aluminum.
Steel.
Teleskopic steel.
1.8 m. hose and outlet tube.
0.23 ltr. per stroke.
2”BSP bung adapter f. 50-200 ltr.
Pump tube: ø25mm.
Outlet tube: ø19mm.

Suitable for: hydraulic oil, motor oil, diesel oil, petroleum, lubricating oil, gear oil.
Art.#
40195
Quantity
1
KABI Oliepumpe med slange
KABI Gearoliepumpe
Pumpen er en vægtstangsmodel forsynet med
1,2 mtr. slange med krum udløb ø12mm.
Kapacitet: 60 ml. pr. slag.
Art.nr.
40182
40183
For diametre op til
ø310mm (20-25 ltr.)
ø406mm (50-60 ltr.)
samt 2"R fadforskruning
Emb.
1
1
KABI Gear oil pump
This pump is a lever action pump.
With a 1.2 mtr. hose with curved outlet ø12mm.
Capacity: 60 ml. per stroke.
Art.#
40182
40183
For diameters up to
ø310mm (20-25 ltr.)
ø406mm (50-60 ltr.) and
2"BSP bung adaptor
Quantity
1
1
KABI Gearoliepumpe
Oliepumpe monteret på 16 ltr. beholder
Beholderen er med pedal for modhold.
Velegnet til de fleste olier herunder gearolie.
Med slange og krum udløb ø16 mm.
Kapacitet: ca. 8-13 ltr./min.
Art.nr.
40184
Emb.
1
Oil pump mounted to 16 ltr. container
The container has a pedal for backstop.
Ideal for many oils incl. gear oil.
Hose and curved outlet ø16 mm.
Capacity: approx. 8-13 ltr./min.
Art.#
40184
Quantity
1
Oliepumpe monteret på 16 ltr. beholder
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
97
KABI Brændstofpumpe med 2m antistatisk slange
Pumpehus:
Pumpestempel:
Pumperør:
Afgangsslange:

Kapacitet:
Tilslutning:
Støbejern.
Grafit.
Teleskoprør i stål m. bundventil.
2 mtr. antistatisk slange og udløbsstuds med udlufter.
0,3 ltr. pr. omdrejning.
2”R fadforskruning f. 50-200 ltr.

Velegnet til: benzin, olie, petroleumsprodukter, dieselolie. Pumpen er ikke ATEX godkendt.
Må ikke bruges til vandbaserede og alkaliske væsker.
Art.nr.
40194
Emb.
1
KABI Rotary fuel pump with 2m anti-static hose
Casing:
Piston:
Tube:

Outlet hose:

Capacity:
Thread:
Cast iron.
Graphite.
Teleskopic tube in steel with foot valve.
2 mtr. anti-static hose and outlet spout with vent.
0.3 ltr. per round.
2”BSP bung adapter f. 50-200 ltr.

Suitable for: gazoline, oil, petroleum produtcs, diesel oil. The pump is not ATEX approved.
Do not use for waterbased and alkaline fluids.
Art.#
40194
Quantity
1
KABI Brændstofpumpe med 2 meter antistatisk slange
Enkeltvirkende vægtstangspumpe
Håndbetjent vægtstangspumpe i rustfrit stål til
brug for brændbare og let antændelige medier.
Indbygget flammetilbageslagssikring der for­hindrer flamme flashback. Kraftige limninger og
jordledere forhindrer statisk ladning. Ledninger
er fastgjort med låsemøtrik og har kraftige kroko­dillenæb. Pumpehus af rustfrit stål (AISI 316) og
stempel og flangetætninger i PTFE. Udløbstud
med dråbefang. 2 delt sugerør til brug for 50-
200 ltr. tromler. Fadforskruning: 2”R.
Kapacitet: ca. 4 ltr./min. – 0,06 ltr. pr. slag.
Velegnet til: benzin, diesel, petroleum, lak, for­tynder, acetone, benzen, naphtha, Urea, AdBlue® mm.
Art.nr.
40200
Emb.
1
Lever action pump
Hand operated pump in stainless steel for use
with combustible and flammable media. Built-in
internal flame arrestor prevents flame flashback.
Heavy-duty bonding and grounding wires pre­vent hazardous static charge. Wires are secured
by locknut and have heavy-duty alligator clips.
Pump body made from stainless steel (AISI 316)
with PTFE piston and PFTE sealing gasket.
Bung adaptor: 2”BSP.
Capacity: approx. 4 ltr./min. – 0.06 ltr. per stroke.
Suitable for: gasoline, kerosene, lacquer, thin­ners, acetone, benzene, naphtha, Urea, AdBlue® etc.

Art.#
40200
Quantity
1
Vægtstangspumpe af rustfrit stål
Semi-roterende Vingepumpe
Pumpen er en “semi-rotationsmodel”.
Pumpehus: Støbejern.
Pumpestempel: Messing, inkl. flange og modflange.
Løftehøjde: ca. 20 m – heraf 7 m sugehøjde.
Velegnet til f.eks. benzin, vand, olie.
Art.nr.
40018
40020
40025
40030
Model
K0
K1
K2
K3
Tilslutning
1/2”R
3/4”R
1”R
1 1/4”R
Kapacitet
11,50 l/min
17,25 l/min
22,50 l/min
29,00 l/min
Emb.
1
1
1
1
Semi-rotary Wing pump
The pump is a “semi-rotary-model”.
Casing: Cast iron.
Piston: Brass, incl. flange & mating flange.
Lifting height: approx. 20 m – 7 m suction height. Suitable for: gazoline, water, oil.

Art.#
40018
40020
40025
40030
Model
K0
K1
K2
K3
Connection
1/2”BSP
3/4”BSP
1”BSP
1 1/4”BSP
Capacity
11,50 l/min
17,25 l/min
22,50 l/min
29,00 l/min
Quantity
1
1
1
1
Semi-roterende Vingepumpe
KABI 2"R fadforskruning med støvhætte
Art.nr.
40713
Emb.
1
KABI 2"BSP drum bung with dust cover
Art.#
40713
Quantity
1
ALT_TEKST
KABI 3-delt sugerør med 1"R
Art.nr.
40714
Emb.
1
KABI 3-part suction tube 1"BSP
Art.#
40714
Quantity
1
ALT_TEKST
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

98
logo
KABI Adaptorer
KABI tilbyder en omfattende serie af adaptore, der passer på mange fad- og tromlepumper. Det er således underordnet om væsken leveres i plast eller ståltromle på 60 liter eller 200 liter.
Art.nr.
96030
96031
96032
96033
96034
96035
96036
96037
96038
96040
96041
96042
(Gl. farve)
(Blå)
(Orange)
(Gul)
(Grøn)
(Hvid)
(Brun)
(Grå)
(Rød)
(Sort)
(Sort)
(Sort)
(Sort)
Gevind
2” R. Indv. – Mauser Udv.
2” R. Indv. – Trisure Udv.
2” R. Indv. – Din 61 Indv.
2” R. Indv. – Din 51 Indv.
2” R. Indv. – 63 mm Indv.
2” R. Indv. – Din 71 Indv.
2” R. Indv. – Din 61 Udv.
Mauser Indv. – Trisure Udv.
2” R. Udv. – Din 61 Udv.
M56x4 Indv. – M70x6 Udv.
2" R Udv. – M56x4 Indv.
2" R Indv. – 2" R Udv.
KABI Adapters
KABI offers an extensive series of adapters, which fits many grease supply systems and drum pumps.

