logo
Trykluftdrevne oliepumper
Pneumatic oil pumps
59
KABI Trykluftdreven oliepumpe 3:1
For smøreolie el. lign. op til SAE 130 i rør-
system.
Lufttilslutning: 1/4”R.
Olietilslutning, udløb: 1/2”R.
Olietilslutning, indgang: 1”R, Kort model.
Med 2”R fadforskruning.
Max. 8 bar. Arbejdstryk 6 bar.
Kapacitet: 14,0 ltr./min. baseret på fri
gennemstrømning ved 6 bar.

Art.nr.
60263
60267
Pumperørslængde
ø42mm x 950mm (208 ltr.)
Kort model, ø42
Emb.
1
1
NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring (FRL unit) 60286.
KABI Pneumatic oil pump 3:1
For lubricating oil up to SAE 130 in pipe system.
Air connection: 1/4”BSP.
Oil connection, outlet: 1/2”BSP.
Oil connection, input: 1”BSP, Short model.
With 2”BSP bung.
Max. 8 bar. Work pressure 6 bar.
Capacity: 14,0 ltr./min. based on a free flow at
6 bar.


Art.#
60263
60267
Pump tube length
ø42mm x 950mm (208 ltr.)
Short model, ø42
Quantity
1
1
Note: The pump must be supplied with mist lubrication (FRL unit) 60286.
6026360267
KABI mobilt olieanlæg 3:1
For 180-205 ltr. olietromler.
 • 3:1 trykluftdrevet oliepumpe
 • 4 m olieslange
 • Oliepåfyldningspistol (40400)
 • Transportvogn
 • Diverse fittings

Art.nr.
60257
Emb.
1
NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring (FRL unit) 60286.
KABI Mobile oil system 3:1
For 180-205 ltr. oil drums.
 • 3:1 pneumatic oil pump
 • 4m oil hose
 • Oil control gun (40400)
 • Trolley
 • A variety of fittings

Art.#
60257
Quantity
1
Note: The pump must be supplied with mist lubrication (FRL unit) 60286.
60257
KABI mobilt olieanlæg med digital oliepistol
For 180-205 ltr. olietromler.
 • 3:1 trykluftdrevet oliepumpe
 • 4 m olieslange
 • Digital oliepistol (40385)
 • Transportvogn
 • Diverse fittings

Art.nr.
60258
Emb.
1
NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring (FRL unit) 60286.
KABI Mobile oil system with digital nozzle
For 180-205 ltr. oil drums.
 • 3:1 pneumatic oil pump
 • 4m oil hose
 • Digital control gun (40385)
 • Trolley
 • A variety of fittings

Art.#
60258
Quantity
1
Note: The pump must be supplied with mist lubrication (FRL unit) 60286.
60258
KABI mobilt olieanlæg med forud-indstillelig oliepistol
For 180-205 ltr. olietromler.
 • 3:1 trykluftdrevet oliepumpe
 • 4 m olieslange
 • Forud-indstillelig digital oliepistol (40380)
 • Transportvogn
 • Diverse fittings

Art.nr.
60259
Emb.
1
NB: Pumpen skal forsynes med tågesmøring (FRL unit) 60286.
KABI mobile oil system with preset oil control gun
For 180-205 ltr. oil drums.
 • 3:1 pneumatic oil pump
 • 4m oil hose
 • Preset digital oil control gun (40380)
 • Trolley
 • A variety of fittings

Art.#
60259
Quantity
1
Note: The pump must be supplied with mist lubrication (FRL unit) 60286.
60259
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

60
Trykluftdrevne oliepumper
Pneumatic oil pumps
logo
Eurolube trykluftdrevne oliepumper 1:1 & 3:1
For smøreolie op til SAE 90 i rørsystem.
For 180-205 ltr. tromler.
Lufttilslutning: 1/4”R.
Olieudløb: 3/4”R.
Med 2” fadforskruning.
Max. 10 bar. Arbejdstryk 8 bar.
Kapaciteten er baseret på fri gennemstrømning.
Art.nr.
40261
40263
40255

1:1 40 ltr./min (ø50 x 930mm)
3:1 25 ltr./min (ø32 x 915mm)
3:1 25 ltr./min (ø32 x 770mm)
Tromle
208 ltr.
208 ltr.
60 ltr.
Eurolube Pneumatic oil pumps 1:1 & 3:1
For lubricating oil up to SAE 90 in pipe system.
For 180-205 ltr. drums.
Air connection: 1/4”BSP.
Oil connection: 3/4”BSP.
With 2” bung.
Max. 10 bar. Working pressure 8 bar.
The capacity is based on free flow.
Art.#
40261
40263
40255

1:1 40 ltr./min (ø50 x 930mm)
3:1 25 ltr./min (ø32 x 915mm)
3:1 25 ltr./min (ø32 x 770mm)
Drum
208 ltr.
208 ltr.
60 ltr.
40261
Trykluftdrevet pumpesæt kort model 3:1
Lufttilslutning: 1/4”R.
Olietilslutning: 3/4”R.
Inkl. vægbeslag, sugerør 1040mm,
udløbsslange 2,5 m, tilslutning til pumpe 1”R.
Kapaciteten er baseret på fri gennemstrømning.
Art.nr.
40266
40267

Max. 25 ltr./min (ø32 x 180mm)
Pumpe uden tilbehør
Pneumatic driven pump kit. stub pump 3:1
Air connection: 1/4”BSP.
Oil Connection: 3/4”BSP.
Includes wall mount, suction tube 1040mm,
outlet hose 2.5m, connection to pump 1”BSP.
The capacity is based on free flow.
Art.#
40266
40267

Max. 25 ltr./min (ø32 x 180mm)
Pump without accessories
40266
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
Tilbehør for oliepumper
Accessories for oil pumps
61
Oliepåfyldningspistol med antidrypventil
Udløbsstuds: 135°, ø12mm. Med indbygget drejeled og filter. Tilslutning: 1/2”R (udv.).
Art.nr.
40399
Emb.
1
Oil control gun with non drip nozzle
Outlet spout: 135°, ø12mm. With built-in
swivel and filter. Connection: 1/2”BSP (M).
Art.#
40399
Quantity
1
40399
Oliepåfyldningspistol med antidrypventil
Udløbsstuds: 45°, ø16mm. Max. flow: 70 ltr./min. Max. indgangstryk: 60 bar. Med indbygget drejeled og filter. Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Art.nr.
40400
Emb.
1
Oil control gun with non drip nozzle
Outlet spout: 45°, ø16mm. Max. flow: 70 ltr./min. Max. inlet pressure: 60 bar. With built-in swivel and filter. Connection: 1/2”BSP (F).
Art.#
40400
Quantity
1
40400
Oliepåfyldningspistol med slange
Slange og antidrypventil. Max. flow: 70 ltr./min. Max. indgangstryk: 60 bar. Med indbygget drejeled og filter. Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Art.nr.
40394
Emb.
1
Oil control gun with hose
Hose and non drip nozzle. Max. flow: 70 ltr./min. Max. inlet pressure: 60 bar. With built-in swivel and filter. Connection: 1/2”BSP (F).
Art.#
40394
Quantity
1
40394
Oliepåfyldningspistol, forudindstillelig
Kan indstilles til at give en bestemt mængde.
20 cm fleksibel udløbsslange og antidrypventil. Tydeligt digitalt display. Max. flow: 30 ltr./min. Målenøjagtighed: +/- 0,3%. Med indbygget drejeled og filter. Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Art.nr.
40380
Batterier (medfølger)
4 x AA - 1,5V
Emb.
1
Oil control gun with preset meter
Can be preset to dispense a certain amount.
20 cm flexible outlet hose and non drip nozzle. Large digital display. Max. flow: 30 ltr./min. Measurement accuracy: +/- 0.3%. With built-in swivel and filter. Connection: 1/2”BSP (F).
Art.#
40380
Batteries (included)
4 x AA - 1.5V
Quantity
1
40380
Oliepåfyldningspistol med digitalt display
20 cm fleksibel udløbsslange og antidrypventil. Tydeligt digitalt display. Max. flow: 30 ltr./min. Målenøjagtighed: +/- 0,3%. Med indbygget drejeled og filter. Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Art.nr.
40385
Batteri (medfølger)
CR2 - 3V - 800mAh
Emb.
1
Oil control gun with digital display
20 cm flexible outlet hose and non drip nozzle. Large digital display. Max. flow: 30 ltr./min. Measurement accuracy: +/- 0.3%. With built-in swivel and filter. Connection: 1/2”BSP (F).
Art.#
40385
Battery (included)
CR2 - 3V - 800mAh
Quantity
1
40385
Oliepåfyldningspistol med analog visning
Antidrypventil. Udløbsstuds: 90°, ø16mm. Målenøjagtighed: +/-1%. Med indbygget
drejeled og filter. Tilslutning: 1/2”R (indv.).
Art.nr.
40396
Emb.
1
Oil control gun with analog display
Non drip nozzle. Outlet spout: 90°, ø16mm. Measurement accuracy: +/-1%. With built-in swivel and filter. Connection: 1/2”BSP (F).
Art.#
40396
Quantity
1
40396
Oliepåfyldningspistol med digitalt display
Antidrypventil. Udløbsstuds: 45°, ø16mm. Målenøjagtighed: +/-1%. Med indbygget
drejeled og filter. Tilslutning: 1/2”R (udv.).
Art.nr.
40401
Emb.
1
Oil control gun with digital display
Non drip nozzle. Outlet spout: 45°, ø16mm. Measurement accuracy: +/-1%. With built-in swivel and filter. Connection: 1/2”BSP (M).
Art.#
40401
Quantity
1
40401
Inline meter med digital visning af gennemløb
Målenøjagtighed: +/-1%. Tilslutning: 1/2”R (udv.).
Art.nr.
40395
Emb.
1
Electronic Inline meter with digital display of
flow. Accuracy: +/-1%. Connection: 1/2”BSP (M).
Art.#
40395
Quantity
1
40395
Fittings
Art.nr.
40294
80025
80030
Type
Drejeled
Nippel
Nippel
Størrelse
1/2”R (udv. - indv.)
1/2”R-1/2”R
3/4”R-1/2”R
Emb.
1
1
1
Fittings
Art.#
40294
80025
80030
Type
Swivel
Connector
Connector
Size
1/2”BSP (M - F)
1/2”BSP-1/2”BSP
3/4”BSP-1/2”BSP
Quantity
1
1
1
4029440294

40294           80030

bundulige

W W W . K A B I . D K

 

