Central lubrication


 

logo
131
DELIMON FZA-pumpe
FZA pumpen er primært designet til direkte smøring, af op til 12 smøresteder. FZA pumpens pumpehoved gør det muligt at justere volumen individuelt pr. udgang. Pumpehovedet fås med 1-6 udgange eller 1-12 udgange. FZA pumpen er typisk drevet af en flange monteret motor.
En bred vifte af udvekslingsforhold, gør at FZA pumpen kan imødekomme en mangfoldighed af smørekrav.
Art.nr.
DEFZA06A10AA00
DEFZA06A11AA00
DEFZA06A31AA00
DEFZA12A10AA00
DEFZA12A11AA00
DEFZA12A31AA00
Udg. / Beh.
6 / 8,0 Ltr.
6 / 8,0 Ltr.
6 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.
Udveksl.
215:1
345:1
710:1
215:1
345:1
710:1
Emb.
1
1
1
1
1
1
Anden udveksling kan skaffes.
DELIMON FZA-pump
The FZA pump is designed primarily for direct lubrication (up to 12 lubrication points). The FZA pump's pump head allows you to adjust lubri­cants individually per. output. The pump head is available with outputs 1-6 or 1-12 outputs. The FZA pump is typically driven by a flange mounted motor. A wide range of gear ratios and containers are available, which enables the FZA pump to be customized to a variety of machine requirements.
Art.#
DEFZA06A10AA00
DEFZA06A11AA00
DEFZA06A31AA00
DEFZA12A10AA00
DEFZA12A11AA00
DEFZA12A31AA00
Outlet / Cont.
6 / 8,0 Ltr.
6 / 8,0 Ltr.
6 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.
Ratios
215:1
345:1
710:1
215:1
345:1
710:1
Qty.
1
1
1
1
1
1
Other ratios can be obtained.
DELIMON FZA-pumpe
Motor og tilslutnings dele til FZA pumpe
Art.nr.
DE74354-5631
DE71931-1593
DE71931-1513
CS121294

Motorflange for FZA
Kobling FZA (Hun)
Kobling FZA (Han)
Motor 3x400V, 0,18Kw,
1500, IP55, B14
Emb.
1
1
1
1
Connecting parts and motor for FZA pumps
Art.#
DE74354-5631
DE71931-1593
DE71931-1513
CS121294

Motor Flange for FZA
Coupling FZA (F)
Coupling FZA (M)
Motor 3x400V, 0,18Kw,
1500, IP55, B14
Qty.
1
1
1
1
Motor til FZA pumpe
12V DC eller 24V DC fedtpumpe CSKPT
Pumpen er udviklet og designet til at tjene som en multi-funktions smørepumpe. Pumpen fås med og uden indbygget timer/controler. Takket være den enkle konstruktion kan denne pumpe bruges i industrien og til køretøjssmøring så
som landbrugsmaskiner og entreprenør udstyr. Pumpen kan forsynes med op til 3 stk. pumpe­elementer og beholdere i fire størrelser 1,0kg, 2,5kg, 4,5kg og 8,0kg.
Smøremiddel: fedt, flydende fedt op til NLGI-klasse 2. Arbejdstryk: max. 300 bar.
Art.nr. / Art.#
CSKPT12-1,0
CSKPT12-2,5
CSKPT24-2,5
CSKPL24-2,5
Pumpeelementer / Pumpelements
1
1
1
1
Beholder / Container
1,0 Ltr.
2,5 Ltr.
2,5 Ltr.
2,5 Ltr.
Timer / Timer
Ja / Yes
Ja / Yes
Ja / Yes
Nej / No
Volt / Volt
12V DC
12V DC
24V DC
24V DC
Emb. / Qty.
1
1
1
1

Pumpeelement med 2,4 cm3/min
Art.nr.
CSP503
Arbejdstryk
300 bar
Emb.
1
12V DC and 24V DC grease pump CSKPT
The pump is designed to serve as a multi-function lubrication pump. The pump is available with or without a built-in timer/controler. Thanks to its simple design, this pump can be used in industrial, commercial vehicle lubrication, agri­cultural machinery and construction equipment. The pump can be equipped with up to 3 pump­elements and containers in four sizes 1.0 kg,
2.5 kg, 4.5 kg and 8.0 kg.
Lubricant: grease, liquid grease up to NLGI grade 2. Working pressure: max. 300 bar.