Art.#
96030
96031
96032
96033
96034
96035
96036
96037
96038
96040
96041
96042
(Old color)
(Blue)
(Orange)
(Yellow)
(Green)
(White)
(Brown)
(Gray)
(Red)
(Black)
(Black)
(Black)
(Black)
Thread
2” BSP (F) – Mauser (M)
2” BSP (F) – Trisure (M)
2” BSP (F) – Din 61 (F)
2” BSP (F) – Din 51 (F)
2” BSP (F) – 63 mm (F)
2” BSP (F) – Din 71 (F)
2” BSP (F) – Din 61 (M)
Mauser (F) – Trisure (M)
2” BSP (M) – Din 61 (M)
M56x4 (F) – M70x6 (M)
2” BSP (M) – M56x4 (F)
2” BSP (F) – 2” BSP (M)
Adapter 2” R. Indv. – Mauser Udv.Adapter 2” R. Indv. – Trisure Udv.
9603096031
Adapter 2” R. Indv. – Din 61 Indv.Adapter 2” R. Udv. – Din 61 Udv.
9603296038
Adaptor for elektrisk multipumpe
Indvendigt mål: ø57mm. Sugerøret på art.nr. 40175 kan passere igennem denne adaptor.
Art.nr.
96030-2
Gevind
2”R. Indv. – Mauser Udv.
Emb.
1
Adapter for electric multipump
Inner measure: ø57mm. The suction pipe of art.# 40175 can pass through this adapter.
Art.#
96030-2
Thread
2”BSP (F) – Mauser (M)
Quantity
1
Adaptor for elektrisk multipumpe
Låg til dunk med 3/4"R (indv.) tilslutning
Til standard dunke. Låget har et 3/4"R (indv.) gevind i midten, så man kan tilslutte en hane.
Art.nr.
96132
96131
96133
Gevind
DIN 51 Indv. – 3/4"R Indv.
DIN 61 Indv. – 3/4"R Indv.
DIN 71 Indv. – 3/4"R Indv.
Emb.
1
1
1
Lid for drum with 3/4"BSP (M) connection
Fits standard plastic containers. This lid has a 3/4"BSP (M) thread, for connecting a faucet.
Art.#
96132
96131
96133
Thread
DIN 51 (M) – 3/4"R (M)
DIN 61 (M) – 3/4"R (M)
DIN 71 (M) – 3/4"R (M)
Quantity
1
1
1
Adapter for dunk DIN51Adapter for dunk DIN71
Adapter for dunk DIN61
Spunsnøgle for dunke
For DIN 51-61-71 + 2” spuns.
Art.nr.
41172
Emb.
1
Drum Wrench in reinforced Nylon
For DIN 51-61-71 + 2” bung.
Art.#
41172
Quantity
1
Spunsnøgle for dunke
KABI Spuns og adaptornøgle
Alt-i-én.
Art.nr.
41173
Emb.
1
KABI Wrench
“All-in-one”.
Art.#
41173
Quantity
1
KABI Spuns og adaptornøgle
Universal adapter
Art.nr.
96183
40191A
Størrelse
2”R/ø38
2”R/ø32,5
Emb.
1
1
Universal adapter
Art.#
96183
40191A
Size
2”BSP(M)/ø38(F)
2”BSP(M)/ø32,5(F)
Quantity
1
1
Universal adapter
Adapter for olie- og fedtpumper
Art.nr.
96230
Størrelse
2”R/ø30
Emb.
1
Adapter for oil- and grease pumps
Art.#
96230
Size
2”BSP(M)/ø30(F)
Quantity
1
Adapter for olie- og fedtpumper
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
99
El-pumpe FTI-EF 230V
Velegnet til pumpning af kemikalier, syrer, baser, tynde olier m.m. i dunke, tromler og palletanke. Motoren leveres inkl. 3,5 m ledning med net­stik. Pumpe­røret er forsynet med 3/4” slangestuds.
Flow (max.): 64 ltr./min.
Løftehøjde (max): 6 meter.
Vægtfylde (max): 1,6 kg/liter.
Viskositet (max): 300 cPs.
Temp. (max): +71°C (PVDF) / +100°C (SS316).
Motor: 230V/50HZ.
2-trins regulering 8.000 / 14.000 o/min.
IP24 kapsling.
Art.nr.
40273
40276
40277
40278
Pumperør
ø33x690mm
ø33x1020mm
ø32x690mm
ø32x1020mm
Materiale
PVDF/INCONEL
PVDF/INCONEL
SS316/SS316
SS316/SS316
Emb.
1
1
1
1
Slangesæt med pistol f/ETI-EF
2 mtr. 3/4” slange, V2A spændebånd
og aftapningspistol i PP.
Art.nr.
40238
Emb.
1
Electric pump FTI-EF 230V
For pumping chemicals, acids, bases, thin oils, etc. from cans, drums and IBCs. The Motor comes with 3.5 m cord and 230V plug. The suction tube is equipped with 3/4” hose connector.
Output (max.): 64 ltr./min.
Lift height (max): 6 meters.
Weight (max): 1,6 kg / liter.
Viscosity (max): 300 cPs.
Temp. (Max): +71°C (PVDF) / +100°C (SS316).
Motor: 230V/50HZ.
2-step motor 8.000 / 14.000 Rpm.
IP24 enclosure.
Art.#
40273
40276
40277
40278
Suction tube
ø33x690mm
ø33x1020mm
ø32x690mm
ø32x1020mm
Material
PVDF/INCONEL
PVDF/INCONEL
SS316/SS316
SS316/SS316
Qty.
1
1
1
1
Hose with nozzle f/ETI-EF
2 mtr. 3/4” hose, V2A clamp
and nozzle in PP.
Art.#
40238
Quantity
1
El-pumpe FTI-EF 230V
El-pumpe FTI-PF 230V
Samme gode kvalitet som FTI-EF pumpen, men denne er kraftigere og tåler sågar 1/2 times tørløb. Motoren leveres med 3,5 m ledning og klarer kontinuerlig drift – da den er forsynet med termosikring, manuel reset og indvendig køle­blæser. Pumperøret er forsynet med 1” slange­studs. Ved pumpning af brændbare væsker skal der anvendes eksplosionsbeskyttede motorer og pumperør af rustfrit stål samt beskyttelsessæt mod statisk elektricitet.
Flow (max.): 150 ltr./min.
Løftehøjde (max): 24 meter.
Vægtfylde (max): 1,8 kg/liter.
Viskositet (max): 500 cPs.
Temp. (max): +49°C (PVDF) / +71°C (PP) / +105°C (SS316).
Motor: 230V/50HZ.
Regulerbare omdrejningstal 3.500 - 10.000 o/m.
IP 24 kapsling.
Art.nr.
40259
40269
40279
40289
40291
40292
Pumperør
ø51x690mm
ø51x1000mm
ø51x690mm
ø51x1000mm
ø51x690mm
ø51x1000mm
Materiale
PP/INCONEL
PP/INCONEL
PVDF/INCONEL
PVDF/INCONEL
SS316/SS316
SS316/SS316
Emb.
1
1
1
1
1
1
Slangesæt med pistol f/FTI-PF
2 mtr. 1” slange, V2A spændebånd
og aftapningspistol i PP.
Art.nr.
40239
Emb.
1
Electric pump FTI-PF 230V
Same good quality as the FTI-EF type pump, but this is stronger and can withstand even 1/2 hour of dry running. The motor comes with 3.5 m cord and handles continuous operation – as it is equipped with thermal protection, manual reset and internal cooling fan. The suction tube has
a 1” hose connector. If pumping flammable liquids explosion-proof motors, suction tubes of Stainless steel as well as a protection Kit against static electricity, must be used.
Flow (max.): 150 ltr./min.
Lift height (max): 24 meters.
Weight (max): 1.8 kg / liter.
Viscosity (max): 500 cPs.
Temp. (max): +49°C (PVDF) / +71°C (PP) / +105°C (SS316).
Motor: 230V/50HZ.
Adjustable speed 3.500 - 10.000 Rpm.
IP 24 enclosure.
Art.#
40259
40269
40279
40289
40291
40292
Suction tube
ø51x690mm
ø51x1000mm
ø51x690mm
ø51x1000mm
ø51x690mm
ø51x1000mm
Material
PP/INCONEL
PP/INCONEL
PVDF/INCONEL
PVDF/INCONEL
SS316/SS316
SS316/SS316
Qty.
1
1
1
1
1
1
Hose with nozzle f/FTI-PF
2 mtr. 1” hose, V2A clamp
and nozzle in PP.
Art.#
40239
Quantity
1
El-pumpe FTI-PF 230V

PP: Vand, aggresive væsker, eddikesyre, myresyre, salpetersyre, svovlsyre, ætsemidler, salte, destilleret vand, lud, boreemulision, hydraulikolie, fixer, fremkalder, insekt- og ukrudtsmiddel, fortyndet lim, sæbeopløsninger og gødningsopløsninger. PVDF: Flussyre, salpetersyre, koncentreret svovlsyre og saltsyre, kromsyre, jernklorid, kongevand og blegevand. AISI316: Varmt vand, opløsningsmidler, acetone, renset benzin, kromsyre, smøreolier, sprøjteegnede lakker, paraffin, frugtsafter, flydende sæber, milde ætsende væsker, organisk syre, dieselolie, brændbare væsker.

PP: water, aggressive liquids, acetic acid, formic acid, nitric acid, sulfuric acid, etchants, salts, distilled water, lye, boreemulision, hydraulic oil, fixer, developer, insect and herbicide diluted glue, soap solutions and fertilizer solutions. PVDF: hydrofluoric acid, nitric acid, concentrated sulfuric acid and hydrochloric acid, chromic acid, ferric chloride, aqua regia and bleach. AISI316: Hot water, solvents, acetone, gasoline, chromic acid, lubricating oils, spray suitable varnishes, paraffin, fruit juices, liquid soaps, mild caustics, organic acid, diesel fuel, flammable liquids.

bundulige

W W W . K A B I . D K

 