62
Tilbehør for oliepumper
Accessories for oil pumps
logo
Olieslanger med omløbere
Tilslutning Indv. 1/2”R, omløber.
Art.nr.
40402
40404
40406
40410
Længde
2,0 meter
4,0 meter
6,0 meter
10,0 meter
Emb.
1
1
1
1
Oil hoses with nuts
Thread 1/2”BSP (F).
Art.#
40402
40404
40406
40410
Length
2.0 meter
4.0 meter
6.0 meter
10.0 meter
Quantity
1
1
1
1
40404
Sugeslange til korte oliepumper
Komplet med 1040mm sugerør med Fadforskruning 2”R, bundventil og
2,5 m slange. Tilslutning til pumpe 1”R.
Art.nr.
40250
Emb.
1
Suction hose for short oil pumps
Complete with 1040mm suctions,
bung adaptor 2”BSP, foot valve and
2.5 m hose. Thread 1”BSP.
Art.#
40250
Quantity
1
40250
Vægbeslag for kort pumpe
Tilslutning 2”R.
Art.nr.
40251
Emb.
1
Bracket for short pump
Thread 2”BSP.
Art.#
40251
Quantity
1
40251
Reduktionsventil
Med manometer (FR unit).
Art.nr.
60285
Emb.
1
Air Regulator
Reduction valve with pressure gauge (FR unit).
Art.#
60285
Quantity
1
60285
FRL unit
Reduktionsventil med manometer,
vandudskiller og tågesmøring.
Art.nr.
60286
Emb.
1
FRL unit
Reduction valve with pressure gauge,
water seperator and mist lubricators.
Art.#
60286
Quantity
1
60286
KABI Niveau måler til væsker
Passer til 200 ltr. tromler af stål eller plast. Velegnet til ikke-aggressive væsker som køle-smøremidler, emulsioner, olie, frostvæske, fyringsolie m.fl.
Art.nr.
40201
Emb.
1
KABI Liquid level indicator
Usable for 200 ltr. drums in steel or plastic. Suitable for non-corrosive liquids, such as cooling/lubrication concentrates, emulsions,
oils, anti-freeze, heating oil etc.
Art.#
40201
Quantity
1
40201
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
Oliepressere og tilbehør
Oil guns and accessories
63
Alemite Vægtstangsoliepresse
Heavy Duty Vægtstangsoliepresse. Pressen fyldes ved at hælde olie direkte i cylinderen.
Inkl. vinklet rør og smørehoved.
Max. arbejdstryk: 124 bar
Indhold: 0,77 ltr.
Leverer: 0,44 cl pr. slag.
Pakning: Buna-N
Art.nr.
AM4035
Emb.
1
Alemite Lever oil gun
Heavy Duty Lever Oil Gun. Load the gun by pouring oil directly into the cylinder. Incl. angled extension and coupler.
Max. operating pressure: 124 bar
Capacity: 0.77 ltr.
Delievers: 0.44 cl per stroke.
Seals: Buna-N
Art.#
AM4035
Quantity
1
AM4035
Oliesmørehoved 4-bakket
Med kugleventil. Tæt indtil 12° hældning.
ø14 x 39,5mm.
Kæber af drejet stål.
Tilslutning: 1/8”R.
Max: 600 bar. Arbejdstryk: 400 bar.
Art.nr.
36598
Emb.
10
Hydralic oil connector 4 Jaw
With ball valve. Absolute tightness
at tilt as much as 12°.
ø14 x 39,5mm. Connection: 1/8"BSP
Max. pressure: 600 bar.
Work pressure: 400 bar.
Art.#
36598
Quantity
10
36598
KABI Smøreslanger
Thermoplastiske gummismøreslanger.
Tilslutning: 1/8”R.
Arb. tryk: 400 bar. Sprængningstryk: 950 bar.
Art.nr.
KF412
KF418
KF424
KF436
KF460
Længde
300mm
500mm
600mm
1000mm
1500mm
Emb.
1
1
1
1
1
KABI Lubricating Hoses
Thermoplastic rubber lubricating hoses.
Connection: 1/8”BSP.
Work pressure: 400 bar. Burst pressure: 950 bar.
Art.#
KF412
KF418
KF424
KF436
KF460
Length
300mm
500mm
600mm
1000mm
1500mm
Quantity
1
1
1
1
1
KF412-60
ABNOX Wanner stødpresse for olie 300-000
Teleskopmodel med hulmundstykke nr 433.
Kapacitet: 120ccm. Længde: 270mm.
Tilslutning: 1/8”R.
Art.nr.
31960
Emb.
10
ABNOX Wanner push type for oil 300-000
Telescope model with hollow nozzle No 433
(38410). Capacity: 120ccm. Length: 270mm.
Connection: 1/8”BSP.
Art.#
31960
Quantity
10
31960
Aluminiumsstempel
Når syntetiske olier bruges i 31960 og 30960 bør
stemplet udskiftes med dette special stempel.

Art.nr.
AX30039
Emb.
1
Aluminum piston
When using synthetic oils in 31960 and 30960
the piston should be replaced with this special
aluminum piston.
Art.#
AX30039
Quantity
1
AX30039
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

64
Manuelle pumper
Manual pumps
logo
KABI Brændstofpumpe m. 2m antistatisk slange
Pumpehus:
Pumpestempel:
Pumperør:
Afgangsslange:

Kapacitet:
Tilslutning:
Støbejern.
Grafit.
Teleskoprør i stål m. bundventil.
2 m. antistatisk slange og udløbsstuds med udlufter.
0,3 ltr. pr. omdrejning.
2”R fadforskruning f. 50-200 ltr.

Velegnet til: benzin, olie, petroleumsprodukter, dieselolie.
Må ikke bruges til vandbaserede og alkaliske væsker.
Art.nr.
40194
Emb.
1
KABI Rotary fuel pump with 2m anti-static hose
Casing:
Piston:
Tube:

Outlet hose:

Capacity:
Thread:
Cast iron.
Graphite.
Teleskopic tube in steel with foot valve.
2 m. anti-static hose and outlet spout with vent.
0.3 ltr. per round.
2”BSP bung adapter f. 50-200 ltr.

Suitable for: gazoline, oil, petroleum produtcs, diesel oil.
Do not use for waterbased and alkaline fluids.
Art.#
40194
Quantity
1
40194
KABI Oliepumpe med slange
Med variabel indstilling af pumpehåndtag for lette som tunge væsker. Indbygget spunsåbner.
Pumpehus:
Pumpestempel:
Pumperør:
Afgangsslange:
Kapacitet:
Tilslutning:
Ydre diameter:
Støbt aluminium.
Stål.
Teleskoprør i stål.
1,8 m. slange og udløbsrør.
0,23 ltr. pr. slag.
2”R fadforskruning f. 50-200 ltr.
Pumperør: ø25mm.
Udløbsrør: ø19mm.

Velegnet til: hydraulikolie, motorolie, dieselolie, petroleum, smøreolie, gearolie.
Art.nr.
40195
Emb.
1
KABI Oil pump with hose
Variable setting of handle for light and heavy fluids. Incorporating a wrench.
Casing:
Piston:
Tube:
Outlet hose:
Capacity:
Thread:
Outer diameter:
Cast aluminum.
Steel.
Teleskopic steel.
1.8 m. hose and outlet tube.
0.23 ltr. per stroke.
2”BSP bung adapter f. 50-200 ltr.
Pump tube: ø25mm.
Outlet tube: ø19mm.

Suitable for: hydraulic oil, motor oil, diesel oil, petroleum, lubricating oil, gear oil.
Art.#
40195
Quantity
1
40195
Semi-rotationspumpe
Pumpen er en “semi-rotationsmodel”.
Pumpehus: Støbejern.
Pumpestempel: Messing, inkl. flange og modflange.
Løftehøjde: ca. 20 m – heraf 7 m sugehøjde.
Velegnet til f.eks. benzin, vand, olie.
Art.nr.
40018
40020
40025
40030
Model
K0
K1
K2
K3
Tilslutning
1/2”R
3/4”R
1”R
1 1/4”R
Emb.
1
1
1
1
Semi-rotary barrel pump
The pump is a “semi-rotary-model”.
Casing: Cast iron.
Piston: Brass, incl. flange & matingflange.
Lifting height: approx. 20 m – 7 m suction height. Suitable for: gazoline, water, oil.

Art.#
40018
40020
40025
40030
Model
K0
K1
K2
K3
Connection
1/2”BSP
3/4”BSP
1”BSP
1 1/4”BSP
Quantity
1
1
1
1
40020
Selvansugende Boremaskinepumpe
Velegnet til væsketransport ved hjælp af en 230V elektrisk boremaskine, som kan køre med min. 2800 omdr./min. Specielt velegnet til diesel, vand (ikke drikkevand), ukrudtsmidler samt anti-frostvæske. Er ikke velegnet til batteri-drevne boremaskiner.
Flow: 30 l/min (ved 3000 o/min., vand 20°C).
Selvansugende op til max. 1,5 mtr. (vand 20°C).
Pumper op til 20 mtr. horisontalt (afhænger af medie/boremaskinen).
Tåler tørkørsel i kortere perioder.
Slangestuds: ø24mm.
Pumpehus med indvendig messingforing.
Rustfri stålaksel og -stift.
Art.nr.
KABP01
Emb.
1
Self-priming Drill pump
Suitable for transporting liquid by the use of a 230V electric drill, capable of min. 2800 rpm. Especially suitable for diesel, water (not drinking water), herbicides and anti-freeze. The pump is not suitable for battery-powered drills.
Flow: 30 l/min (at 3000 rpm, water 20°C).
Self-priming up to max. 1.5 mtr. (water 20°C).
Pumps up to 20 mtr. horizontally (depending on media / drill).
Resistant to dry operation for shorter periods.
Hose connection: ø24mm.
Pump body inner parts in brass.
Stainless steel shaft and pin.

Art.#
KABP01
Quantity
1
KABP01
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
Manuelle pumper
Manual pumps
65
KABI Rotationspumpe Classic
Pumpen er en “rotations-model”.
Pumpehuset er i støbejern og er velegnet til
smøreolier og andre tyktflydende væsker.
3-delt sugerør til brug for 50-205 ltr. tromler.
2”R fadforskruning.
Kapacitet: ca. 0,25 ltr. pr. omgang.
Art.nr.
40191
Emb.
1
KABI Rotary pump Classic
This pump is a “rotary-model”.
Casing in cast iron, ideal for hydraulic
oils and other viscous fluids.
3 parts suction tube for 50-205 ltr. drums.
2”BSP bung adapter.
Capacity: approx. 0.25 ltr. per round.
Art.#
40191
Quantity
1
40191
KABI Rotationspumpe Classic
Pumpen er en “rotations-model”.
Pumpehuset er i støbejern og er velegnet til
smøreolier og andre tyktflydende væsker.
3-delt sugerør til brug for 50-205 ltr. tromler.
2”R fadforskruning.
Kapacitet: ca. 0,25 ltr. pr. omgang.
Med 1 mtr. slange og udløbsstuds.