Pump element with 2.4 cm3/min
Art.#
CSP503
Working pressure
300 bar
Quantity
1
24V DC fedtpumpe CSKPT
Blokeringsindikator med overtryksventil
Art.nr.
CSKB592032
Emb.
1

Art.#
CSKB592032
Quantity
1
Blokeringsindikator med overtryksventil
Kompakt fedtpumpe
Den lille pumpe med de store muskler. Kræver ikke meget plads og gør det nu muligt at få centralsmøring til mindre maskiner hvor pladsen er begrænset.
Højde: 29 cm. Dybde: 7,5 cm. Længde: 13,5 cm. Reservoir: 675 cc. Tryk: max 200 bar.
Til 12 eller 24 V DC. Antal udgange: 1.
Art.nr.
CSKP1225
CSKP2425
Spænding
12V DC
24V DC
Emb.
1
1

Tilbehør
Art.nr.
CSKB1225

Beholder 675cc
Emb.
1
Compact grease pump
The small pump with big muscles. Does not require much space and makes central lubri­cation possible for smaller machines where space is limited.
Height: 29 cm. Depth: 7.5 cm. Length: 13.5 cm. Reservoir: 675 cc. Pressure: max 200 bar.
For 12 or 24 V DC. Number of outlets: 1.
Art.#
CSKP1225
CSKP2425
Power
12V DC
24V DC
Quantity
1
1

Accessories
Art.#
CSP503

Container 675cc
Quantity
1
Kompakt fedtpumpe
29 cm
13,5 cm
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

132
logo
Påfyldningssprøjte
Inkl. påfyldningsadaptor CS100-204.
Indeholder 400 gr.
Art.nr.
CS100-201
Emb.
1
Filling pump
Incl. filling adapter CS100-204.
Contains 400 gr.
Art.#
CS100-201
Quantity
1
Påfyldningssprøjte
Påfyldningsadaptor for CS100-201
Gevind M26x1,5.
Art.nr.
CS100-204
Emb.
1
Filling adapter for CS100-201
Thread M26x1,5.
Art.#
CS100-204
Quantity
1
Påfyldningsadaptor for CS100-201Filling adapter for CS100-201
Påfyldningsadaptor
Skrues fast på selve pumpen. Kan bruges på disse pumper: Vogel/SKF/Delimon.
Art.nr.
CS100-200
CS100-208
Gevind
M20 x 1,5
M22 x 1,5
Emb.
1
1
Filling adapter
For mounting directly on to the pump. Can be
used on these pumps: Vogel/SKF/Delimon.
Art.#
CS100-200
CS100-208
Thread
M20 x 1.5
M22 x 1.5
Quantity
1
1
PåfyldningsadaptorFilling adapter
Påfyldningssprøjte uden påfyldningsadaptor
Indeholder 400 gr.
Art.nr.
CS100-203
Emb.
1
Filling pump without filling adapter
Contains 400 gr.
Art.#
CS100-203
Quantity
1
Påfyldningssprøjte uden påfyldningsadaptor
Påfyldningsadaptor, gevind M22x1,5
Passer til Lincoln pumper.
Art.nr.
CS100-202
Emb.
1
Filling adapter, M22x1,5
To be used on Lincoln pumps.
Art.#
CS100-202
Quantity
1
Påfyldningsadaptor, gevind M22x1,5
Fedtfylder for centralsmøring
Fedtfylder for hurtig, sikker og ren påfyldning
af fedtbeholdere til centralsmøring.
Kapacitet: 80 gram pr. pumpeslag.
Tromlestr.: 18-20 kg.
Leveres med: pumpe, låg ø280-320mm og 1,5 mtr. slange med påfyldningsadaptor CS100-205.
Passer til adaptor modpart CS100-206.

Art.nr.
4020721
Emb.
1
Grease Filler Pump for Central Lubrication
A grease filler pump for quick, safe and clean filling into the grease container of central lubrication.
Capacity: 80 gram per stroke.
Barrel size: 18-20 kg.
Supplied with: pump, cover ø280-320mm and
1.5 mtr. hose with filling adapter CS100-205.
Fits adapter counterpart CS100-206.
Art.#
4020721
Quantity
1
Fedtfylder for centralsmøring
Påfyldningsadaptor, 1/4”R
Adaptor inkl. støvhætte.
Art.nr.
CS100-205
CS100-206
Tilslutning
Indvendig
Udvendig
Emb.
1
1
Filling adapter, 1/4”BSP
Adaptor incl. dust cap.
Art.#
CS100-205
CS100-206
Connection
Female
Male
Quantity
1
1
Påfyldningsadaptor, 1/4”R
CS100-205