100
logo
Wanner oliestandsglas 601 - aluminium
Oliestandsglas i aluminium med reflektorskive. Oliestandsglasset er forsynet med naturglas og NBR O-ring samt fiberpakning.
Min./max. temperatur: -20 / +100°C.
Tryksikkert op til 4 bar.
Art.nr.
21245
21250
21255
21260
21265
21270
21275
21280
Gevind
1/4”R
3/8”R
1/2”R
3/4”R
1”R
1 1/4”R
1 1/2”R
2”R
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
Wanner oil level window 601 - aluminium
Oil level window in aluminium with reflector. The oil level window is equipped with natural glass and NBR O-ring. Tread seal with Tesnit ring.
Min./max. temperature: -20 / +100°C.
Max. operating air pressure: 4 bar.
Art.#
21245
21250
21255
21260
21265
21270
21275
21280
Thread
1/4”BSP
3/8”BSP
1/2”BSP
3/4”BSP
1”BSP
1 1/4”BSP
1 1/2”BSP
2”BSP
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
Wanner oliestandsglas 601 - aluminium
Oliestandsglas model 240 - polyacryl
Varmebestandig op til +70°C
og tryksikker op til 1 bar.
Art.nr.
22155
22160
22165
22170
22175
22180
22185
22190
22195
22198
22200
22205
22210
Gevind
M12x1,0
M16x1,5
M20x1,5
M24x1,5
M26x1,5
M27x1,5
M30x1,5
M33x1,5
M35x1,5
M36x1,5
M42x1,5
M48x1,5
M60x2,0
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oil level window model 240 - polyacrylic
Heat resistant up to +70°C and
pressure resistant up to 1 bar.
Art.#
22155
22160
22165
22170
22175
22180
22185
22190
22195
22198
22200
22205
22210
Thread
M12x1.0
M16x1.5
M20x1.5
M24x1.5
M26x1.5
M27x1.5
M30x1.5
M33x1.5
M35x1.5
M36x1.5
M42x1.5
M48x1.5
M60x2.0
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oliestandsglas model 240 - polyacryl
Oliestandsglas model 240/KS - polyamid PA6
Varmebestandig op til +120°C
og tryksikker op til 1 bar.
Art.nr.
22110
22115
22120
22125
22130
22135
22140
22145
22150
Gevind
1/4”R
3/8”R
1/2”R
3/4”R
7/8”R
1”R
1 1/4”R
1 1/2”R
2”R
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oil level window model 240/KS - polyamide PA6
Heat resistant up to +120°C and
pressure resistant up to 1 bar.
Art.#
22110
22115
22120
22125
22130
22135
22140
22145
22150
Thread
1/4”BSP
3/8”BSP
1/2”BSP
3/4”BSP
7/8”BSP
1”BSP
1 1/4”BSP
1 1/2”BSP
2”BSP
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oliestandsglas model 240/KS - polyamid PA6
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
101
Oliestandsglas model 240/TH - messing
Oliestandsglas i messing med reflektorskive. Forsynet med naturglas, NBR O-ring samt pakning. Varmebestandig op til +120°C.
Art.nr.
22218
21450
22212
22213
22219
22211
22214
22217
Gevind
1/4”R
3/8”R
1/2”R
3/4”R
1 1/4”R
M20x1,5
M26x1,5
M36x1,5
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
Oil level window model 240/TH - brass
Oil level window in brass with reflector. Equipped with natural glass, NBR O-ring and gasket. Heat resistant up to +120°C.
Art.#
22218
21450
22212
22213
22219
22211
22214
22217
Thread
1/4”BSP
3/8”BSP
1/2”BSP
3/4”BSP
1 1/4”BSP
M20x1.5
M26x1.5
M36x1.5
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
Oliestandsglas model 240/TH af messing
Oliestandsplade model 245
Oliestandsplade af højglans galvaniseret stål. Hvid PP-reflektor samt perbunan pakning. Varmebestandig op til +120°C.
Art.nr.
22272
22274
22278
22280
22282
Størrelse
48x30mm
60x30mm
100x40mm
125x40mm
160x48mm
Emb.
1
1
1
1
1
Oil level plate model 245
Oil level plate of high-gloss galvanized steel. White PP-reflector and perbunan gasket. Heat resistant up to +120°C.
Art.#
22272
22274
22278
22280
22282
Size
48x30mm
60x30mm
100x40mm
125x40mm
160x48mm
Quantity
1
1
1
1
1
Oliestandsplade af højglans galvaniseret stål
Oliestandsviser model 222 90° Vinkel
Vinkelløbende oliestandsviser af messing med glasrør. Renseskrue og kontramøtrik. Varme­bestandig op til +110°C.
Art.nr.
20030
20040
20050
20130
20140
20150
20230
20235
20240
20250
20330
20335
20340
20245
20350
20360
20375
Gevind x Længde
1/8”R x 100mm
1/8”R x 150mm
1/8”R x 200mm
1/4”R x 100mm
1/4”R x 150mm
1/4”R x 200mm
3/8”R x 100mm
3/8”R x 125mm
3/8”R x 150mm
3/8”R x 200mm
1/2”R x 100mm
1/2”R x 125mm
1/2”R x 150mm
3/8”R x 175mm
1/2”R x 200mm
1/2”R x 300mm
3/4”R x 150mm
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Andre størrelser kan skaffes på forespørgsel.
Oil level indicator 90° angular model 222
Angled oil level indicator of brass with glass tube. With cleaning screw. Fixed screw-in fitting and locknut. Heat resistant up to +110°C.
Art.#
20030
20040
20050
20130
20140
20150
20230
20235
20240
20250
20330
20335
20340
20245
20350
20360
20375
Thread x Length
1/8”BSP x 100mm
1/8”BSP x 150mm
1/8”BSP x 200mm
1/4”BSP x 100mm
1/4”BSP x 150mm
1/4”BSP x 200mm
3/8”BSP x 100mm
3/8”BSP x 125mm
3/8”BSP x 150mm
3/8”BSP x 200mm
1/2”BSP x 100mm
1/2”BSP x 125mm
1/2”BSP x 150mm
3/8”BSP x 175mm
1/2”BSP x 200mm
1/2”BSP x 300mm
3/4”BSP x 150mm
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Other sizes are available on request.
ALT_TEKST
Oliestandsviser model 226 Ligeløbende
Ligeløbende oliestandsviser af messing med glasrør. Varmebestandig op til +110°C.
Art.nr.
20771
20772
20774
20768
20766
20767
20777
20778
20779
20773
20770
20781
20775
20782
20783
Gevind x Længde
1/8”R x 100mm
1/8”R x 150mm
1/8”R x 200mm
1/4”R x 100mm
1/4”R x 150mm
1/4”R x 200mm
3/8”R x 100mm
3/8”R x 150mm
3/8”R x 200mm
1/2”R x 100mm
1/2”R x 125mm
1/2”R x 150mm
1/2”R x 200mm
3/4”R x 150mm
3/4”R x 200mm
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Andre størrelser kan skaffes på forespørgsel.
Oil level indicator straight model 226
Straight tube of brass with glass tube.
Heat resistant up to +110°C.
Art.#
20771
20772
20774
20768
20766
20767
20777
20778
20779
20773
20770
20781
20775
20782
20783
Thread x Length
1/8”BSP x 100mm
1/8”BSP x 150mm
1/8”BSP x 200mm
1/4”BSP x 100mm
1/4”BSP x 150mm
1/4”BSP x 200mm
3/8”BSP x 100mm
3/8”BSP x 150mm
3/8”BSP x 200mm
1/2”BSP x 100mm
1/2”BSP x 125mm
1/2”BSP x 150mm
1/2”BSP x 200mm
3/4”BSP x 150mm
3/4”BSP x 200mm
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Other sizes are available on request.
ALT_TEKST
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