Art.nr.
40191S
Emb.
1
KABI Rotary pump Classic
This pump is a “rotary-model”.
Casing in cast iron, ideal for hydraulic
oils and other viscous fluids.
3 parts suction tube for 50-205 ltr. drums.
2”BSP bung adapter.
Capacity: approx. 0.25 ltr. per round.
With 1 mtr. hose and outlet spout.

Art.#
40191S
Quantity
1
40191S
KABI Rotationspumpe
Pumpehus: PVC
Pakning: teflon (PTFE)
Sugerør: 3-delt 50-205 ltr.
Kapacitet: ca. 0,3 ltr. pr. omgang
Udløb: 1”
Tilslutning: 2”R fadforskruning
Egnet til: Kølervæske, sprinklervæske og
rengøringsmidler.

Art.nr.
40193
40193AB
Beskrivelse

40193 + ekstra adaptor
2”R (indv.) - DIN 71 (indv.)
Emb.
1
1
KABI Rotary pump
Casing: PVC
Sealing ring: teflon (PTFE)
Suction tube: 3 parts 50-205 ltr.
Capacity: approx. 0.3 ltr. per round
Outlet: 1”
Connection: 2”BSP bung adapter
Ideal for: coolants, washer fluid and
cleaning products.

Art.#
40193
40193AB
Description

40193 + extra adapter
2”BSP (F) - DIN 71 (F)
Quantity
1
1
40193
KABI Gearoliepumpe
Pumpen er en vægtstangsmodel forsynet med
1,2 mtr. slange med krum udløb ø12mm.
Kapacitet: 60 ml. pr. slag.
Art.nr.
40182
40183
For diametre op til
ø310mm (20-25 ltr.)
ø406mm (50-60 ltr.)
samt 2"R fadforskruning
Emb.
1
1
KABI Gear oil pump
This pump is a lever action pump.
With a 1.2 mtr. hose with curved outlet ø12mm.
Capacity: 60 ml. per stroke.
Art.#
40182
40183
For diameters up to
ø310mm (20-25 ltr.)
ø406mm (50-60 ltr.) and
2"BSP bung adaptor
Quantity
1
1
40182
Oliepumpe monteret på 16 ltr. beholder
Beholderen er med pedal for modhold.
Velegnet til de fleste olier herunder gearolie.
Med slange og krum udløb ø16 mm.
Kapacitet: ca. 8-13 ltr./min.
Art.nr.
40184
Emb.
1
Oil pump mounted to 16 ltr. container
The container has a pedal for backstop.
Ideal for many oils incl. gear oil.
Hose and curved outlet ø16 mm.
Capacity: approx. 8-13 ltr./min.
Art.#
40184
Quantity
1
40184
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

66
Manuelle pumper
Manual pumps
logo
Hævertpumpe type HP-26E
For 200 ltr. tromler.
Er inkl. 1,1m udløbsslange af polyethylen
og er således modstandsdygtig over for f.eks.
syre, benzin, olie m.m.
Velegnet til fyldning af dunke m.v. fra tromler
eller større beholdere. Kapacitet ca. 26 ltr./min.
Art.nr.
40208
40209
Tilslutning
2”R (Metal tromler)
Trisure (Plast tromler, 208L)
Emb.
1
1
Siphon pump type HP-26E
For 200 ltr. drums.
With 1,1m polyethylene outlet hose.
The pump is resistant to acid, petrol, oil etc.
Ideal for the filling of jerry cans from drums or
large containers. Capacity approx. 26 ltr./min.

Art.#
40208
40209
Connection
2”BSP (Metal drums)
Trisure (Plastic drums, 208L)
Quantity
1
1
40208
Hævertpumpe type HP-06E
Mini syrehævert for overføring af væsker
såsom benzin, olie, vand, frostvæske m.v.
Kapacitet: ca. 6 ltr./min.
Art.nr.
40205
Emb.
1
Siphon pump type HP-06E
Mini acid siphon for transmission of fluids
such as diesel, oil, water, antifreeze etc.
Capacity: approx. 6 ltr./min.
Art.#
40205
Quantity
1
40205
Enkeltvirkende vægtstangspumpe
Håndbetjent vægtstangspumpe i rustfrit stål til
brug for brændbare og let antændelige medier.
Indbygget flammetilbageslagssikring der for­hindrer flamme flashback. Kraftige limninger og
jordledere forhindrer statisk ladning. Ledninger
er fastgjort med låsemøtrik og har kraftige kroko­dillenæb. Pumpehus af rustfrit stål (AISI 316) og
stempel og flangetætninger i PTFE. Udløbstud
med dråbefang. 2 delt sugerør til brug for 50-
200 ltr. tromler. Fadforskruning: 2”R.
Kapacitet: ca. 4 ltr./min. – 0,06 ltr. pr. slag.
Velegnet til: benzin, diesel, petroleum, lak, for­tynder, acetone, benzen, naphtha, Urea, AdBlue® mm.
Art.nr.
40200
Emb.
1
Lever action pump
Hand operated pump in stainless steel for use
with combustible and flammable media. Built-in
internal flame arrestor prevents flame flashback.
Heavy-duty bonding and grounding wires pre­vent hazardous static charge. Wires are secured
by locknut and have heavy-duty alligator clips.
Pump body made from stainless steel (AISI 316)
with PTFE piston and PFTE sealing gasket.
Bung adaptor: 2”BSP.
Capacity: approx. 4 ltr./min. – 0.06 ltr. per stroke.
Suitable for: gasoline, kerosene, lacquer, thin­ners, acetone, benzene, naphtha, Urea, AdBlue® etc.

Art.#
40200
Quantity
1
40200
KABI AdBlue® rotationspumpe kit
Rotationspumpe i PP plast, 3 mtr. udløbsslange
med rustfrit udløbsrør. 3-delt sugerør til brug for
50-205 ltr. tromler.
Fadforskruning: 2”R, Trisure og Mauser.
Kapacitet: ca. 0,3 ltr. pr. omgang.
Art.nr.
40190
40197
Udløbsrør
ø19mm
ø22mm
Emb.
1
1
KABI AdBlue® rotary pump set
Rotary pump in PP plastic, 3 mtr. hose with
outlet of stainless steel. 3-part suction tube
for 50-205 ltr. drums.
Bung adapter: 2”BSP, Trisure and Mauser.
Capacity: approx. 0,3 ltr. per turn.
Art.#
40190
40197
Outlet tube
ø19mm
ø22mm
Quantity
1
1
40190
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
Manuelle pumper
Manual pumps
67
KABI AdBlue® vægtstangspumpe kit
Vægtstangspumpe i PP plast, variabel indstilling af pumpehåndtag. 1,40 mtr. udløbslange med pistol. Teleskopisk sugerør for 50-205 ltr. tromler. Fadforskruning: 2”R, Trisure og Mauser.
Kapacitet: ca. 0,35 ltr. pr. slag.
Art.nr.
40198
Emb.
1
KABI AdBlue® lever action pump set
Lever action pump in PP plastic, variable setting of handle. 1.40 mtr. hose with nozzle. Teleskopic tube for 50-205 ltr. drums.
Bung adapter: 2”BSP, Trisure and Mauser.
Capacity: approx. 0.35 ltr. per stroke.
Art.#
40198
Quantity
1
40198
KABI AdBlue® vægtstangspumpe
Med 3-delt teleskoprør for 60-200 ltr. tromler samt 1000 ltr. IBC tanke. Inkl. Trisure og Mauser adaptere (40174A er også inkl. adapter til 60 ltr. dunke). 2 mtr. slange med ø19mm udløbsrør. Kapacitet: ca. 0,5 ltr. pr. slag. Pakning: Viton.
Velegnet til: AdBlue®, Urea, vand, smøremidler, sprinkler­væske, antifrost væsker, lette rengø­ringsmidler, landbrugskemikalier mm.

Art.nr.
40174
40174A
Komplet pumpesæt for
1000 L - 200 L
1000 L - 200 L - 60 L
Emb.
1
1
KABI AdBlue® lever pump
With telescopic tube in 3 parts, for 60-200 ltr. drums and 1000 ltr. IBC containers. Incl. Trisure and Mauser adapters (40174A also incl. adapter for 60 ltr. cans). 2 mtr. hose, ø19mm outlet tube.
Capacity: approx. 0.5 ltr. per stroke. Gasket: Viton.
Suitable for: AdBlue®, Urea, water, lubricants, windshield washer fluid, antifreeze, mild deter­gents, agricultural chemicals etc.

Art.#
40174
40174A
Complete pump kit for
1000 L - 200 L
1000 L - 200 L - 60 L
Quantity
1
1
40174
KABI vægtstangspumpe
Med 3-delt teleskoprør for 60-200 ltr. tromler samt 1000 ltr. IBC tanke. Inkl. Trisure og Mauser adaptere (40177B er også inkl. adapter til 20 ltr. dunke). 1,5 mtr. slange med ø19mm udløbsrør. Kapacitet: ca. 0,5 ltr. pr. slag. Pakning: NBR.
Velegnet til: Diesel, fyringsolie, vand, olieholdige midler, sprinkler­væske, kølervæske, antifrost­væsker, landbrugskemikalier mm.

Art.nr.
40177
40177B
Komplet pumpesæt for
1000 L - 200 L
1000 L - 200 L - 20 L
Emb.
1
1
KABI lever pump
With telescopic tube in 3 parts, for 60-200 ltr. drums and 1000 ltr. IBC containers. Incl. Trisure and Mauser adapters (40177B also incl. adapter for 20 ltr. cans). 1.5 mtr. hose, ø19mm outlet tube.
Capacity: approx. 0.5 ltr. per stroke. Gasket: NBR.

Suitable for: Diesel oil, heating oil, water, oily agents, windshield washer fluid, coolants, antifreeze, agricultural chemicals etc.