Filling adapter, 1/4”BSP
CS100-206
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
133
Fordelerblok for smørefedt DL-XS
Den progressive fordeler DL-XS er en kompakt fordeler, designet efter de højeste krav. Fordele­ren er en segment-fordeler som gør det muligt at tilpasse mængden af smøremiddel til de enkelte smøre­steder. Segment design med fire volume størrelser sikrer fleksibilitet. Elementerne fås fra 25mm3 til 105mm3.
Antal segmenter: Min 3 til maks. 12.
Arbejdstryk: 15 bar til 300 bar.
Stempelslag pr minut: Max. 300.
Gevind tilslutning: M10x1,0. Gevind udg.: M10x1,0.

Art.nr. / Art.#
CSDLXSI
CSDLXSE
CSDLXS025
CSDLXS045
CSDLXS075
CSDLXS105

Start element DL-XS / Start element DL-XS
Slut element DL-XS / End element DL-XS
DL-XS dosserings element 0,025ccm / DL-XS dossering element 0,025ccm
DL-XS dosserings element 0,045ccm / DL-XS dossering element 0,045ccm
DL-XS dosserings element 0,075ccm / DL-XS dossering element 0,075ccm
DL-XS dosserings element 0,105ccm / DL-XS dossering element 0,105ccm
Emb. / Quantity
1
1
1
1
1
1
Progressive distributor DL-XS
The progressive distributor DL-XS is a compact distributor designed according to the highest standards. The distributor is a segment distributor which makes it possible to adjust the amount of lubricant to the individual lubrication point. There are four sizes of segments which makes the de­sign of the distributor very flexible. The elements can be obtained from 25mm3 to 105mm3.
Number of piston segments: Min 3 to max 12.
Working pressure: 15 bar to 300 bar.
Piston strokes per minute: Max. 300.
Thread inlet: M10x1,0. Thread outlet: M10x1,0.
Fordelerblok for smørefedt DL-XS
Kontraventil til udgangen af DL-XS fordeler
Komplet kontraventil med omløber og skærering.
Art.nr.
CSKV0603158
Emb.
1
Non return valve for DL-XS distributor
Complete non return valve with nut & cutting ring.
Art.#
CSKV0603158
Quantity
1
Kontraventil til udgangen af DL-XS fordeler
Smøreblok
Smøreblokken gør det muligt at flytte op til 5 smøresteder til et samlet sted. Tilsl.: M10x1,0.
Art.nr.
CS200-001
CS200-002
CS200-003
CS200-004
CS200-005
Smøresteder
1
2
3
4
5
Emb.
1
1
1
1
1
Manifold
The grease manifold allows you to move up to 5 lubpoints to a single place. Thread: M10x1,0.
Art.#
CS200-001
CS200-002
CS200-003
CS200-004
CS200-005
Lubpoints
1
2
3
4
5
Quantity
1
1
1
1
1
Smøreblok
Lige forskruning ø6 - DIN 2353
Lige forskruning, ø6, inkl. omløber og skærering.
Art.nr.
CS0603112
CS0603132
CS0603134
CS0603158
CS0603152
CS0603152NPT
CS0603162
Gevind
M6x1,0
M8x1,0
M8x1,25
M10x1,0
1/8”R
1/8”NPT
1/4”R
Nøglevidde 1 / 2
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
14mm / 14mm
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
Straight fitting ø6 - DIN 2353
Straight fitting for ø6, incl. nut and cutting ring.
Art.#
CS0603112
CS0603132
CS0603134
CS0603158
CS0603152
CS0603152NPT
CS0603162
Thread
M6x1.0
M8x1.0
M8x1.25
M10x1.0
1/8”BSP
1/8”NPT
1/4”BSP
SW 1 / SW 2
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
14mm / 14mm
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
Lige forskruning ø6 - DIN 2353
90° forskruning ø6 - DIN 2353
90° forskruning, ø6, inkl. omløber og skærering.
Art.nr.
CS0603312
CS0603332
CS0603334
CS0603358
CS0603373
CS0603352
CS0603252NPT
CS0603362
Gevind
M6x1,0
M8x1,0
M8x1,25
M10x1,0
M14x1,5
1/8”R
1/8”NPT
1/4”R
Nøglevidde 1 / 2
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm

11mm / 12mm
11mm / 12mm
14mm / 14mm
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
90° fitting ø6 - DIN 2353
90° fitting for ø6, incl. nut and cutting ring.
Art.#
CS0603312
CS0603332
CS0603334
CS0603358
CS0603373
CS0603352
CS0603252NPT
CS0603362
Thread
M6x1.0
M8x1.0
M8x1.25
M10x1.0
M14x1.5
1/8”BSP
1/8”NPT
1/4”BSP
SW 1 / SW 2
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm

11mm / 12mm
11mm / 12mm
14mm / 14mm
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
90° forskruning, ø6 - DIN 2353
T-stykke
T-stykke med omløber og skærering.
Art.nr.
CS060606
Dia.
ø6mm
Nøglevidde 1 / 2
11mm / 12mm
Emb.
1
T-connector
T-connector, incl. not and cutting ring.
Art.#
CS060606
Dia.
ø6mm
SW 1 / SW 2
11mm / 12mm
Quantity
1
T-stykke
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

134
logo
Banjo forskruning
Banjo forskruning ø6, inkl. omløber & skærering.
Art.nr.
CS0602152
Gevind
1/8”R
Nøglevidde 1 / 2
14mm / 12mm
Emb.
1
Elbow banjo movable fitting
Banjo fitting for ø6, incl. nut and cutting ring.
Art.#
CS0602152
Thread
1/8”BSP
SW 1 / SW 2
14mm / 12mm
Qty.
1
Banjo forskruning
Banjo forskruning Type L
Banjo forskruning.
Art.nr. / Art.#
CS0602458
Gevind 1 / Thread 1
M10x1,0
Gevind 2 / Thread 2
M10x1,0
Gevind 3 / Thread 3
M10x1,0
Nøglevidde / SW
14mm
Emb. / Quantity
1
Elbow banjo Type L
Banjo fitting.
Banjo forskruning Type L
Højtryksslange, DN04 og DN06
Højtryksslangen er ekstremt modstandsdygtig over­­ for tryk, men bevarer dog en meget høj
fleksibilitet. Sprængningstryk: 840bar (12180PSI).

DN04
Indre dia: ø4,0mm - Ydre dia: ø8,6mm.
Art.nr.
CSH08,75
CSH08,75F
Fedtfyldt
Nej
Ja
Emb.
50 mtr.
50 mtr.
DN06
Indre dia: ø6,4mm - Ydre dia: ø11,3mm.
Art.nr.
CSH11,30
CSH11,30F
Fedtfyldt
Nej
Ja
Emb.
50 mtr.
50 mtr.
High pressure hose, DN04 and DN06
The high pressure hose is extremely resistant to pressure, while still retaining a very high flexibility. Burst pressure: 840bar (12180PSI).

DN04
Inner dia: ø4.0 mm - Outer dia: ø8.6 mm.
Art.#
CSH08,75
CSH08,75F
Grease filled
No
Yes
Quantity
50 mtr.
50 mtr.
DN06
Inner dia: ø6.4mm - Outer dia: ø11.3mm.
Art.#
CSH11,30
CSH11,30F
Grease filled
No
Yes
Quantity
50 mtr.
50 mtr.
Højtryksslange, DN04
Højtryksslange, DN06
Rørstuds til højtryksslange

DN04 - ø6mm

Art.nr.
CS087503160
CS087503361
CS087503360
CS087503362
CS087503363
Type
Lige
45°
90°
90°
180°
L2


21mm
35mm
Nøglevidde
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
Emb.
1
1
1
1
1
DN06 - ø8mm
Art.nr.
CS113003160
CS11300822
CS11300835
Type
Lige
Lige
90°
L2


33mm
Nøglevidde
12mm
12mm
12mm
Emb.
1
1
1
Screw Stub tube for high pressure hose

DN04 - ø6mm

Art.#
CS087503160
CS087503361
CS087503360
CS087503362
CS087503363
Model
Straight
45°
90°
90°
180°
L2


21mm
35mm
SW
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
Quantity
1
1
1
1
1
DN06 - ø8mm
Art.#
CS113003160
CS11300822
CS11300835
Type
Straight
Straight
90°
L2


33mm
SW
12mm
12mm
12mm
Quantity
1
1
1
90° rørstuds til højtryksslange
Lige rørstuds til højtryksslange
Rørstuds til højtryksslange stregtegning
Omløber til rørstuds model DN04 & DN06