102
logo
Olie-drypsmørekopper type “ELO”
Til automatisk dråbedosering af olie eller andre væsker. Dosering af væsker sker dråbe for dråbe, forudsat at væsken ikke blandes med faste partikler eller væsker der fortykkes af varme. Vær opmærksom på om væsken er kompatibel med plexiglas beholderen og NBR pakninger. Den kan evt. skaffes med naturglas og FKM pakninger. Drypsmørekoppens magnet­ventil kan styres ved hjælp af maskinens styrestrøm eller andet kredsløb.
Beskyttelsesklasse: IP20 med kabelstik.
Tilslutningsgevind: 1/2"R.
Indvendig tilslutningsgevind: 1/8"R.
Art.nr.
11520
11525
11530
11521
11526
11531
Model
ELO500
ELO1000
ELO2000
ELO500
ELO1000
ELO2000
Størrelse
ø80x200
ø100x240
ø133x285
ø80x200
ø100x240
ø133x285
Volt
220V
220V
220V
24V DC
24V DC
24V DC
Emb.
1
1
1
1
1
1
Oil drip lubricator type “ELO”
For automatic drop dosing of oil or other liquids. Dosing of liquids is done drop by drop, provided that the liquid is not mixed with solid particles or liquids thickened by heat. Make sure that the liquid is compatible with the container in plexi­glass and with NBR gaskets. Available with natural glass and FKM gaskets. The drip lubrication cup solenoid valve can be controlled by means of e.g. the control current or other circuit of the machine.
Protection class: IP20 with cable connector.
Connection thread: 1/2"BSP.
Internal connection thread: 1/8"BSP.
Art.#
11520
11525
11530
11521
11526
11531
Model
ELO500
ELO1000
ELO2000
ELO500
ELO1000
ELO2000
Size
ø80x200
ø100x240
ø133x285
ø80x200
ø100x240
ø133x285
Volt
220V
220V
220V
24V DC
24V DC
24V DC
Qty.
1
1
1
1
1
1
Oliedrypsmørekop ELO
Olie-drypsmørekop type “UST”
Beholder af plexiglas og med NBR pakninger. Med justerbar aksel for præcis dosering af væs­ken. Visuel kontrol af dryp. Det fjeder­be­las­tede påfyldningslåg gør beholderen støv- og stænk­tæt. Åben/luk-funktion. Temperatur: –30°C til +80°C.
Art.nr.
11505
11508
11512
11513
11514
11516
11517
Størrelse
ø30x97
ø30x97
ø40x110
ø40x110
ø50x126
ø60x140
ø60x140
Tilslutning
1/8"R
1/4"R
1/4"R
3/8"R
1/4"R
3/8"R
1/4"R
Indhold
20ml
20ml
35ml
35ml
84ml
140ml
140ml
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
Oil drip feeder type “UST”
Container made of plexiglas and with NBR gaskets. These oilers have shut-of control and needle valve oil feed adjustment. Instantaneous shutting-off, dust and splash-proof design with hinged cover. On/off switch. Temperature: –30°C til +80°C.
Art.#
11505
11508
11512
11513
11514
11516
11517
Size
ø30x97
ø30x97
ø40x110
ø40x110
ø50x126
ø60x140
ø60x140
Connection
1/8"BSP
1/4"BSP
1/4"BSP
3/8"BSP
1/4"BSP
3/8"BSP
1/4"BSP
Capacity
20ml
20ml
35ml
35ml
84ml
140ml
140ml
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
Oliedrypsmørekop UST
Olie-drypsmørekop type “UNI”
Beholder af plexiglas og med NBR pakninger. Med justerbar aksel for præcis dosering af væsken. Visuel kontrol af dryp. Stor åbning for påfyldning af væske under den røde støvhætte. Åben/luk-funktion. Temperatur: –30°C til +80°C.
Art.nr.
11450
11460
11480
11495
Størrelse
ø50x110
ø60x120
ø80x160
ø100x195
Tilslutning
1/4"R
3/8"R
1/2"R
1/2"R
Indhold
84ml
140ml
500ml
1000ml
Emb.
1
1
1
1
Oil drip feeder type “UNI”
Container made of plexiglas and with NBR gaskets. These oilers have shut-of control and needle valve oil feed adjustment. A sight chamber is provided to check the oil flow drip rate. On/off switch. Temperature: –30°C to +80°C.
Art.#
11450
11460
11480
11495
Size
ø50x110
ø60x120
ø80x160
ø100x195
Connection
1/4"BSP
3/8"BSP
1/2"BSP
1/2"BSP
Capacity
84ml
140ml
500ml
1000ml
Qty.
1
1
1
1
Oliedrypsmørekop UNI
Oliebeholder
Oliereservoir for f.eks. olie, bremsevæske og lignende medier. Beholderen er af plexiglas og er varmebestandig op til +70°C.
Art.nr.
11310
11313
11315
11316
11318
11320
Størrelse
ø40x70
ø50x88
ø60x97
ø80x128
ø100x148
ø133x180
Tilslutning
1/4”R
3/8”R
1/4”R
1/4”R
1/4”R
1/4”R
Indhold
36ml
84ml
140ml
500ml
1000ml
2000ml
Emb.
1
1
1
1
1
1
Oil reservoir
Oil reservoir for such as oil, brake fluid and similar media. The container is of plexiglas and is heat resistant up to +70°C.
Art.#
11310
11313
11315
11316
11318
11320
Size
ø40x70
ø50x88
ø60x97
ø80x128
ø100x148
ø133x180
Connection
1/4”BSP
3/8”BSP
1/4”BSP
1/4”BSP
1/4”BSP
1/4”BSP
Capacity
36ml
84ml
140ml
500ml
1000ml
2000ml
Qty.
1
1
1
1
1
1
Oliereservoir
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
103
Oliekopper type “Constant Level”
Af cadmieret stål med beholder af transparent plexiglas – for sikring af konstant oliestand. Varmebestandig op til +65°C.
Art.nr.
11585
11591
Model
CL7563
CL7581
Tilslutning
1/8”R
1/4”R
Indhold
85ml
115ml
Emb.
1
1
Som ovenfor, men med krop af legeret stål.
Art.nr.
11590
Model
CL7572
Tilslutning
1/4”R
Indhold
115ml
Emb.
1
Constant Level with plexiglas
With cadmium-plated steel container and transparent plexiglas – to ensure constant oil level. Heat resistant up to +65°C.
Art.#
11585
11591
Model
CL7563
CL7581
Connection
1/8”BSP
1/4”BSP
Contents
85ml
115ml
Quantity
1
1
As above, but with a body of alloy steel.
Art.#
11590
Model
CL7572
Connection
1/4”BSP
Contents
115ml
Quantity
1
Oliekop type “Constant Level”
Som ovenfor, men med udskiftelig beholder
af natur-glas. Varmebestandig op til +100°C.
Art.nr.
11595
Model
CL7595
Tilslutning
1/4”R
Indhold
120ml
Emb.
1

Art.nr.
11596
11597
11598
Tilbehør for CL7595
Løse glas
Pakning
Beskyttelsesgitter
Emb.
1
1
1
As above, but with a replaceable container
of natural glass. Heat resistant up to +100°C.
Art.#
11595
Model
CL7595
Connection
1/4”BSP
Contents
120ml
Quantity
1

Art.#
11596
11597
11598
Accessories for CL7595
Spare filters
Gasket
Protective grid
Quantity
1
1
1
Constant Level with plexiglas
Oliepensler SPR for drypsmøring
Oliepenselen er af messing med børstehår af nylon. Den er anvendelig op til +100°. Ved højere temperatur anvendes bronzemateriale (+200°) eller rustfri (+300°).
Børsten fastholder olien som en svamp, hvorved klat-smøring undgås.
Art.nr.
11368
11369
11370
11374
Model
SPR
SPR
SPR
SPF
Størrelse
ø6,5mm
ø16mm
ø25mm
Flad 57mm
Tilslutning
1/8”R
1/8”R
1/8”R
1/8”R
Emb.
1
1
1
1
Oil Brushes SPR for dripping lubrication
Oliebrushes is of brass bristles of nylon. It can be used up to 100°C. At higher temperatures, use bronze material (+200°C) or stainless steel (+300 °C).
The brush maintains the oil like a sponge, which optimizes the lubrication.
Art.#
11368
11369
11370
11374
Model
SPR
SPR
SPR
SPF
Size
ø6,5mm
ø16mm
ø25mm
Flat 57mm
Connection
1/8”BSP
1/8”BSP
1/8”BSP
1/8”BSP
Qty.
1
1
1
1
Oliepensel SPR ø6,5mmOliepensel SPR ø16mm
1136811369
Oliepensel SPR ø25mmOliepensel SPR ø57mm
1137011374
Roterende oliebørste RSM
Roterende børste for smøring af kæder, conveyor m.m. Anvendes også som rengøringsbørste på stærkt snavsede kæder.
Art.nr.
11371
Model
RSM
Størrelse
ø80 x 25
Tilslutning
1/8”R
Emb.
1

Art.nr.
11373
Tilbehør for 11371
Løse børster
Emb.
1
Rotating oil brush RSM
Rotating brush for lubrication of chains, conveyor etc. Also used as cleaning brush on heavily dirty chains.
Art.#
11371
Model
RSM
Size
ø80 x 25
Connection
1/8”BSP
Qty.
1

Art.#
11373
Accessories for 11371
Spare brushes
Quantity
1
Roterende oliebørste RSM
Magnetpropper
Med kegleformet magnetkerne.
Bund forsynet med udvendig 6-kant og opsamlingskammer for urenheder.
Art.nr.
22490
Tilslutning
1/2”R
Emb.
1
Magnetic Plugs
The cone-shaped magnetic core.
Collection chamber for impurities.

Art.#
22490
Connection
1/2”BSP
Quantity
1
Magnetprop
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

104
logo
Trykluftdrevet suge/tømme pumpe
Pumpen er en dobbeltvirkende pumpe der både kan suge og tømme, ved blot at skrue på en enkelt knap. Den bliver fortrinsvis brugt til at tømme tanke, tromler og sumpe på maskiner. Den har brug for ca. 8 bar, hvorefter den kan tømme/suge ca. 50-60 ltr./min. Pumpen er inkl. sugerør, quick connectors, 3 meter sugeslange og stigerør.

Art.nr.
CL0321000
Emb.
1
Power Vac pump
It is a dual acting suction and pressure pump that uses compressed air. It is mainly used for filling and emptying lubricant and coolant tanks. It requires approx. 8 bars. This makes it possible to fill or empty approx. 50-60 ltr./min. The fol­lowing accessories are included with the Power Vac Pump: Ascending pipe, Threaded barrel connector 2", Fast-action connector, Feed hose 3 m, Suction pipe.
Art.#
CL0321000
Quantity
1
CL0321000
Maskintømmer type Dragin
Dragin kan anvendes til at tømme maskinsumpe, tømme tanke, lænse fra både og fartøjer, samt mange andre opgaver direkte over i et standard fad (excl.). Dragin har ingen bevægelige dele. Dragin leveres med vacuumpumpe (for 3/4”R hullet), overfyld­nings­ventil, udstyr til opsugning såsom slange, fittings og mundstykke for (2”R hullet).
Kapacitet ved vand 95 ltr./min. – ved 7bar.
Kapacitet ved SAE30 olie 70 ltr./min. – ved 7bar.
Art.nr.
40920
Emb.
1
Dragin pump
Dragin is used to empty the machine sumps, empty tanks, bilge from boats and vessels as well as many other tasks directly into a standard drum (excl.). Dragin has no moving parts. Dragin is supplied with a vacuum pump (3/4”BSP-hole), overfill protection equipment to pick up such as hose, fittings and vacuum head of (2”BSP hole). Output if water 95 ltr./min. – at 7bar. Output if SAE30 oil 70 ltr./min. – at 7bar.