Art.#
40177
40177B
Complete pump kit for
1000 L - 200 L
1000 L - 200 L - 20 L
Quantity
1
1
40177
Multipumpe
Med teleskoprør for 50-205 ltr. tromler.
2”R fadforskruning.
Kapacitet: ca. 0,33 ltr. pr. slag.
Art.nr.
40172
40173
Pakning
Nitril
EPDM
Emb.
1
1
Multi pump
With telescopic tube for 50-205 ltr. drums.
2”BSP bung adaptor.
Capacity: approx. 0.33 ltr. per stroke.
Art.#
40172
40173
Seal
Nitril
EPDM
Quantity
1
1
40172
Slangestuds
For 40171 - 40172 - 40173.
Art.nr.
41045
Emb.
1
Hose Connection
For art.# 40171 - 40172 - 40173.
Art.#
41045
Quantity
1
41045
Slangesæt, 2m slange og kugleventil
For 40171 - 40172 - 40173.
Art.nr.
41040
Emb.
1
Hosekit, with 2m hose and ball valve
For art.# 40171 - 40172 - 40173.
Art.#
41040
Quantity
1
41040
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

67+
Manuelle og elektriske pumper
Manual and electric pumps
logo
KABI AdBlue® dræneringskit for IBC bundventil
En simpel løsning til overførsel af AdBlue fra
en IBC tank, når en pumpe ikke er nødvendig. Tilslutning via bundventil. Inkl. 3 mtr. slange og manuel pistol. Tilslutninger: M60x6 og DIN61.
Art.nr.
42145
Emb.
1
KABI AdBlue® gravity kit for IBC bottom outlet
A simple solution for the transfer of AdBlue from an IBC container, when a pump is not needed. Bottom outlet connection. Incl. 3 mtr. hose and manual nozzle. Connections: M60x6 and DIN61.
Art.#
42145
Quantity
1
42145
KABI Elektrisk multipumpe
Elektrisk pumpe i PP plast. 2 mtr. udløbsslange og pistol med ø19mm udløbsstuds. IP55 kaps­ling. To adaptere med Mauser og Trisure gevind medfølger. For 200 ltr. tromle samt 1000 ltr. IBC tank. Pumpen har en støjsvag motor, og er let at transportere.
Sugerørs længde: 850-1245 mm.
Sugerørs max. diameter: ø48 mm.
Spænding: 12V DC eller 230V AC.
Kapacitet: 14 l/min.
Drifttid: Max. 15 min.
Gevind: 2"R (udv).
Pakning: Viton.
Nettovægt: 2,4 kg.
Velegnet til: AdBlue®, diesel, vand, petroleum, frostvæske, sprinklervæske, milde rengørings­midler, landbrugskemikalier og lette olier.
Art.nr.
40170
Emb.
1
KABI Electric multipump
Electric pump in PP plastic. 2 mtr. outlet hose and nozzle with ø19mm outlet tube. IP55 enclosure. Two adaptors with Mauser and Trisure thread is included. For 200 ltr. drum and 1000 ltr. IBC tank. The pump is silent in use and easy to transport.
Suction pipe length: 850-1245 mm.
Suction pibe max. diameter: ø48 mm.
Power: 12V DC or 230V AC.
Capacity: 14 l/min.
Operating time: Max. 15 min.
Thread: 2"BSP (M).
Gasket: Viton.
Net weight: 2.4 kg.
Suitable for: AdBlue®, diesel, water, kerosene, anti­freeze, windshield washer fluid, mild deter­gents, agricultural chemicals and light oils.
Art.#
40170
Quantity
1
40170
bundlige

W W W . K A B I . D K

 

68
Trykluftdrevne væskepumper
Pneumatic driven liquid pumps
logo
Trykluftdrevet pumpe 2:1 rustfri
Max. tryk: 10 bar.
For 180/205 ltr. tromler.
Lufttilslutning: 1/4”R.
Væske tilslutning: 3/4”R.
Med 2” fadforskruning.
Kapaciteten er baseret på fri gennemstrømning.
Max. 30 ltr./min. (ø50 x 930mm).
Art.nr.
40240
Emb.
1

NB: Må ikke anvendes til eksplosive væsker.
Pneumatic driven pump 2:1 stainless
Max. pressure: 10 bar.
For 180/205 ltr. drums.
Air connection: 1/4”BSP.
Water connection: 3/4”BSP.
With 2” bung.
The capacity is based on free flow.
Max. 30 ltr./min. (ø50 x 930mm).
Art.#
40240
Quantity
1

Note: Do not use with inflammable fluids.
40240
Trykluftdrevet pumpe 2:1 rustfri kort model
Max. tryk: 10 bar.
Lufttilslutning: 1/4”R.
Væske tilslutning: 1”R.
Med 2” fadforskruning.
Kapaciteten er baseret på fri gennemstrømning.
Max. 30 ltr./min. (ø50 x 200mm).
Art.nr.
40241
Emb.
1

NB: Må ikke anvendes til eksplosive væsker.
Pneumatic driven stub pump 2:1 stainless
Max. pressure: 10 bar.
Air connection: 1/4”BSP.
Fluid connection: 1”BSP.
With 2” bung.
The capacity is based on free flow.
Max. 30 ltr./min. (ø50 x 200mm).
Art.#
40241
Quantity
1

Note: Do not use with inflammable fluids.
40241
Trykluftdrevet væskepumpe 1:1
Max. tryk: 7 bar.
Forsynet med kugleventil på udløb.
Lufttilslutning: 1/4”R.
Væske udløb.: Kugleventil.
Med 2”R fadforskruning.
Kapaciteten er baseret på fri gennemstrømning.
Max. 15 ltr./min. Teleskoprør: 400-915mm.
Art.nr.
41051
41052
41053
Pakning
Viton
Nitril
EPDM
Emb.
1
1
1

NB: Må ikke anvendes til eksplosive væsker.
Pneumatic driven liquid pump 1:1
Max. pressure: 7 bar.
Equipped with ball valve on the outlet.
Air connection: 1/4”BSP.
Liquid effluent.: Ball valve.
With 2”BSP bung.
The capacity is based on free flow.
Max. 15 ltr./min. Telescopic: 400-915mm.
Art.#
41051
41052
41053
Seal
Viton
Nitril
EPDM
Quantity
1
1
1

Note: Do not use with inflammable fluids.
41051
Slangestuds
For 41051 - 41052 - 41053.
Art.nr.
41045
Emb.
1
Hose Connection
For art.# 41051 - 41052 - 41053.
Art.#
41045
Quantity
1
41045
Slangesæt, 2m slange og kugleventil
For 41051 - 41052 - 41053.
Art.nr.
41040
Emb.
1
Hosekit, with 2m hose and ball valve
For art.# 41051 - 41052 - 41053.
Art.#
41040
Quantity
1
41040
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
Adaptorer
Adapters
69
KABI Adaptorer
Kabi tilbyder en omfattende serie af adaptore, der passer på mange fad- og tromlepumper. Det er således underordnet om væsken leveres i plast eller ståltromle på 60 liter eller 200 liter.
Art.nr.
96030
96031
96032
96033
96034
96035
96036
96037
96038
96040
96041
96042
(Gl. farve)
(Blå)
(Orange)
(Gul)
(Grøn)
(Hvid)
(Brun)
(Grå)
(Rød)
(Sort)
(Sort)
(Sort)
(Sort)
Gevind
2” R. Indv. – Mauser Udv.
2” R. Indv. – Trisure Udv.
2” R. Indv. – Din 61 Indv.
2” R. Indv. – Din 51 Indv.
2” R. Indv. – 63 mm Indv.
2” R. Indv. – Din 71 Indv.
2” R. Indv. – Din 61 Udv.
Mauser Indv. – Trisure Udv.
2” R. Udv. – Din 61 Udv.
M56x4 Indv. – M70x6 Udv.
2" R Udv. – M56x4 Indv.
2" R Indv. – 2" R Udv.
KABI Adapters
KABI offers an extensive series of adapters, which fits many grease supply systems and drum pumps.

Art.#
96030
96031
96032
96033
96034
96035
96036
96037
96038
96040
96041
96042
(Old color)
(Blue)
(Orange)
(Yellow)
(Green)
(White)
(Brown)
(Gray)
(Red)
(Black)
(Black)
(Black)
(Black)
Thread
2” BSP (F) – Mauser (M)
2” BSP (F) – Trisure (M)
2” BSP (F) – Din 61 (F)
2” BSP (F) – Din 51 (F)
2” BSP (F) – 63 mm (F)
2” BSP (F) – Din 71 (F)
2” BSP (F) – Din 61 (M)
Mauser (F) – Trisure (M)
2” BSP (M) – Din 61 (M)
M56x4 (F) – M70x6 (M)
2” BSP (M) – M56x4 (F)
2” BSP (F) – 2” BSP (M)
9603096031
9603096031
9603296038
9603296038
Adaptor for elektrisk multipumpe
Indvendigt mål: ø57mm. Sugerøret på art.nr. 40175 kan passere igennem denne adaptor.
Art.nr.
96030-2
Gevind
2”R. Indv. – Mauser Udv.
Emb.
1
Adapter for electric multipump
Inner measure: ø57mm. The suction pipe of art.# 40175 can pass through this adapter.
Art.#
96030-2
Thread
2”BSP (F) – Mauser (M)
Quantity
1
96030-2
Spunsnøgle for dunke
For DIN 51-61-71 + 2” spuns.
Art.nr.
41172
Emb.
1
Drum Wrench in reinforced Nylon
For DIN 51-61-71 + 2” bung.
Art.#
41172
Quantity
1
41172
KABI Spuns og adaptornøgle
Alt-i-én.
Art.nr.
41173
Emb.
1
KABI Wrench
“All-in-one”.
Art.#
41173
Quantity
1
41173
Universal adapter
Art.nr.
96183
40191A
Størrelse
2”R/ø38
2”R/ø32,5
Emb.
1
1
Universal adapter
Art.#
96183
40191A
Size
2”BSP(M)/ø38(F)
2”BSP(M)/ø32,5(F)
Quantity
1
1
96183
Adapter for olie- og fedtpumper
Art.nr.
96230
Størrelse
2”R/ø30
Emb.
1
Adapter for oil- and grease pumps
Art.#
96230
Size
2”BSP(M)/ø30(F)
Quantity
1
96230
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

70
Udstyr til håndtering af Kølesmøremidler
Equipment for handling of MWF
logo
KABI Mobil Olie Skimmer
Dansk Design - CE godkendt.
 • Aluminium hus 70mm x 70mm x 70mm.
 • Strømforsyning 6W/24V AC 230V 50Hz.
 • Let at installere / Let at fjerne.
 • Kraftig magnet gør den ekstremt stabil at
 • installere og bruge.
 • Temperaturbestandige bånd (+200°C) i 30mm
 • & 50mm bredde – standardlængde 600mm.

Art.nr.
KAO30
KAO50
Kapacitet
3 liter/time
5 liter/time
Emb.
1
1
KABI Portable Oil Skimmer
Danish design - CE approved.
 • Housing in aluminum 70mm x 70mm x 70mm.
 • Power Supply 6W/24V AC 230V 50Hz.
 • Easy to install / Easy to remove.
 • Powerful magnet makes it extremely stable to
 • install and to operate.
 • High temperature belts (+200°C) in 30mm &
 • 50mm width – Standard length 600mm.

Art.#
KAO30
KAO50
Capacity
3 liter/hour
5 liter/hour
Quantity
1
1
KAO30
KABI Mobil Olie Skimmer med separator
Dansk Design - CE godkendt.
 • Separerer emulsion og olie op til 99%. De 2 se-
 • parerede væsker udskilles via hver deres udløb.
 • Støbt aluminiumshus.
 • Strømforsyning 6W/24V AC 230V 50Hz.
 • Let at installere / Let at fjerne.
 • Kraftig magnet gør den ekstremt stabil at
 • installere og bruge.
 • Temperaturbestandige bånd (+200°C) 30mm
 • bredde – standardlængde 720mm.