DN04 - ø6mm
Art.nr.
CS087503000
L1
28mm
L2
19mm
Nøglevidde
12mm
Emb.
1
DN06 - ø8mm
Art.nr.
CS113003000
L1
36mm
L2
28mm
Nøglevidde
17mm
Emb.
1
Nut for stub tube DN04 & DN06

DN04 - ø6mm

Art.#
CS087503000
L1
28mm
L2
19mm
SW
12mm
Quantity
1
DN06 - ø8mm
Art.#
CS113003000
L1
36mm
L2
28mm
SW
17mm
Quantity
1
Omløber til rørstuds
Omløber til rørstuds stregtegning
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
135
Viklefleks
Art.nr.
CSV100-021
Emb.
50 mtr.
Rørbøjle DIN 3016
Gummi belagt rørbøjle.
Indre dia: ø5,3mm - Ydre dia: ø9,0mm.
Art.nr.
CSRSGU9
Emb.
1
Protective helix
Art.#
CSV100-021
Quantity
50 mtr.
Clip DIN 3016
Clip with rubber.
Inner dia: ø5,3mm - Outer dia: ø9,0mm.
Art.#
CSRSGU9
Quantity
1
Viklefleks 50 meter
CSV100-021
Rørbøjle DIN 3016
CSRSGU9
Højtryksslange spiral model DN04
Højtryksslangen er ekstremt modstandsdygtig over for tryk, men bevarer dog en meget høj fleksibilitet.
Sprængningstryk: 840bar (12180PSI).
Indre dia: ø4,0mm - Ydre dia: ø8,6mm.
Art.nr.
CSH08,75S
Fedtfyldt
Nej
Emb.
25 mtr.
High pressure hose colide DN04
The high pressure hose is extremely resistant
to pressure, while still retaining a very high flexibility.
Burst pressure: 840bar (12180PSI).
Inner dia: ø4.0 mm - Outer dia: ø8.6 mm.
Art.#
CSH08,75S
Grease filled
No
Quantity
25 mtr.
Højtryksslange spiral
Fittings ø6 i sortimentsboks
Sortimentsboks bestående af forskruninger ø6mm samt rørstudse ø6mm for højtryks-
slange 8,75.
Forskruninger:
6 stk. lige, M6x1
2 stk. lige, M8x1
5 stk. lige, M10x1
10 stk. lige, 1/8”
8 stk. 90°, 1/8”
2 stk. 90°, 1/4”
6 stk. 90°, M6x1
8 stk. 90°, M10x1
2 stk. banjo, U 1/8”R
Rørstudse:
10 stk. 90°, kort
6 stk. 90°, lang
10 stk. lige
2 stk. 180°

Andet:
10 stk. union-samlestykke
10 stk. omløber f/rørstuds
10 stk. skærering

Art.nr.
CS1200
Emb.
1
Fittings kit ø6
Box with fittings ø6mm and stub tubes ø6mm
for high pressure hose 8.75.

Fittings:
6 pcs. straight, M6x1
2 pcs. straight, M8x1
5 pcs. straight, M10x1
10 pcs. straight, 1/8”
8 pcs. 90°, 1/8”
2 pcs. 90°, 1/4”
6 pcs. 90°, M6x1
8 pcs. 90°, M10x1
2 pcs. banjo, U 1/8”BSP
Stub tubes:
10 pcs. 90°, short
6 pcs. 90°, long
10 pcs. straight
2 pcs. 180°

Others:
10 pcs. union-connector
10 pcs. nut for stub tube
10 pcs. cutting ring

Art.#
CS1200
Quantity
1
Fittings ø6 i sortimentsboks
Polyamid slange DIN 73378
Sort semiflexibel slange, ydre dia. ø6mm.
Sprængningstryk: 280bar (4061PSI ).
Indre dia: ø3,0mm - Ydre dia: ø6,0mm.
Art.nr.
BI6N3
CSD6N3
Fedtfyldt
Nej
Ja
Emb.
50 mtr.
50 mtr.
Indsatsrør for ø6mm slange
Art.nr.
BIAR629
Emb.
1
Polyamid hose DIN 73378
Black semi-rigid hose, outer dia. ø6,0mm.
Burst pressure 280bar (4061PSI).
Inner dia: ø3,0mm - Outer dia: ø6,0mm.
Art.#
BI6N3
CSD6N3
Grease filled
No
Yes
Quantity
50 mtr.
50 mtr.
Reinforcing socket for ø6mm hose
Art.#
BIAR629
Quantity
1
Polyamid slange DIN 73378
BI6N3
Indsatsrør for ø6mm slange
BIAR629
KABI lagerfører fittings og slanger i andre størrelser og dimensioner. Kontakt os for yderligere informationer.
KABI has fittings and hoses in other sizes and dimensions in stock. Contact us for further information.
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