Art.#
40920
Quantity
1
40920
Lev. excl. fad
Drum not incl.
MOBI Pneumatisk pumpe
For oppumpning af olier, brændstof og kemi­ka­lier fra 60 ltr. eller 200 ltr. tromler. Mobi pump har ingen bevægelige dele. Pumpen tilsættes f.eks. 7 bar hvor­ved der opstår en lille trykdifference mellem tromlen og atmosfæren. Leveres med pumpe (for 3/4”R hullet), on/off ventil, teleskop­rør (rustfrit), 2 meter ø25mm antistatisk slange med cam-lock kobling samt aftapningspistol.
Kapacitet ved diesel 46 ltr./min. – ved 7bar.
Kapacitet ved hydraulikolie 24 ltr./min. – v/ 7bar.
Art.nr.
40940
Emb.
1
MOBI Pneumatic pump
For pumping oil, fuel and chemicals from 60 ltr. or 200 ltr. drums. Mobi pump has no moving parts. The pump is added e.g. 7 bar whereby a small pressure difference occurs between the drum and the atmosphere. Supplied with a pump (for the 3/4”BSP-hole), on/off valve, telescopic tube (stainless steel), 2 meter ø25mm antistatic hose with cam-lock coupling and drain gun.
Output if diesel 46 ltr./min. – at 7bar.
Output if hydraulic oil 24 ltr./min. – at 7bar.
Art.#
40940
Quantity
1
MOBI Pneumatisk pumpe
Lev. excl. fad
Drum not incl.
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
105
KABI Mobil Olie Skimmer
Dansk Design - CE godkendt.
 • Aluminium hus 70mm x 70mm x 70mm.
 • Strømforsyning 6W/24V AC 230V 50Hz.
 • Let at installere / Let at fjerne.
 • Kraftig magnet gør den ekstremt stabil at
 • installere og bruge.
 • Temperaturbestandige bånd (+200°C) i 30mm
 • & 50mm bredde – standardlængde 600mm.

Art.nr.
KAO30
KAO50
Kapacitet
3 liter/time
5 liter/time
Emb.
1
1
KABI Portable Oil Skimmer
Danish design - CE approved.
 • Housing in aluminum 70mm x 70mm x 70mm.
 • Power Supply 6W/24V AC 230V 50Hz.
 • Easy to install / Easy to remove.
 • Powerful magnet makes it extremely stable to
 • install and to operate.
 • High temperature belts (+200°C) in 30mm &
 • 50mm width – Standard length 600mm.

Art.#
KAO30
KAO50
Capacity
3 liter/hour
5 liter/hour
Quantity
1
1
KABI Mobil Olieskimmer
KABI Mobil Olie Skimmer med separator
Dansk Design - CE godkendt.
 • Separerer emulsion og olie op til 99%. De 2 se-
 • parerede væsker udskilles via hver deres udløb.
 • Støbt aluminiumshus.
 • Strømforsyning 6W/24V AC 230V 50Hz.
 • Let at installere / Let at fjerne.
 • Kraftig magnet gør den ekstremt stabil at
 • installere og bruge.
 • Temperaturbestandige bånd (+200°C) 30mm
 • bredde – standardlængde 720mm.

Art.nr.
KAO30S
Kapacitet
3 liter/time
Emb.
1
KABI Mobil Oil Skimmer with separator
Danish design - CE approved.
 • Separates emulsion and oil up to 99%. Emulsion
 • & oil are separated through different discharges.
 • Cast aluminum housing.
 • Power supply 6W/24V AC 230V 50Hz.
 • Easy to install / Easy to remove.
 • Powerful magnet makes it extremely stable to
 • install and use.
 • Temperature resistant belt (+200 ° C) 30mm
 • width – standard length 720mm.

Art.#
KAO30S
Capacity
3 liter/hour
Quantity
1
KABI Mobil Olie Skimmer med separator
KABI Bånd til Olie Skimmer
Art.nr.
KAO30/400
KAO30/600
KAO30/800
KAO30/1000
KAO30/1200
KAO30/1500
KAO30/2000
KAO50/400
KAO50/600
KAO50/800
KAO50/1000
KAO50/1200
KAO50/1500
KAO50/2000
Bredde / Omkreds
30mm/400mm
30mm/600mm
30mm/800mm
30mm/1000mm
30mm/1200mm
30mm/1500mm
30mm/2000mm
50mm/400mm
50mm/600mm
50mm/800mm
50mm/1000mm
50mm/1200mm
50mm/1500mm
50mm/2000mm
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KABI HPB Belts for Oil Skimmers
Art.#
KAO30/400
KAO30/600
KAO30/800
KAO30/1000
KAO30/1200
KAO30/1500
KAO30/2000
KAO50/400
KAO50/600
KAO50/800
KAO50/1000
KAO50/1200
KAO50/1500
KAO50/2000
Width / Circumference
30mm/400mm
30mm/600mm
30mm/800mm
30mm/1000mm
30mm/1200mm
30mm/1500mm
30mm/2000mm
50mm/400mm
50mm/600mm
50mm/800mm
50mm/1000mm
50mm/1200mm
50mm/1500mm
50mm/2000mm
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Olieskimmer bånd i forskellige længder
KABI Doseringspumpe
KABI Doseringspumpe har en speciel funktion, der gør det muligt at justere blandingsforholdene mens den er i brug. Alle KABI Doseringspumper har et separat blandingskammer. Dette gør det muligt at undgå kemisk kontakt med pumpe­mo­toren, hvilket igen giver en længere levetid for produktet og en fremragende blandingsproces. KABI Doserings­pumpe leveres med et vægbe­slag, en sugeslange med integreret filter og et sæt reservedele.
Art.nr.
KA2200/10
KA2700/5
Arbejdstryk
1,0 - 4,5 bar
0,5 - 9,5 bar
Mængde
2200 l/t
2700 l/t
Bl.forh.
2 - 10%
1 - 5%

Bemærk:
KA2200/10 skal køre med en mængde på mindst 2 liter i timen for at virke korrekt.
KABI Piston Mixer
The KABI Piston mixer has a special feature, which makes it possible to adjust the mixing ratio during operations. All of the Piston mixers have a seperate mixing chamber, which makes it pos­sible to avoid chemical contact with the motor piston. The KABI Piston mixer is only driven by the water pressure. Comes with a wall bracket, a suction hose with integrated dirt strainer and a set of spareparts.

Art.#
KA2200/10
KA2700/5
Work press.
1.0 - 4.5 bar
0.5 - 9.5 bar
Capacity
2200 l/h
2700 l/h
Mix. range
2 - 10%
1 - 5%

Note:
KA2200/10 must run at least 2 litres per hour to work properly.
KABI Doseringspumpe
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

106
logo
KABI Refraktometer AUTO
Håndholdt refraktometer til måling af koncentra-
tionen af mange medier. Eks. sprinklervæske,
frostvæske og batterisyre.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARA01
Emb.
1
KABI Refractometer AUTO
Handheld refractometer for measuring the con-
centration of different media. Eg. washer fluid,
anti freeze and battery acid.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARA01
Quantity
1
KABI Refraktometer Brix
Håndholdt refraktometer til måling af koncentra-
tionen af mange medier. Eks. køle-smøremiddel,
flusmidler samt sukkerindholdet i diverse
fødevarer.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARB10
KARB18-1
KARB32
Måle interval
Brix 0-10%
Brix 0-18%
Brix 0-32%
Emb.
1
1
1
KABI Refractometer Brix
Handheld refractometer for measuring the
concentration of different media. Eg. coolants,
fluxing agents and the concentration of sugar in
various foods.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARB10
KARB18-1
KARB32
Measuring range
Brix 0-10%
Brix 0-18%
Brix 0-32%
Quantity
1
1
1
KABI Refraktometer IPA sprit 0-60%
Håndholdt refraktometer til måling af
koncentrationen af IPA sprit 0-60%.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARIPA60
Måle interval
0-60%
Emb.
1
KABI Refractometer IPA alcohol 0-60%
Handheld refractometer for measuring the
concentration of IPA alcohol 0-60%.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARIPA60
Measuring range
0-60%
Quantity
1
KABI Refraktometer AdBlue®
Håndholdt refraktometer til måling af
koncentrationen af AdBlue®.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARAB35
KARAB40
Måle interval
30-35%
0-40%
Emb.
1
1
KABI Refractometer AdBlue®
Handheld refractometer for measuring the
concentration of AdBlue®.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARAB35
KARAB40
Measuring range
30-35%
0-40%
Quantity
1
1
KABI Refraktometer Salt 0-28%
Håndholdt refraktometer til måling af
koncentrationen af salt.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARS28
Måle interval
0-28%
Emb.
1
KABI Refractometer Salinity 0-28%
Handheld refractometer for measuring the
concentration of salinity.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARS28
Measuring range
0-28%
Quantity
1
KABI Digitalt Refraktometer Brix / RI
Håndholdt digitalt refraktometer til RI (Refrac-
tive Index) 1,3330 -1,4200nD og Brix 0-50%.
F.eks. til måling af køle-smøre middel, flusmidler
og sukkerindhold i diverse fødevarer. Inkl. ATC
(Automatic Temperature compensation).
Art.nr.
KARBD50
Måle interval
Brix 0-50%
R.I. 1,3330-1,4200nD
Emb.
1
KABI Digital Refractometer Brix / RI
Handheld digital refractometer for RI (Refractive
Index) 1.3330 -1.4200nD and Brix 0-50%. Eg. for
measuring coolants, fluxing agents and the con-
centration of sugar in various foods. Incl. ATC
(Automatic Temperature compensation).
Art.#
KARBD50
Measuring range
Brix 0-50%
R.I. 1.3330-1.4200nD
Quantity
1
KABI Digitalt Refraktometer Brix / RI
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
107
KABI Service Kuffert til MWF
Art.nr.
KASK1