Art.nr.
KAO30S
Kapacitet
3 liter/time
Emb.
1
KABI Mobil Oil Skimmer with separator
Danish design - CE approved.
 • Separates emulsion and oil up to 99%. Emulsion
 • & oil are separated through different discharges.
 • Cast aluminum housing.
 • Power supply 6W/24V AC 230V 50Hz.
 • Easy to install / Easy to remove.
 • Powerful magnet makes it extremely stable to
 • install and use.
 • Temperature resistant belt (+200 ° C) 30mm
 • width – standard length 720mm.

Art.#
KAO30S
Capacity
3 liter/hour
Quantity
1
KAO30S
KABI Bånd til Olie Skimmer
Art.nr.
KAO30/400
KAO30/600
KAO30/800
KAO30/1000
KAO30/1200
KAO30/1500
KAO30/2000
KAO50/400
KAO50/600
KAO50/800
KAO50/1000
KAO50/1200
KAO50/1500
KAO50/2000
Bredde / Omkreds
30mm/400mm
30mm/600mm
30mm/800mm
30mm/1000mm
30mm/1200mm
30mm/1500mm
30mm/2000mm
50mm/400mm
50mm/600mm
50mm/800mm
50mm/1000mm
50mm/1200mm
50mm/1500mm
50mm/2000mm
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KABI HPB Belts for Oil Skimmers
Art.#
KAO30/400
KAO30/600
KAO30/800
KAO30/1000
KAO30/1200
KAO30/1500
KAO30/2000
KAO50/400
KAO50/600
KAO50/800
KAO50/1000
KAO50/1200
KAO50/1500
KAO50/2000
Width / Circumference
30mm/400mm
30mm/600mm
30mm/800mm
30mm/1000mm
30mm/1200mm
30mm/1500mm
30mm/2000mm
50mm/400mm
50mm/600mm
50mm/800mm
50mm/1000mm
50mm/1200mm
50mm/1500mm
50mm/2000mm
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KAO30_belts
KABI Doseringspumpe
KABI Doseringspumpe har en speciel funktion, der gør det muligt at justere blandingsforholdene mens den er i brug. Alle KABI Doseringspumper har et separat blandingskammer. Dette gør det muligt at undgå kemisk kontakt med pumpe­mo­toren, hvilket igen giver en længere levetid for produktet og en fremragende blandingsproces. KABI Doserings­pumpe leveres med et vægbe­slag, en sugeslange med integreret filter og et sæt reservedele.
Art.nr.
KA2200/10
KA2700/5
Arbejdstryk
1,0 - 4,5 bar
0,5 - 9,5 bar
Mængde
2200 l/t
2700 l/t
Bl.forh.
2 - 10%
1 - 5%

Bemærk:
KA2200/10 skal køre med en mængde på mindst 2 liter i timen for at virke korrekt.
KABI Piston Mixer
The KABI Piston mixer has a special feature, which makes it possible to adjust the mixing ratio during operations. All of the Piston mixers have a seperate mixing chamber, which makes it pos­sible to avoid chemical contact with the motor piston. The KABI Piston mixer is only driven by the water pressure. Comes with a wall bracket, a suction hose with integrated dirt strainer and a set of spareparts.

Art.#
KA2200/10
KA2700/5
Work press.
1.0 - 4.5 bar
0.5 - 9.5 bar
Capacity
2200 l/h
2700 l/h
Mix. range
2 - 10%
1 - 5%

Note:
KA2200/10 must run at least 2 litres per hour to work properly.
KA2700
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
Udstyr til håndtering af Kølesmøremidler
Equipment for handling of MWF
71
Trykluftdrevet suge/tømme pumpe
Pumpen er en dobbeltvirkende pumpe der både kan suge og tømme, ved blot at skrue på en enkelt knap. Den bliver fortrinsvis brugt til at tømme tanke, tromler og sumpe på maskiner. Den har brug for ca. 8 bar, hvorefter den kan tømme/suge ca. 50-60 ltr./min. Pumpen er inkl. sugerør, quick connectors, 3 meter sugeslange og stigerør.

Art.nr.
CL0321000
Emb.
1
Power Vac pump
It is a dual acting suction and pressure pump that uses compressed air. It is mainly used for filling and emptying lubricant and coolant tanks. It requires approx. 8 bars. This makes it possible to fill or empty approx. 50-60 ltr./min. The fol­lowing accessories are included with the Power Vac Pump: Ascending pipe, Threaded barrel connector 2", Fast-action connector, Feed hose 3 m, Suction pipe.
Art.#
CL0321000
Quantity
1
CL0321000
Maskintømmer type Dragin
Dragin kan anvendes til at tømme maskinsumpe, tømme tanke, lænse fra både og fartøjer, samt mange andre opgaver direkte over i et standard fad (excl.). Dragin har ingen bevægelige dele. Dragin leveres med vacuumpumpe (for 3/4”R hullet), overfyld­nings­ventil, udstyr til opsugning såsom slange, fittings og mundstykke for (2”R hullet).
Kapacitet ved vand 95 ltr./min. – ved 7bar.
Kapacitet ved SAE30 olie 70 ltr./min. – ved 7bar.
Art.nr.
40920
Emb.
1
Dragin pump
Dragin is used to empty the machine sumps, empty tanks, bilge from boats and vessels as well as many other tasks directly into a standard drum (excl.). Dragin has no moving parts. Dragin is supplied with a vacuum pump (3/4”BSP-hole), overfill protection equipment to pick up such as hose, fittings and vacuum head of (2”BSP hole). Output if water 95 ltr./min. – at 7bar. Output if SAE30 oil 70 ltr./min. – at 7bar.

Art.#
40920
Quantity
1
40920
Lev. excl. fad
Drum not incl.
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

72
Udstyr til håndtering af Kølesmøremidler
Equipment for handling of MWF
logo
KABI Service Kuffert til MWF
Art.nr.
KASK1

(Basis indhold)


 1. 1 Thermometer til at bestemme prøvens temperatur
 1. 1 Plastik bæger med håndtag til udtagning af prøver 0,25 ltr.
 1. 3 Transparente plastik flasker med stor åbning til opbevaring af prøver 0,1 ltr.
 1. 1 Vedligeholdelsesplan

Art.nr.
KASK6
KASK7
Basis indhold +
Refraktometer 18% + Digitalt pH meter
Refraktometer 32% + Digitalt pH meter
KABI MWF Care Case
Art.#
KASK1

(Basic content)


 1. 1 Thermometer for determination of sample temperature
 1. 1 Plastic cup with handle for extraction of samples 0.25 ltr.
 1. 3 Transparent plastic bottles with large bottle opening for storing of samples 0.1 ltr.
 1. 1 Maintenance plan

Art.#
KASK6
KASK7
Basic content +
Refractometer 18% + Digital pH meter
Refractometer 32% + Digital pH meter
KASK6
KABI Digitalt Thermometer
Med hukommelse af sidste måling.Slukker automatisk efter 15 min. inaktivitet.Skift mellem Celsius & Fahrenheit.
Art.nr.
KATD300
Emb.
1
KABI Digital Thermometer
With memory of last measuring. Automatically shut down after 15 min of inactivity. Sensor fault display and Switch between C & F.
Art.#
KATD300
Quantity
1
KATD300
KABI Digitalt pH meter
Til måling af pH værdier i forskellige væsker. Leveres i hård plast boks sammen med 2 kali­breringsvæsker (1 flaske pH 4,003 og 1 flaske pH 6,864).
ATC (Automatic Temperature compensation), gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KAPHD14
Interval
pH 0-14
Nøjagtigh.
+/– 0,01
Driftstemp.
0-50°C
Emb.
1
KABI Digital pH meter
For measuring of pH values in different fluids. Comes in a hard plastic box incl. 2 bottles of calibration fluids (with pH 4.003 and pH 6.864). ATC (Automatic Temperature compensation), which makes the measuring faster and easier.

Art.#
KAPHD14
Range
pH 0-14
Accuracy
+/– 0.01
Oper. temp.
0-50°C
Qty.
1
KAPHD14
KABI Gevind skære pasta 100 ml
KABI pastaen er fremstillet af vand/sæbe og er meget velegnet til gevindskæring, stansning, fræsning og afkortning. Indeholder ej mineral olie, klor eller svovl. Efterlader ikke olieret over­flade. Kan anvendes til alle metaller herunder også rustfrit stål.
Flammepunkt: >225°C.
Smeltepunkt: 32°C.
Neutral lugt.
Art.nr.
KA100100
Emb.
1
KABI Thread cutting agent 100 ml
The KABI paste is a paste based on water/soap and is ideally used for thread-cutting, tapping, centring, removing and milling. It does not contain mineral oil, chlorine or sulfor. Does not leave oily surface. Suitable for all metals – incl. stainless steel.
Flash point: >225°C.
Melting point: 32°C.
Neutral odour.
Art.#
KA100100
Quantity
1
KA100100
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
Refraktometer håndholdt
Refractometer hand-held
73
KABI Refraktometer AUTO
Håndholdt refraktometer til måling af koncentra-
tionen af mange medier. Eks. sprinklervæske,
frostvæske og batterisyre.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARA01
Emb.
1
KABI Refractometer AUTO
Handheld refractometer for measuring the con-
centration of different media. Eg. washer fluid,
anti freeze and battery acid.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARA01
Quantity
1
KARA01
KABI Refraktometer Brix
Håndholdt refraktometer til måling af koncentra-
tionen af mange medier. Eks. køle-smøremiddel,
flusmidler samt sukkerindholdet i diverse
fødevarer.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARB10
KARB18-1
KARB32
Måle interval
Brix 0-10%
Brix 0-18%
Brix 0-32%
Emb.
1
1
1
KABI Refractometer Brix
Handheld refractometer for measuring the
concentration of different media. Eg. coolants,
fluxing agents and the concentration of sugar in
various foods.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARB10
KARB18-1
KARB32
Measuring range
Brix 0-10%
Brix 0-18%
Brix 0-32%
Quantity
1
1
1
KARB18-1
KABI Refraktometer IPA sprit 0-60%
Håndholdt refraktometer til måling af
koncentrationen af IPA sprit 0-60%.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARIPA60
Måle interval
0-60%
Emb.
1
KABI Refractometer IPA alcohol 0-60%
Handheld refractometer for measuring the
concentration of IPA alcohol 0-60%.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARIPA60
Measuring range
0-60%
Quantity
1
KARIPA60
KABI Refraktometer AdBlue®
Håndholdt refraktometer til måling af
koncentrationen af AdBlue®.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARAB35
KARAB40
Måle interval
30-35%
0-40%
Emb.
1
1
KABI Refractometer AdBlue®
Handheld refractometer for measuring the
concentration of AdBlue®.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARAB35
KARAB40
Measuring range
30-35%
0-40%
Quantity
1
1
KARAB35
KABI Refraktometer Salt 0-28%
Håndholdt refraktometer til måling af
koncentrationen af salt.
ATC (Automatic Temperature compensation),
gør målingen hurtigere og nemmere.
Art.nr.
KARS28
Måle interval
0-28%
Emb.
1
KABI Refractometer Salinity 0-28%
Handheld refractometer for measuring the
concentration of salinity.
ATC (Automatic Temperature compensation),
makes the measuring faster and easier.
Art.#
KARS28
Measuring range
0-28%
Quantity
1
KARS28
KABI Digitalt Refraktometer Brix / RI
Håndholdt digitalt refraktometer til RI (Refrac-
tive Index) 1,3330 -1,4200nD og Brix 0-50%.
F.eks. til måling af køle-smøre middel, flusmidler
og sukkerindhold i diverse fødevarer. Inkl. ATC
(Automatic Temperature compensation).
Art.nr.
KARBD50
Måle interval
Brix 0-50%
R.I. 1,3330-1,4200nD
Emb.
1
KABI Digital Refractometer Brix / RI
Handheld digital refractometer for RI (Refractive
Index) 1.3330 -1.4200nD and Brix 0-50%. Eg. for
measuring coolants, fluxing agents and the con-
centration of sugar in various foods. Incl. ATC
(Automatic Temperature compensation).
Art.#
KARBD50
Measuring range
Brix 0-50%
R.I. 1.3330-1.4200nD
Quantity
1
KARBD50
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