136
logo
SureFire PDI automatisk smøreapparat
En robust og holdbar pumpe, der kan håndtere olie og blødt fedt. Den kompakte størrelse og designet er tilpasset til din plads- og smørekrav. SureFire PDI smøreapparat er en selvstændig elektrisk motordrevet tandhjulspumpe, der er tilpasset til en bred vifte af produktionsmaskiner. Den kan håndtere enkelte injektorer eller injektor grupper, og kan betjene op til 100 smøresteder.
 • Håndterer olie og flydende fedt
 • Tom melder for fejlsikker drift
 • Udgang på begge sider af pumpen
 • Quick-snap reservoir
 • Praktisk plug-in type klemrække
 • Stort påfyldningsdæksel med indbygget si
 • Valgfri controller/monitor

Art.nr.
BISF2BNAB
BISF2BNAD
BISF3BNAD
BISF3BNCD
BISF6BNDE
Beholder
1,8 ltr.
1,8 ltr.
2,7 ltr.
2,7 ltr.
6,0 ltr.
Timer
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Model
24Vdc
230V
230V
230V
380V
Emb.
1
1
1
1
1
SureFire PDI automatic lubricator
A rugged and durable pump that can handle oil and soft grease. Its compact size is designed to fit your space requirements and lubrication requirements. SureFire PDI lubricator is a self-contained electric motor-driven gear pump, that can adapt to a wide range of manufacturing machinery. It may handle individual injectors or injector groups, serving up to 100 lubrication points.
 • Handling oil and liquid grease
 • Low level switch for failsafe operation
 • Output on either side of the pump
 • Quick-snap reservoir
 • Convenient plug-in type terminal block
 • Large filler cap with built-in strainer
 • Optional controller/monitor
Art.#
BISF2BNAB
BISF2BNAD
BISF3BNAD
BISF3BNCD
BISF6BNDE
Container
1.8 ltr.
1.8 ltr.
2.7 ltr.
2.7 ltr.
6.0 ltr.
Controller
No
No
No
Yes
No
Type
24Vdc
230V
230V
230V
380V
Qty.
1
1
1
1
1
SureFire PDI automatisk smøreapparat
Lynkobling Banjo
Art.nr.
CS0602362
Model
Banjo
Dia. ø
ø6mm
Gevind
1/4”R
Emb.
1
Push-in fitting Banjo
Art.#
CS0602362
Type
Banjo
Dia. ø
ø6mm
Thread
1/4”BSP
Qty.
1
Lynkobling Banjo
Slange nylon
Art.nr.
PA1104
PA1106
PA1108
Model
Natur
Natur
Natur
Dia. ø
ø4,2mm
ø6,1mm
ø8,1mm
Emb.
1
1
01
Hose nylon
Art.#
PA1104
PA1106
PA1108
Type
Nature
Nature
Nature
Dia. ø
ø4,2mm
ø6,1mm
ø8,1mm
Quantity
1
1
1
Slange nylon
Rørbøjle DIN 72571
Art.nr.
MFBF401
BIB6537
Dia. ø
ø4mm
ø6mm
Emb.
1
1
Pipe clip DIN 72571
Art.#
MFBF401
BIB6537
Dia. ø
ø4mm
ø6mm
Qty.
1
1
Rørbøjle 4mm
TM-1 Oliepumpe
TM-1 oliepumpen bruges i helt enkle central smøre­systemer. Disse systemer udnytter cyklus levering af olie til enkelte smøresteder.
TM-1 pumpen er en motordrevet, fjederbelastet stempelpumpe som gør det muligt også at smøre manuelt.
Motoren kører via en gearreduktion som bestemmer cyklus for smøring.
Art.nr.
BIC2798
BIC2896
BID3096
Beholder
0,5 ltr.
0,5 ltr.
1,0 ltr.
Tid
2 min
9 min
8 min
Model
220V
220V
220V
Emb.
1
1
1
TM-1 Oil pump
TM-1 oil pump is used in single-line centralized lubrication systems. These systems utilize cycle supply of oil discharged to the lubrication points.