(Basis indhold)


 1. 1 Thermometer til at bestemme prøvens temperatur
 1. 1 Plastik bæger med håndtag til udtagning af prøver 0,25 ltr.
 1. 3 Transparente plastik flasker med stor åbning til opbevaring af prøver 0,1 ltr.
 1. 1 Vedligeholdelsesplan

Art.nr.
KASK6
KASK7
Basis indhold +
Refraktometer 18% + Digitalt pH meter
Refraktometer 32% + Digitalt pH meter
KABI MWF Care Case
Art.#
KASK1

(Basic content)


 1. 1 Thermometer for determination of sample temperature
 1. 1 Plastic cup with handle for extraction of samples 0.25 ltr.
 1. 3 Transparent plastic bottles with large bottle opening for storing of samples 0.1 ltr.
 1. 1 Maintenance plan

Art.#
KASK6
KASK7
Basic content +
Refractometer 18% + Digital pH meter
Refractometer 32% + Digital pH meter
KABI Service Kuffert til MWF
KABI Digitalt Thermometer
Med hukommelse af sidste måling.Slukker automatisk efter 15 min. inaktivitet.Skift mellem Celsius & Fahrenheit.
Art.nr.
KATD300
Emb.
1
KABI Digital Thermometer
With memory of last measuring. Automatically shut down after 15 min of inactivity. Sensor fault display and Switch between C & F.
Art.#
KATD300
Quantity
1
KABI Digitalt Thermometer
KABI Digitalt pH meter
Til måling af pH værdier i forskellige væsker. Leveres i hård plast boks sammen med 2 kali­breringsvæsker (1 flaske pH 4,003 og 1 flaske pH 6,864).
ATC (Automatic Temperature compensation), gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KAPHD14
Interval
pH 0-14
Nøjagtigh.
+/– 0,01
Driftstemp.
0-50°C
Emb.
1
KABI Digital pH meter
For measuring of pH values in different fluids. Comes in a hard plastic box incl. 2 bottles of calibration fluids (with pH 4.003 and pH 6.864). ATC (Automatic Temperature compensation), which makes the measuring faster and easier.

Art.#
KAPHD14
Range
pH 0-14
Accuracy
+/– 0.01
Oper. temp.
0-50°C
Qty.
1
KABI Digitalt pH meter
KABI Gevind skære pasta 100 ml
KABI pastaen er fremstillet af vand/sæbe og er meget velegnet til gevindskæring, stansning, fræsning og afkortning. Indeholder ej mineral olie, klor eller svovl. Efterlader ikke olieret over­flade. Kan anvendes til alle metaller herunder også rustfrit stål.
Flammepunkt: >225°C.
Smeltepunkt: 32°C.
Neutral lugt.
Art.nr.
KA100100
Emb.
1
KABI Thread cutting agent 100 ml
The KABI paste is a paste based on water/soap and is ideally used for thread-cutting, tapping, centring, removing and milling. It does not contain mineral oil, chlorine or sulfor. Does not leave oily surface. Suitable for all metals – incl. stainless steel.
Flash point: >225°C.
Melting point: 32°C.
Neutral odour.
Art.#
KA100100
Quantity
1
KABI Gevind skære pasta 100 ml
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

108
logo
Ariana Cool line repræsenterer det mest komplette modulsystem på markedet. Eneste modulsystem på markedet, som er kompatibelt med 80% af konventionelle systemer uden nogen adaptere. Cool line-produkter er lavet af høj kvalitet Hostaform plastpellets, hvilket gør dem mere modstandsdygtige.
Ariana Cool-line er designet til lavtryksoperation. Kapaciteten er afhængig af viskositet, mundstykke og længde på slangen.
Cool line omfatter en bred vifte af tilbehør og dele såsom runde dyser, flade dyser med gevind skrueforbindelser, Y distributører, afspærrings­ventiler, faste linjer, metal distributionssystemer osv.
Ariana Cool line represents the most complete modular system on the market. The only modular system on the market that are compatible with 80% of conventional systems without any adapters. Cool line products are made of high quality Hostaform plastic pellets, making them more resilient.
Ariana Cool-line is designed for low pressure operation. Capacity is dependent viscosity, nozzle and the length of the tubing.
Cool line includes a wide range of accessories and parts such as round nozzles flat nozzles threaded screw connections, Y distributors shut-off valves, fixed lines, metal distribution systems, etc.
Start kit
20 stk. slangeled.
3 stk. rundt-mundstykker ø1,6mm - 3,2mm - 6,4mm.
1 stk. fiskehale dyse.
2 stk. tilslutninger: 1/4” og 1/8”NPT.
Art.nr.
CL02190001
Emb.
1
Start kit
20 pcs. hose joints.
3 pcs. round nozzle ø1,6mm - 3,2mm - 6,4mm.
1 pcs. flat nozzle.
2 pcs. connector 1/4” and 1/8”NPT.

Art.#
CL02190001
Quantity
1
Ariana Start kit
Tilslutning 1/4"
Art.nr.
CL02117014
CL02117004
Gevind
1/4”NPT
1/8”NPT
Emb.
4
4
Connector 1/4"
Art.#
CL02117014
CL02117004
Thread
1/4”NPT
1/8”NPT
Quantity
4
4
Ariana Tilslutning 1/4 tomme
Slangeled
Art.nr.
CL02110001
CL02110251
Længde
Ca. 31cm
Ca. 25mtr
Emb.
1
1
Hose joints
Art.#
CL02110001
CL02110251
Length
Approx. 31cm
Approx. 25mtr
Quantity
1
1
Ariana Slangeled
Muffe 1/4"
Art.nr.
CL02117064
Emb.
4
Sleeve 1/4"
Art.#
CL02117064
Quantity
4
Ariana Muffe 1/4 tomme
Special tilslutninger
Art.nr.
CL02117022
CL02125102
Type
Slange/udv. 1/8NPT
Kontraventil
Emb.
2
2
Special fittings
Art.#
CL02117022
CL02125102
Model
Hose/1/8NPT male
Non-return valve
Quantity
2
2
Ariana Slange/udv. 1/8NPTAriana Kontraventil
Special tilslutninger
Art.nr.
CL02113002
CL02122002
CL02123002
Type
Grenrør
90° vinkel
T-stykke
Emb.
2
2
2
Special fittings
Art.#
CL02113002
CL02122002
CL02123002
Model
Y-fitting
Elbow 90°
T-fitting
Quantity
2
2
2
Ariana Grenrør Y fittingAriana 90° vinkelAriana T-fitting
Lukkehane, syrebestandig
Art.nr.
CL02116122
Emb.
2
Control valve, acid resistant
Art.#
CL02116122
Quantity
2
Ariana Lukkehane, syrebestandig
Lukkehane
Art.nr.
CL02116002
CL02116012
CL02116022
CL02116032
Type
Slange - slange
Slange - udv. gevind
Slange - ind. gevind
NPS - udv. gevind
Emb.
2
2
2
2
Control valve
Art.#
CL02116002
CL02116012
CL02116022
CL02116032
Model
Hose - hose
Hose - 1/4”Male
Hose - 1/4”Female
NPS - 1/4”Male
Quantity
2
2
2
2
Ariana LukkehaneAriana Lukkehane
Ariana LukkehaneAriana Lukkehane
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
109
Vinkeldyse 90° 1/4"
Art.nr.
CL02111044
CL02111054
CL02111064
Dia. ø
1,6mm
3,2mm
6,4mm
Emb.
4
4
4
Angle nozzle 90° 1/4"
Art.#
CL02111044
CL02111054
CL02111064
Dia. ø
1,6mm
3,2mm
6,4mm
Quantity
4
4
4
Vinkeldyse 90° 1/4 tomme
Multidyse 16 huller x 1mm 1/4"
Art.nr.
CL02112022
Dia. ø
1,0mm
Emb.
2
Flare nozzle 16 holes x 1mm 1/4"
Art.#
CL02112022
Dia. ø
1.0mm
Quantity
2
Multidyse 16 huller x 1mm 1/4 tomme
Multidyse 6 huller 90° 1/4"
Art.nr.
CL02112032
Emb.
2
Flare nozzle 6 holes 90° 1/4"
Art.#
CL02112032
Quantity
2
Multidyse 6 huller 90° 1/4 tomme
Multidyse 16 huller 1/4"
Art.nr.
CL02112062
Emb.
2
Flare nozzle 16 holes 1/4"
Art.#
CL02112062
Quantity
2
Multidyse 16 huller 1/4 tomme
Multidyse 16 huller x 2mm 1/4"
Art.nr.
CL02112072
Dia. ø
2,0mm
Emb.
2
Flare nozzle 16 holes x 2mm 1/4"
Art.#
CL02112072
Dia. ø
2.0mm
Quantity
2
Multidyse 16 huller x 2mm 1/4 tomme
Rundt mundstykke
Art.nr.
CL02111004
CL02111014
CL02111024
Dia. ø
1,6mm
3,2mm
6,4mm
Emb.
4
4
4
Round nozzle
Art.#
CL02111004
CL02111014
CL02111024
Dia. ø
1.6mm
3.2mm
6.4mm
Quantity
4
4
4
Rundt mundstykke
Fiskehale dyse
Art.nr.
CL02112002
CL02112012
Bredde
27mm
32mm
Emb.
2
2
Flat nozzle
Art.#
CL02112002
CL02112012
Width
27mm
32mm
Quantity
2
2
Fiskehale dyse
Ringdyse
16 moduler, inkl. slut modul.
Art.nr.
CL02114141
Emb.
1
Ring jet system
16 modules, incl end piece.
Art.#
CL02114141
Quantity
1
RingdyseRingdyse ende
Magnetisk kit
16stk. slangeled, magnetisk bund, lukkehane, rundt mundstykke 6,4mm, slangetilslutning.
Art.nr.
CL02190291
Emb.
1
Magnetic kit
16pcs. hose, magnetic base, ball valve,
round nozzle 6,4mm, hose connector.
Art.#
CL02190291
Quantity
1
Magnetisk kit
Monteringstang 1/4"
Art.nr.
CL02180001
Emb.
1
Hose assembling pliers 1/4"
Art.#
CL02180001
Quantity
1
Monteringstang 1/4 tomme
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