74
Rensepistoler og blæsepistoler
Cleaning guns and blowguns
logo
Lonn Rensepistol
Rensepistolen er modstandsdygtig overfor vedvarende temperaturer på +65°C samt +100°C kortvarigt.
Art.nr.
LNR
LNS

3/4”R Jetstråle
3/4”R Bred stråle
Emb.
1
1
Lonn Cleaning gun / Water saver – Jet stream
The cleaning gun is resistant to continuous temperatures of +65°C, and +100°C briefly.

Art.#
LNR
LNS

3/4”BSP Jet spray
3/4”BSP With flat spray
Quantity
1
1
LNR
Tilbehør for Lonn rensepistoler
Art.nr.
LNG
LNSG

Gummitud for LNR
Gummitud for LNS
Emb.
1
1
Accessories for Lonn cleaning guns
Art.#
LNG
LNSG

Rubber nozzle for LNR
Rubber nozzle for LNS
Quantity
1
1
LNG
KABI Blæsepistol
1/4”R indv.
Max. arb.tryk: 16 bar.
Temp. bestandig: –10 til +80°C.
Art.nr.
KB245
Emb.
25
KABI Blowgun
1/4”BSP (F).
Max. working pressure: 16 bar.
Temp. resistant: –10 to +80°C.
Art.#
KB245
Quantity
25
KB245
Trykluft blæsepistol i aluminium
1/4”R indv.
Art.nr.
50475
Emb.
1
Blow gun in aluminum
1/4”BSP (F).
Art.#
50475
Quantity
1
50475
Slangenippel “SNT”
Art.nr.
50640
50642
50644
50647
Tilslutning
1/4”R x 6mm
1/4”R x 8mm
1/4”R x 10mm
1/4”R x 13mm
Emb.
1
1
1
1
Hose Connection “SNT”
Art.#
50640
50642
50644
50647
Connection
1/4”BSP x 6mm
1/4”BSP x 8mm
1/4”BSP x 10mm
1/4”BSP x 13mm
Quantity
1
1
1
1
50644
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
Fad håndtering
Drum handling
75
Opsamlingskar m/aftagelig rist
Fremstillet af polyethylen. Flere kar kan let sam­les ved hjælp af indbyggede montagelister, så man får en større platform. Kapacitet: 230 liter.
Læssekapacitet: 1000 kg. Vægt: 21 kg.
L: 1320 mm. B: 670 mm. H: 420 mm.
Art.nr.
40116
Type
Opsamlingskar m/rist
Emb.
1

Art.nr.
40117
40118
Ekstraudstyr
Montage dæksel - T
Montage dæksel - Kryds
Emb.
1
1
Drum spill pallet w/removable platform
Made of polyethylene. Multiple spill pallets can easily be assembled, to create a bigger platform. Capacity: 230 liter. Loading capacity: 1000 kg. Weight: 21 kg.
L: 1320 mm. W: 670 mm. H: 420 mm.
Art.#
40116
Type
Drum spill pallet w/platform
Quantity
1

Art.#
40117
40118
Accessories
Assembly cover - T
Assembly cover - Cross
Quantity
1
1
40116
4011840117

40116

40118

40117

Transportvogn
For 18-60 kg. fade/tromler.
Art.nr.
40326
60436
Emb.
1
1
Trolley
For 18-60 kg. bungs/drums.
Art.#
40326
60436
Quantity
1
1
4032660436

40326

60436

Transportvogn
For 200 kg. fad/tromle.
Art.nr.
40328
Emb.
1
Trolley
For 200 kg. bung/drum.
Art.#
40328
Quantity
1
40328
Spunsnøgle “kødben”
14 & 22mm firkant. 300mm skaft. Sort lakeret.
Art.nr.
41174
Emb.
1
Bung wrench
14 & 22mm square. Handle 300mm.
Art.#
41174
Quantity
1
41174
Spunsnøgle Aluminium
3/4” & 2” Fadforskruning. 250mm skaftlængde.
Art.nr.
41175
Emb.
1
Bung wrench Aluminum
For 3/4” & 2” bung adaptor. Handle 250mm.
Art.#
41175
Quantity
1
41175
Spunsnøgle for dunke
For DIN 51-61-71 + 2” spuns.
Art.nr.
41172
Emb.
1
Drum Wrench in reinforced Nylon
For DIN 51-61-71 + 2” bung.
Art.#
41172
Quantity
1
41172
KABI Niveau måler til væsker
Passer til 200 ltr. tromler af stål eller plast. Velegnet til ikke-aggressive væsker som køle-smøremidler, emulsioner, olie, frostvæske, fyringsolie m.fl.
Art.nr.
40201
Emb.
1
KABI Liquid level indicator
Usable for 200 ltr. drums in steel or plastic. Suitable for non-corrosive liquids, such as cool­ing/lubrication concentrates, emulsions, oils, anti-freeze, heating oil etc.
Art.#
40201
Quantity
1
40201
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

background image

76

W W W . K A B I . D K

Tragte og speciale tragte
Funnel and special funnels

KABI Tragt model 1215 (PE)
Rød standard. Inkl. plast si til visse størrelser.
Resistent overfor: svovlsyre 40%, saltsyre 35%,
Flussyre 20% samt eddikesyrekoncentrat.

KABI Funnel model 1215 (PE)
Red standard. Incl. plastic strainer for some sizes.
Resistant to: Sulfuric acid 40%, Hydrochloric acid
35%, Fluoric acid 20% and acetic acid concentrate.

Art.nr.

KZ1215-50
KZ1215-75
KZ1215-90
KZ1215-120
KZ1215-150
KZ1215-200
KZ1215-250

Diameter

ø50mm
ø75mm
ø90mm

ø120mm
ø150mm
ø200mm
ø250mm

Udløb

ø10mm
ø12mm
ø12mm
ø15mm
ø15mm
ø22mm
ø24mm

Si

Ja
Ja
Ja

Emb.

1
1
1
1
1
1
1

Art.#

KZ1215-50
KZ1215-75
KZ1215-90
KZ1215-120
KZ1215-150
KZ1215-200
KZ1215-250

Diameter

ø50mm
ø75mm
ø90mm

ø120mm
ø150mm
ø200mm
ø250mm

Outlet

ø10mm
ø12mm
ø12mm
ø15mm
ø15mm
ø22mm
ø24mm

Strainer

Yes
Yes
Yes

Qty.

1
1
1
1
1
1
1

Tragtsæt model 1219
4 stk. i sæt (ø50, ø75, ø90 & ø120mm).

Funnel kit model 1219
4 funnels (ø50, ø75, ø90 & ø120mm).

Art.nr.

KZ1219

Emb.

1

Art.#

KZ1219

Quantity

1

KABI Tragt model 1214
Orange basic. Inkl. metal si til visse størrelser.
Tragte fra ø50mm til ø250mm.

KABI Funnel model 1214
Orange basic. Incl. metal strainer for some sizes.
Funnels from ø50mm to ø250mm.

Art.nr.

KZ1214-50
KZ1214-75
KZ1214-100
KZ1214-120
KZ1214-150
KZ1214-200
KZ1214-250

Diameter

ø50mm
ø75mm

ø100mm
ø120mm
ø150mm
ø200mm
ø250mm

Udløb

ø9mm

ø10mm

ø11mm

ø15mm
ø16mm
ø20mm
ø22mm

Si

Ja
Ja

Emb.

1
1
1
1
1
1
1

Art.#

KZ1214-50
KZ1214-75
KZ1214-100
KZ1214-120
KZ1214-150
KZ1214-200
KZ1214-250

Diameter

ø50mm
ø75mm

ø100mm
ø120mm
ø150mm
ø200mm
ø250mm

Outlet

ø9mm

ø10mm

ø11mm

ø15mm
ø16mm
ø20mm
ø22mm

Strainer

Yes
Yes

Qty.

1
1
1
1
1
1
1

KABI Tragtesæt model 1214
Orange basic, excl. si.

KABI Funnel kit model 1214
Orange basic, excl. strainer.

KZ1217

Art.nr.

KZ1216
KZ1217
KZ1218

Diametre

ø50, 75, 100, 120
ø50, 75, 100, 120, 150
ø50, 75, 100, 120, 150, 160

Emb.

1
1
1

Art.#

KZ1216
KZ1217
KZ1218

Diameters

ø50, 75, 100, 120
ø50, 75, 100, 120, 150
ø50, 75, 100, 120, 150, 160

Qty.

1
1
1

KABI Tragt model 1315
Med 90mm høj kant. Med plast si.

KABI Funnel model 1315
With 90mm high rim. With plastic strainer.

Art.nr.

KZ1315

Diameter

ø220mm

Udløbsdia.

ø22mm

Emb.

1

Art.#

KZ1315

Diameter

ø220mm

Outlet dia.

ø22mm

Quantity

1

KABI Special tragte med metal si
Fleksibel lige aftagelig udløbsrør.

KABI Special Funnel with metal strainer
Flexible straight outlet tube.

Art.nr.

KZ1454

Diameter

ø200mm

Udløbsdia.

ø19mm

Emb.

1

Art.#

KZ1454

Diameter

ø200mm

Outlet dia.

ø19mm

Quantity

1

KABI Special tragte med metal si
Vinkeltragt, fleksibel aftagelig udløbsrør.