Art.#
BIC2798
BIC2896
BID3096
Container
0.5 ltr.
0.5 ltr.
1.0 ltr.
Time
2 min
9 min
8 min
Type
220V
220V
220V
Quantity
1
1
1
TM-1 Oliepumpe
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

logo
137
TDM-5
TDM-5 pumpen er lille og kompact pumpe ideel til små maskiner. Kan håndtere fra 1-50 smøre­steder. TDM-5 er en motordrevet, fjeder­belastet stempelpumpe som gør det muligt også at smøre manuelt. Motoren kører via en gear­reduktion som bestemmer cyklus for smøring.
Art.nr.
BI263502
BI263504
BI263505
BI263506
Beholder
2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.
Tid
11 min
33 min
64 min
128 min
Model
220V
220V
220V
220V
Emb.
1
1
1
1
TDM-5
TDM-5 pump is small and kompact pump ideal for small machines. Can handle from 1-50 lubrication points. The TDM-5 pump is a motor-driven, piston pump which makes it possible to lubricate manually. Motor drive via a reduction gear which provides cycle for lubrication.
Art.#
BI263502
BI263504
BI263505
BI263506
Container
2.0 ltr.
2.0 ltr.
2.0 ltr.
2.0 ltr.
Time
11 min
33 min
64 min
128 min
Type
220V
220V
220V
220V
Quantity
1
1
1
1
TDM-5
ZEM oliefordeler PDI
ZEM Oliefordeler leveres med forudindstillet oliekammer, der leverer præcis og kontrolleret smøring til hver udgang. Det faste oliekammer er med til at sikre hvert smørested modtager den korrekte mængde smøremiddel.
Tilslutning: M10 x 1,0.
Udgang: Push to connect.
Art.nr.
BIZEM342PAC
BIZEM342PCC
BIZEM342PAA
BIZEM343PCCC
BIZEM345PAAAAA
Udg.
2
2
2
3
5
Mængde / ccm3
0,01 og 0,06
(2x) 0,06
(2x) 0,01
(3x) 0,06
(5x) 0,01
Emb.
1
1
1
1
1
ZEM oil injector PDI
ZEM Oil injector delivered with pre-fixed oilinjector, delivering accurate and controlled lubrication for each output. The fixed injector helps to ensure each lubrication point receives the correct amount of lubricant.
Connection: M10 x 1.0.
Output: Push to connect.
Art.#
BIZEM342PAC
BIZEM342PCC
BIZEM342PAA
BIZEM343PCCC
BIZEM345PAAAAA
Outlets
2
2
2
3
5
Output / ccm3
0,01 and 0,06
(2x) 0,06
(2x) 0,01
(3x) 0,06
(5x) 0,01
Qty.
1
1
1
1
1
ZEM oliefordeler PDI
Lynkobling
Art.nr.
CS0402152
CS0402352
CS0602158
CS0602162
CS0602166
Model
Lige
90°
lige
Lige
Lige
Dia. ø
ø4mm
ø4mm
ø6mm
ø6mm
ø6mm
Gevind
1/8”R
1/8”R
M10x1,0
1/4”R
M12x1,75
Emb.
1
1
1
1
1
Push-in fitting
Art.#
CS0402152
CS0402352
CS0602158
CS0602162
CS0602166
Type
Straight
90°
Straight
Straight
Straight
Dia. ø
ø4mm
ø4mm
ø6mm
ø6mm
ø6mm
Thread
1/8”BSP
1/8”BSP
M10x1,0
1/4”BSP
M12x1,75
Qty.
1
1
1
1
1
LynkoblingPush-in fitting
CS0602158CS0602162
Olie-fordeler DEV
Oliefordeler med indstilleligt oliekammer. Det er muligt at tilpasse mængden af olie til de enkelte smøresteder.
Art.nr.
CSDEV02
CSDEV04
CSDEV05
CSDEV06
Udgange
2
4
5
6
Emb.
1
1
1
1
Oil distributor DEV
Oil distributor with adjustable oilchamber, which makes it possible to adapt the right amount of oil to the lubrication points.
Art.#
CSDEV02
CSDEV04
CSDEV05
CSDEV06
Outlets
2
4
5
6
Quantity
1
1
1
1
Olie-fordeler DEV
bundlige

W W W . K A B I . D K