110
logo
Beslag for T-stykker
Art.nr.
CL02124001
Emb.
1
Bracket for T-fitting
Art.#
CL02124001
Quantity
1
Beslag for T-stykker
Fordeler med 4 udgange
1 x 3/8” - 4 x 1/4”.
Art.nr.
CL02125011
Emb.
1
Distribution device with 4 outlets
1 x 3/8” - 4 x 1/4”.
Art.#
CL02125011
Quantity
1
Fordeler med 4 udgange
T-forbindelse
1/4”- 2 x 3/8”.
Art.nr.
CL02125022
Emb.
2
T-connection
1/4” - 2 x 3/8”.
Art.#
CL02125022
Quantity
2
T-forbindelse
Lukkehane 1/4"
Art.nr.
CL02125032
Emb.
2
Ball valve 1/4"
Art.#
CL02125032
Quantity
2
Lukkehane 1/4 tomme
Dobbelnippel 1/4"
Art.nr.
CL02125042
Emb.
2
Double nipple 1/4"
Art.#
CL02125042
Quantity
2
ALT_TEKST
Slangetilslutning 1/4"
Art.nr.
CL02125052
Emb.
2
Hose connector 1/4"
Art.#
CL02125052
Quantity
2
Slangetilslutning 1/4 tomme
Reduktionsstykke
1/4” - 1/8”.
Art.nr.
CL02125062
Emb.
2
Reducer
1/4” - 1/8”.
Art.#
CL02125062
Quantity
2
Reduktionsstykke
Sekskantet lukkestykke 1/8”
Art.nr.
CL02125072
Emb.
2
Hexagonal closing cap 1/8”
Art.#
CL02125072
Quantity
2
Sekskantet lukkestykke 1/8 tomme
Sekskantet lukkestykke 1/4"
Art.nr.
CL02125082
Emb.
2
Hexagonal closing cap 1/4"
Art.#
CL02125082
Quantity
2
Sekskantet lukkestykke 1/4 tomme
Sekskantet lukkestykke 1/4"
Art.nr.
CL02125092
Emb.
2
Hexagonal closing cap 1/4"
Art.#
CL02125092
Quantity
2
Sekskantet lukkestykke 1/4 tomme
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
111
Start kit
16 stk. slangeled.
3 stk. rundt-mundstykker ø1,6 - ø3,2 - ø6,4mm.
1 stk. fiskehale dyse.
2 stk. tilslutninger: 3/8” og 1/2”.
Art.nr.
CL02290001
Emb.
1
Start kit
16 pcs. hose joints.
3 pcs. round nozzle ø1,6mm - 3,2mm - 6,4mm.
1 pcs. flat nozzle.
2 pcs. connector 3/8” and 1/2”.
Art.#
CL02290001
Quantity
1
Ariana Cool Line Start kit
Tilslutning 3/8”
Art.nr.
CL02217004
CL02217014
Gevind
3/8”NPS
1/2”NPS
Emb.
4
4
Connector 3/8”
Art.#
CL02217004
CL02217014
Thread
3/8”NPS
1/2”NPS
Quantity
4
4
Ariana Cool Line Tilslutning 3/8Ariana Cool Line Connector 3/8
Slangeled
Art.nr.
CL02210001
CL02210151
Længde / Antal
Ca. 30cm (2x8)
802 stk.
Emb.
1
1
Hose joints
Art.#
CL02210001
CL02210151
Length / Pcs.
Approx. 30cm
802 pcs.
Quantity
1
1
Ariana Cool Line Slangeled
Rundt mundstykke
Art.nr.
CL02211004
CL02211014
CL02211024
Dia. ø
6,4mm
9,5mm
12,7mm
Emb.
4
4
4
Round nozzle
Art.#
CL02211004
CL02211014
CL02211024
Dia. ø
6.4mm
9.5mm
12.7mm
Quantity
4
4
4
Ariana Cool Line Rundt mundstykke
Fiskehale dyse
Art.nr.
CL02212002
Bredde
32mm
Emb.
2
Flat nozzle
Art.#
CL02212002
Width
32mm
Quantity
2
Ariana Cool Line Fiskehale dyse
Lukkehane
Art.nr.
CL02216012
CL02216022
Type
Slange - 3/8”NPT
Slange - 3/8”
Emb.
2
2
Control valve
Art.#
CL02216012
CL02216022
Model
Hose - 3/8”NPT
Hose - 3/8”
Quantity
2
2
Ariana Cool Line LukkehaneAriana Cool Line Control valve
Kontraventil 3/8"
Art.nr.
CL02225092
Emb.
2
Non-return valve 3/8"
Art.#
CL02225092
Quantity
2
Ariana Cool Line Kontraventil 3/8
Fordeler med 4 udgange
1 x 1/2” - 4 x 3/8”.
Art.nr.
CL02225011
Emb.
1
Distribution device with 4 outlets
1 x 1/2” - 4 x 3/8”.
Art.#
CL02225011
Quantity
1
Ariana Cool Line Fordeler med 4 udgange
T-forbindelse
3/8”- 2 x 3/8”.
Art.nr.
CL02225022
Emb.
2
T-connection
3/8”- 2 x 3/8”.
Art.#
CL02225022
Quantity
2
Ariana Cool Line T-forbindelse
Lukkehane 3/8”
Art.nr.
CL02225032
Emb.
2
Ball valve 3/8”
Art.#
CL02225032
Quantity
2
Ariana Cool Line Lukkehane 3/8
Dobbelnippel 3/8”
Art.nr.
CL02225042
Emb.
2
Double nipple 3/8”
Art.#
CL02225042
Quantity
2
Ariana Cool Line Dobbelnippel 3/8 tomme
Monteringstang 3/8”
Art.nr.
CL02280001
Emb.
1
Hose assembling pliers 3/8”
Art.#
CL02280001
Quantity
1
Ariana Cool Line Monteringstang 3/8 tomme
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