KABI Special funnel with metal strainer
Angular funnel, flex. removable outlet tube.

Art.nr.

KZ1449

Diameter

ø200mm

Udløbsdia.

ø19mm

Emb.

1

Art.#

KZ1449

Diameter

ø200mm

Outlet dia.

ø19mm

Quantity

1

KABI Special tragte med metal si
Vinkeltragt med fast rør.

KABI Special funnel with metal strainer
Angular funnel with fixed outlet tube.

Art.nr.

KZ1456

Diameter

ø200mm

Emb.

1

Art.#

KZ1456

Diameter

ø200mm

Quantity

1

 

logo
Tragte samt tilbehør
Funnels and accessories
77
KABI Tromletragt med låg
Tromletragt i polyethylen (PE).
For 200 ltr. tromler.
Art.nr.
60100
Diameter
ø680mm
Emb.
1
KABI Funnel with lid, for drums
Polyethylene (PE) funnel for drums.
For 200 ltr. drums.
Art.#
60100
Diameter
ø680mm
Quantity
1
60100
Tragte af hvid Polyethylen (PE)
Uden si.
Art.nr.
48146
Diameter
ø350mm
Udløbsdia.
ø32mm
Emb.
1
Funnel of white Polyethylene (PE)
Excl. strainer.
Art.#
48146
Diameter
ø350mm
Outlet dia.
ø32mm
Quantity
1
48146
Tragt af varm-galvaniseret stål
Er incl. metal-si og låsering.
Art.nr.
48215
48235
48238
Diameter
ø200mm
ø240mm
ø300mm
Udløbsdia.
ø28mm
ø28mm
ø28mm
Emb.
1
1
1
Funnel in hot-dip galvanized steel
Incl. metal-strainer and locking ring.
Art.#
48215
48235
48238
Diameter
ø200mm
ø240mm
ø300mm
Outlet dia.
ø28mm
ø28mm
ø28mm
Quantity
1
1
1
48235
Tilbehør / Accessories
Art.nr. / Art.#
KZ1215SI-1
KZ1215SI-2
48178
KZ1449F
Sier og Flexrør / Strainers and Flexible tubes
Sier af messing / Brass Strainers for KZ1454, KZ1449 & KZ1456 tragte / funnels
Sier af plast / Plastic Strainers for KZ1215-150, -200, -250 mm tragte / funnels
Si/låsering for metal tragt / Strainer/locking ring for iron funnel
Flexrør, løst for KZ1454 & KZ1449, Længde 41cm. Udløbsdiameter ø19mm /
Flexible tube for KZ1454 & KZ1449, Length 41cm. Outlet diameter ø19mm
KZ1215SI-1
KZ1215SI-1
KZ1449F
KZ1449F
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

78
Oliemål
Oil measures
logo
KABI oliemål uden flextud
I hvid eller rød plast med overløbs­kant, målind­deling, tragtformet afløb med gevind for flextud.
Art.nr.
KZ1185H-1
KZ1185H-2
KZ1185H-3
KZ1185H-5
KZ1185-1
KZ1185-2
KZ1185-3
KZ1185-5
Indhold
1 liter Hvid model
2 liter Hvid model
3 liter Hvid model
5 liter Hvid model
1 liter Rød model
2 liter Rød model
3 liter Rød model
5 liter Rød model
Emb.
220
110
90
55
220
110
90
55
KABI Oil measure without flex spout
White or red with overflow rim, measurement graduation and outlet with thread for flex spout.
Art.#
KZ1185H-1
KZ1185H-2
KZ1185H-3
KZ1185H-5
KZ1185-1
KZ1185-2
KZ1185-3
KZ1185-5
Capacity
1 litre White model
2 litre White model
3 litre White model
5 litre White model
1 litre Red model
2 litre Red model
3 litre Red model
5 litre Red model
Quantity
220
110
90
55
220
110
90
55
KZ1185H-1KZ1185-1
Excl. Flextud
Excl. Flex spout
Excl. Flextud
Excl. Flex spout
KABI oliemål med flextud
I hvid eller rød plast med overløbs­kant, målind­deling, tragtformet afløb med gevind for flextud.
Art.nr.
KZ1187H-1
KZ1187H-2
KZ1187H-3
KZ1187H-5
KZ1187-1
KZ1187-2
KZ1187-3
KZ1187-5
Indhold
1 liter Hvid model
2 liter Hvid model
3 liter Hvid model
5 liter Hvid model
1 liter Rød model
2 liter Rød model
3 liter Rød model
5 liter Rød model
Emb.
220
120
90
55
220
110
90
55
KABI Oil measure with flex spout
White or red with overflow rim, measurement graduation and outlet with thread for flex spout.
Art.#
KZ1187H-1
KZ1187H-2
KZ1187H-3
KZ1187H-5
KZ1187-1
KZ1187-2
KZ1187-3
KZ1187-5
Capacity
1 litre White model
2 litre White model
3 litre White model
5 litre White model
1 litre Red model
2 litre Red model
3 litre Red model
5 litre Red model
Quantity
220
120
90
55
220
110
90
55
KZ1185H-1KZ1185-1
KZ1185
Flextud for KZ1185 oliemål
Tilbehør til KABI oliemål KZ1185.
Til alle modeller. L. 225mm. Diam.udl. ø18mm.
Art.nr.
KZ1185
Emb.
1
Flex spout for KZ1185 oil measure
Accessory for KABI Oil measure KZ1185.
For all models L. 225mm. Outlet dia. ø18mm.
Art.#
KZ1185
Quantity
1
KZ1185
KABI oliemål
I transparent plast med låg og flextud med hætte. Bestandig over for olie, diesel, bremse­væsker, batterisyre, petroleum m.m.
Art.nr.
47125
47128
47132
Indhold
1 liter
2 liter
5 liter
Emb.
40
25
15
KABI oil measure
In transparent design with lid and flexible spout with cap. Resistant to oil, diesel, break fluids, battery acid, petroleum etc.
Art.#
47125
47128
47132
Capacity
1 litre
2 litre
5 litre
Quantity
40
25
15
47132
Inkl. Flextud
Incl. Flex spout
Flextud med hætte for KABI oliemål
Tilbehør til KABI oliemål 47125, 47128 & 47132.

Art.nr.
47110
47111

(Til 47125 & 47128)
(Til 47132)
Emb.
1
1
Flex spout with cap for KABI oil measure
Spare spout for oil measure 47125, 47128 & 47132.
Art.#
47110
47111

(For 47125 & 47128)
(For 47132)
Quantity
1
1
47111
Litermål i PP levnedsmiddel godkendt
Litermål med ml. deling og hank.
Kan anvendes til Olie, Vand, Frostvæske, Sprinklervæske, PH neutrale væsker, Diesel og Petroleum. Er godkendt til fødevarer.
Alle modeller er stabelbare.
Art.nr.
KZ1480-01
KZ1480-025
KZ1480-05
KZ1480-1
KZ1480-2
KZ1480-3
KZ1480-5
Indhold
0,10 ltr.
0,25 ltr.
0,50 ltr.
1,00 ltr.
2,00 ltr.
3,00 ltr.
5,00 ltr.
Emb.
12
12
12
12
12
12
6

NB: KZ1480-5 er med lukket håndtag.
Graduated measuring jugs in PP
Measure in ml. on both sides and with handle. Can be used for oil, water, antifreeze, Washer fluid, PH neutral liquids, Diesel and Kerosene.
Approved for contact with food.
All sizes are stackable.
Art.#
KZ1480-01
KZ1480-025
KZ1480-05
KZ1480-1
KZ1480-2
KZ1480-3
KZ1480-5
Capacity
0.10 ltr.
0.25 ltr.
0.50 ltr.
1.00 ltr.
2.00 ltr.
3.00 ltr.
5.00 ltr.
Quantity
12
12
12
12
12
12
6

Note: KZ1480-5 comes with closed handle.
KZ1480-2
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

logo
Oliemål
Oil measures
79
KABI målebæger i PP plast
Litermål med ml. deling og hank.
Kan anvendes til Olie, Vand, Frostvæske, Sprinklervæske, PH neutrale væsker, Diesel og Petroleum. Er godkendt til fødevarer.
Alle modeller er stabelbare.
Art.nr.
KZ1470-01
KZ1470-025
KZ1470-05
KZ1470-1
KZ1470-2
KZ1470-3
KZ1470-5
Indhold
0,10 ltr.
0,25 ltr.
0,50 ltr.
1,00 ltr.
2,00 ltr.
3,00 ltr.
5,00 ltr.
Emb.
12
12
12
12
12
12
6
KABI Graduated measuring jugs in PP
Measure in ml. on both sides and with handle. Can be used for oil, water, antifreeze, Washer fluid, PH neutral liquids, Diesel and Kerosene.
Approved for contact with food.
All sizes are stackable.
Art.#
KZ1470-01
KZ1470-025
KZ1470-05
KZ1470-1
KZ1470-2
KZ1470-3
KZ1470-5
Capacity
0.10 ltr.
0.25 ltr.
0.50 ltr.
1.00 ltr.
2.00 ltr.
3.00 ltr.
5.00 ltr.
Quantity
12
12
12
12
12
12
6
KZ1470-5
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

background image

80

W W W . K A B I . D K

Udstyr til væsker
Equipment for fluids

KABI 3 trins olieskift sæt
For havemaskiner med benzinmotor.
Sættet inkluderer ø90mm tragt, 0,7 ltr. Poly-
ethylen beholder med kapsel samt kraftig 0,5 ltr.
suge pumpe med transparent sugeslange.
Sættet udmærker sig ved at sugepumpens
volumen gør det muligt at opsuge alt brugt olie
på en gang, i modsætning til andre mærker på
markedet, hvor det tager 3-5 gange så lang tid.

KABI 3 step oil change kit
For diesel driven garden machinery.
The kit includes:
Ø90mm funnel, 0,7 ltr. Polyethylene container
with capsular, a powerfull 0,5 ltr. suction pump
with transparent suction hose.
This kit stands out by the fact, that this suction
pump can consist all of the used oil in one shot.

Art.nr.

KA3000

Emb.

1

Sug den brugte olie
op med pumpen.

1

Hæld olien over
i flasken.

2

Fyld maskinen
med frisk olie.

3

Art.#

KA3000

Quantity

1

KABI oliesugepumpe
Af forzinket stål med fleksibel udløbsslange.
Anvendes til både påfyldning og sugning.

KABI Oil suction pump
Zinc plated steel with a flexible outlet hose.
Used for both filling and suction.

Art.nr.

KF500

Indhold

0,5 ltr.

Emb.

1

Art.#

KF500

Capacity

0,5 ltr.

Quantity

1

KABI oliesugepumpe Plast
Af plast med fleksibel udløbsslange. Anvendes til
både påfyldning og sugning. Indhold 500ccm.