112
logo
Start kit
10 stk. slangeled.
3 stk. rundt-mundstykker ø6,4 - ø9,5 - ø12,7mm.
1 stk. fiskehale dyse.
2 stk. tilslutninger: 1/2” og 3/8”NPT.
Art.nr.
CL02390001
Emb.
1
Start kit
10 pcs. hose joints.
3 pcs. round nozzle ø6,4mm - 9,5mm - 12,7mm.
1 pcs. flat nozzle.
2 pcs. connector 1/2” and 3/8”NPT.
Art.#
CL02390001
Quantity
1
Ariana Start kit
Tilslutning 1/2”
Art.nr.
CL02317004
CL02317014
Gevind
1/8”NPT
1/2”NPT
Emb.
4
4
Connector 1/2”
Art.#
CL02317004
CL02317014
Thread
1/8”NPT
1/2”NPT
Quantity
4
4
Ariana Tilslutning 1/2
Slangeled
Art.nr.
CL02310001
Længde
Ca. 29cm
Emb.
1
Hose joints
Art.#
CL02310001
Length
Approx. 29cm
Quantity
1
Ariana Slangeled
Rundt mundstykke
Art.nr.
CL02311004
CL02311014
CL02311024
Dia. ø
6,4mm
9,5mm
12,7mm
Emb.
4
4
4
Round nozzle
Art.#
CL02311004
CL02311014
CL02311024
Dia. ø
6,4mm
9,5mm
12,7mm
Quantity
4
4
4
Ariana Rundt mundstykke
Fiskehale dyse
Art.nr.
CL02312002
CL02312012
Bredde
35mm
50mm
Emb.
2
2
Flat nozzle
Art.#
CL02312002
CL02312012
Width
35mm
50mm
Quantity
2
2
Ariana Fladdyse
Ringdyse
16 moduler, inkl. slut modul.
Art.nr.
CL02314141
Emb.
1
Ring jet system
16 modules, incl end piece.
Art.#
CL02314141
Quantity
1
Ariana RingdyseAriana Ringdyse
Slangeled, ekstra stærkt 1/2"
Art.nr.
CL02310011
Emb.
1
Hose joint, extra strong 1/2"
Art.#
CL02310011
Quantity
1
Ariana Slangeled, ekstra stærkt 1/2
Special tilslutninger
Art.nr.
CL02313002
CL02322002
CL02323002
Type
Grenrør
90° vinkel
T-stykke
Emb.
2
2
2
Special fittings
Art.#
CL02313002
CL02322002
CL02323002
Model
Y-fitting
Elbow 90°
T-fitting
Quantity
2
2
2
Ariana GrenrørAriana 90° vinkelAriana T-stykke
Special tilslutninger
Art.nr.
CL02325102
CL02319002
CL02320002
Type
Kontraventil
Reduktion 1/2” - 1/4”
Y-Reduktion 1/2”- 2x 1/4”
Emb.
2
2
2
Special fittings
Art.#
CL02325102
CL02319002
CL02320002
Model
Non-return valve
Reducer 1/2” - 1/4”
Y-Reducer 1/2”- 2x 1/4”
Qty.
2
2
2
Ariana Special tilslutninger KontraventilAriana Special tilslutninger Reduktion 1/2 til 1/4Ariana Special tilslutninger Y-Reduktion 1/2 til 1/4
Lukkehane 1/2”NTP
Art.nr.
CL02316002
CL02316012
CL02316022
Type
Slange - slange
Slange - udv. gevind
Slange - ind. gevind
Emb.
2
2
2
Control valve 1/2”NPT
Art.#
CL02316002
CL02316012
CL02316022
Model
Hose - hose
Hose - 1/4”Male
Hose - 1/4”Female
Quantity
2
2
2
Ariana Lukkehane 1/2NTP Slange - slangeAriana Lukkehane 1/2NTP Slange - udv. gevind
Ariana Lukkehane 1/2NTPAriana Lukkehane 1/2NTP Slange - ind. gevind
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
113
Monteringstang 1/2”
Art.nr.
CL02380001
Emb.
1
Hose assembling pliers 1/2”
Art.#
CL02380001
Quantity
1
Ariana Monteringstang 1/2
Beslag for T-stykker
Art.nr.
CL02324001
Emb.
1
Bracket for T-fitting
Art.#
CL02324001
Quantity
1
Ariana Beslag for T-stykker
T-forbindelse
1/2”- 2 x 1/2”.
Art.nr.
CL02325022
Emb.
2
T-connection
1/2”- 2 x 1/2”.
Art.#
CL02325022
Quantity
2
Ariana T-forbindelse
Lukkehane 1/2”
Art.nr.
CL02325032
Emb.
2
Ball valve 1/2”
Art.#
CL02325032
Quantity
2
Ariana Lukkehane 1/2
Dobbelnippel 1/2”
Art.nr.
CL02325042
Emb.
2
Double nipple 1/2”
Art.#
CL02325042
Quantity
2
Ariana Dobbelnippel 1/2
Slangetilslutning 1/2”
Art.nr.
CL02325052
Emb.
2
Hose connector 1/2”
Art.#
CL02325052
Quantity
2
Ariana Slangetilslutning 1/2
Reduktionsstykke
1/2” - 3/8”.
Art.nr.
CL02325062
Emb.
2
Reducer
1/2” - 3/8”.
Art.#
CL02325062
Quantity
2
Ariana Reduktionsstykke
Sekskantet lukkestykke 1/2”
Art.nr.
CL02325072
Emb.
2
Hexagonal closing cap 1/2”
Art.#
CL02325072
Quantity
2
Ariana Sekskantet lukkestykke 1/2
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

114
logo
Start kit 3/4"
10 stk. slangeled.
2 stk. rundt-mundstykker ø16mm - ø19mm.
1 stk. fiskehale dyse 75mm.
1 stk. tilslutninger: NPS-3/4".
Art.nr.
CL02490001
Emb.
1
Start kit 3/4"
10 pcs. hose joints.
2 pcs. round nozzle ø16mm - ø19mm.
1 pcs. flat nozzle 75mm.
1 pcs. connector NPS-3/4".
Art.#
CL02490001
Quantity
1
Ariana Start kit 3/4
Tilslutning 3/4”
Art.nr.
CL02417004
Emb.
4
Connector 3/4”
Art.#
CL02417004
Quantity
4
Ariana Tilslutning 3/4
Slangeled
Art.nr.
CL02410001
Længde
Ca. 29,5cm
Emb.
2x5
Hose joints
Art.#
CL02410001
Length
Approx. 29,5cm
Quantity
2x5
Ariana Slangeled
Rundt mundstykke
Art.nr.
CL02411004
CL02411014
Dia. ø
16,0mm
19,0mm
Emb.
4
4
Round nozzle
Art.#
CL02411004
CL02411014
Dia. ø
16,0mm
19,0mm
Quantity
4
4
Ariana Rundt mundstykke
Fiskehale dyse
Art.nr.
CL02412002
Bredde
75mm
Emb.
2
Flat nozzle
Art.#
CL02412002
Width
75mm
Quantity
2
Ariana Fladdyse
Special tilslutninger
Art.nr.
CL02413002
Type
Grenrør
Emb.
2
Special fittings
Art.#
CL02413002
Model
Y-fitting
Quantity
2
Ariana Special tilslutninger
Reduktionsstykke
3/4” - 1/2”.
Art.nr.
CL02419002
Emb.
2
Reducer
3/4” - 1/2”.
Art.#
CL02419002
Quantity
2
Ariana Reduktionsstykke
Monteringstang 3/4"
Art.nr.
CL02480001
Emb.
1
Hose assembling pliers 3/4"
Art.#
CL02480001
Quantity
1
Ariana Monteringstang 3/4
Spånkrog
Spånkrog til fjernelse af spåner på svært tilgængelige steder. Spånkrogen har et beskyttelsesskjold for hånden.
Art.nr.
CL0541300
CL0541400
Længde
300mm
500mm
Emb.
1
1
Chip hook
For removing chips that are hard to reach.
The guard protects your hand from injury.

Art.#
CL0541300
CL0541400
Length
300mm
500mm
Quantity
1
1
Ariana Spånkrog
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
115
Lonn Rensepistol
Rensepistolen er modstandsdygtig overfor vedvarende temperaturer på +65°C samt +100°C kortvarigt.
Art.nr.
LNR

3/4”R Jetstråle
Emb.
1
Lonn Cleaning gun / Water saver – Jet stream
The cleaning gun is resistant to continuous temperatures of +65°C, and +100°C briefly.

Art.#
LNR

3/4”BSP Jet spray
Quantity
1
LNR
Tilbehør for Lonn rensepistoler
Art.nr.
LNG

Gummitud for LNR
Emb.
1
Accessories for Lonn cleaning guns
Art.#
LNG

Rubber nozzle for LNR
Quantity
1
LNG
KABI Blæsepistol
1/4”R indv.
Max. arb.tryk: 16 bar.
Temp. bestandig: –10 til +80°C.
Art.nr.
KB245
Emb.
25
KABI Blowgun
1/4”BSP (F).
Max. working pressure: 16 bar.
Temp. resistant: –10 to +80°C.
Art.#
KB245
Quantity
25
KB245
Trykluft blæsepistol i aluminium
1/4”R indv.
Art.nr.
50475
Emb.
1
Blow gun in aluminum
1/4”BSP (F).
Art.#
50475
Quantity
1
50475
Slangenippel “SNT”
Art.nr.
50640
50642
50644
50647
Tilslutning
1/4”R x 6mm
1/4”R x 8mm
1/4”R x 10mm
1/4”R x 13mm
Emb.
1
1
1
1
Hose Connection “SNT”
Art.#
50640
50642
50644
50647
Connection
1/4”BSP x 6mm
1/4”BSP x 8mm
1/4”BSP x 10mm
1/4”BSP x 13mm
Quantity
1
1
1
1
50644
bundulige

W W W . K A B I . D K