KABI Oil suction pump Plastic
Made in plastic with a flexible outlet hose. Used
for both filling and suction. Contains 500ccm.

Art.nr.

34550

Indhold

0,5 ltr.

Emb.

1

Art.#

34550

Capacity

0,5 ltr.

Quantity

1

Reilang håndpumpe
Pumpen er af aluminium og er modstandsdygtig
overfor f.eks. mineralsk, syntetisk og biologiske
olier samt kølervæske med flere.

Reilang hand pump
The pump is a single acting pump in aluminum.
The pump is resistant to mineral, synthetic and
biological oils, kerosene, antifreeze, brake fluid,
and others.

Art.nr.

33498
33499

Indhold

0,26 ltr.
0,72 ltr.

Emb.

1
1

Art.#

33498
33499

Capacity

0,26 ltr.
0,72 ltr.

Quantity

1
1

Reilang dobbeltpumpe
Dette fantastiske stykke værktøj har den kvalitet
at den både udfører suge- og pumpefunktion
i samme aftræk. Med denne funktion finder
den anvendelse i såvel industrien såvel som et
hobby-værktøj.
Dobbeltpumpen kan anvendes til lettere olier,
mineral olie, syntetisk olie, biologisk olie, petro-
leum, kølervæske, frostvæske, bremsevæske og
mange flere væsker. Pumpen fås med 600mm
lang slange og er incl. 2 stk. kugleventiler.

Reilang double pump
This fantastic tool has the quality to perform both
suction and pumping function in the same mo-
tion. With this feature, the pump is suitable for
industrial use as well as a hobby tool.
The double pump can be used for lighter oils,
mineral oil, synthetic oil, bio-oil, petroleum,
coolant, antifreeze, brake fluid and many more
liquids. The pump is supplied with 600mm long
hose and incl. 2 pcs. ball valves.

Art.nr.

34498
34499

Indhold

0,26 ltr.
0,72 ltr.

Emb.

1
1

Art.#

34498
34499

Capacity

0,26 ltr.
0,72 ltr.

Quantity

1
1

Reilang doseringspumpe
Af klar plast med slange. Udløbsrør ø10mm.
Med op/ned-vendt doserings skala.

Reilang dosier hand pump
Hand pump with transparent PVC cylinder.
Clear plastic hose. Discharge ø10mm.
With measurement scale.

Art.nr.

34460

Indhold

1,00 ltr.

Emb.

1

Art.#

34460

Capacity

1,00 ltr.

Quantity

1

 

background image

81

W W W . K A B I . D K

Oliehaner

Drum faucets

KABI oliehaner
Sort.

KABI drum faucet
Black.

Art.nr.

KZ34

Gevind

3/4”R

Emb.

1

Art.#

KZ34

Thread

3/4”BSP

Quantity

1

KABI aftapningshane
41161 er inkl. adaptor med 2”R gevind.

KABI drum faucet
41161 is incl. adapter with 2”BSP thread.

41160

41161

Art.nr.

41160
41161

Gevind

3/4”R
3/4”R

Emb.

1
1

Art.#

41160
41161

Thread

3/4”BSP
3/4”BSP

Quantity

1
1

KABI aftapningshane
Polyethylen.

KABI drum faucet
Polyethylene.

Art.nr.

41165

Gevind

3/4”R

Emb.

1

Art.#

41165

Thread

3/4”BSP

Quantity

1

KABI aftapningshane
Polyethylen, gummipakning EPT.

KABI drum faucet
Polyethylene, rubber sealing ring EPT.

Art.nr.

41167

Gevind

2”R

Emb.

1

Art.#

41167

Thread

2”BSP

Quantity

1

KABI selvlukkende oliehane

KABI drum faucet self-closing

Art.nr.

41166

Gevind

3/4”R

Emb.

1

Art.#

41166

Thread

3/4”BSP

Quantity

1

KABI selvlukkende oliehane
Aluminium.

KABI drum faucet self-closing
Aluminum.

Art.nr.

41169

Gevind

2”R

Emb.

1

Art.#

41169

Thread

2”BSP

Quantity

1

Kuglehane af messing
Egnet til aggresive væsker,
pakninger er af teflon.
Med 90° udløb.

Ball valve brass
Suitable for aggresive fluids.
With sealing ring in teflon.
90° outlet.

Art.nr.

40640

Gevind

3/4”R

Emb.

1

Art.#

40640

Thread

3/4”BSP

Quantity

1

Kuglehane af messing
Egnet til aggresive væsker,
pakninger er af teflon.
Med 90° udløb.

Ball valve brass
Suitable for aggresive fluids.
With sealing ring in teflon.
90° outlet.

Art.nr.

40642

Gevind

2”R

Emb.

1

Art.#

40642

Thread

2”BSP

Quantity

1

Aftapningshaner
For montage på dunke.

Drum faucet
For mounting to bottles.

41151

41153

41154

41155

Art.nr.

41151
41153
41154
41155

Gevind

40mm DK
55mm DK (25L Dansk)
DIN 61
DIN 71 med flyder

Emb.

1
1
1
1

Art.#

41151
41153
41154
41155

Thread

40mm DK
55mm DK
DIN 61
DIN 71 with float ball

Quantity

1
1
1
1

 

82
Oliestandsglas
Oil level windows
logo
Wanner oliestandsglas 601 - aluminium
6-kantet aluminiumshus med reflektorskive. Oliestandsglasset er forsynet med natur-glas
og NBR O-ring. Glasset er varmebestandigt op til +100°C og tryksikkert op til 4 bar inkl. fiber pakning.

Art.nr.
21245
21250
21255
21260
21265
21270
21275
21280
Gevind
1/4”R
3/8”R
1/2”R
3/4”R
1”R
1 1/4”R
1 1/2”R
2”R
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
Wanner oil level window 601 - aluminium
Oil level window in aluminium with force-fit natural glass for the area of application in the maschine and vehicle construction as well as
in the devices and process engineering. With reflector heat-resistant +100°C / 4 bar. Seal: NBR O-ring. Tread seal with Tesnit ring.
Art.#
21245
21250
21255
21260
21265
21270
21275
21280
Thread
1/4”BSP
3/8”BSP
1/2”BSP
3/4”BSP
1”BSP
1 1/4”BSP
1 1/2”BSP
2”BSP
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
21245
Tepro oliestandsglas 720
I massiv slagfast acrylglas. Varmebestandig op til +90°C. Monteres efter enkel glat boring, uden forudgående gevindboring, vægforstærkning eller planslibning for pakning idet en special­formet O-ring sikrer absolut pålidelig tætning.
Art.nr.
22225
22230
22235
22240
Udv. diameter
38,1mm
50,0mm
75,0mm
100 mm
Emb.
1
1
1
1
Tepro oil sight glas 720
In solid impact-resistant acrylic glas. Heat-resistant up to +90°C. Installed by simple drilling, without tapping, packing with a specially shaped seal that secures an absolutely reliable sealing.

Art.#
22225
22230
22235
22240
Outer diameter
38.1mm
50.0mm
75.0mm
100 mm
Quantity
1
1
1
1
22225
Oliestandsglas model 240 - plexiglas
Varmebestandig op til +70°C og tryksikker
op til 1 bar.
Art.nr.
22110
22115
22120
22125
22130
22135
22140
22145
22150
22155
22160
22165
22170
22175
22180
22185
22190
22195
22198
22200
22205
22210
Gevind
1/4”R
3/8”R
1/2”R
3/4”R
7/8”R
1”R
1 1/4”R
1 1/2”R
2”R
M12x1,0
M16x1,5
M20x1,5
M24x1,5
M26x1,5
M27x1,5
M30x1,5
M33x1,5
M35x1,5
M36x1,5
M42x1,5
M48x1,5
M60x2,0
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oil level window model 240 - plexiglas
Heat resistant up to +70°C and pressure resistant up to 1 bar.
Art.#
22110
22115
22120
22125
22130
22135
22140
22145
22150
22155
22160
22165
22170
22175
22180
22185
22190
22195
22198
22200
22205
22210
Thread
1/4”BSP
3/8”BSP
1/2”BSP
3/4”BSP
7/8”BSP
1”BSP
1 1/4”BSP
1 1/2”BSP
2”BSP
M12x1.0
M16x1.5
M20x1.5
M24x1.5
M26x1.5
M27x1.5
M30x1.5
M33x1.5
M35x1.5
M36x1.5
M42x1.5
M48x1.5
M60x2.0
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22110
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

background image

83

W W W . K A B I . D K

Oliestandsglas og visere

Oil level windows and indicators

Oliestandsglas model 240 - messing
Varmebestandig op til +130°C – og
med udskiftelig naturglasindsats.

Oil level model 240 - brass
Heat resistant up to +130°C – and
exchangeable natural glass insert.

Art.nr.

22218
21450
22212
22213
22219
22211
22214
22217

Gevind

1/4”R
3/8”R
1/2”R
3/4”R

1 1/4”R

M20x1,5
M26x1,5
M36x1,5

Emb.

1
1
1
1
1
1
1
1

Art.#

22218
21450
22212
22213
22219
22211
22214
22217

Thread

1/4”BSP
3/8”BSP
1/2”BSP
3/4”BSP

1 1/4”BSP

M20x1,5
M26x1,5
M36x1,5

Quantity

1
1
1
1
1
1
1
1

Oliestandsglas model 245
Med ramme af forniklet stål og synsskive af
klar plexiglas. Varmebestandig op til +65°C.

Oil level window model 245
Frame of nickel-plated steel and visual slice of
clear Plexiglas. Heat resistant up to +65°C.

Art.nr.

22272
22278
22280
22282

Størrelse

48x30mm

100x40mm
125x40mm
160x48mm

Emb.

1
1
1
1

Art.#

22272
22278
22280
22282

Size

48x30mm

100x40mm
125x40mm
160x48mm

Quantity

1
1
1
1

Oliestandsviser model 222 90° Vinkel
Vinkelløbende oliestandsviser af messing med
glasrør. Renseskrue og kontramøtrik. Varmebe-
standig op til +110°C.

Oil level indicator 90° angular model 222
Angle of brass with glass tube. Clean screw and
locknut. Heat resistant up to +110°C.

Art.nr.

20030
20040
20050
20130
20140
20150
20230
20240
20250
20330
20335
20340
20350
20360
20375

Gevind x Længde

1/8”R x 100mm
1/8”R x 150mm
1/8”R x 200mm
1/4”R x 100mm
1/4”R x 150mm
1/4”R x 200mm
3/8”R x 100mm
3/8”R x 150mm
3/8”R x 200mm
1/2”R x 100mm
1/2”R x 125mm
1/2”R x 150mm
1/2”R x 200mm
1/2”R x 300mm
3/4”R x 150mm

Emb.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Andre størrelser kan skaffes på forespørgsel.

Art.#

20030
20040
20050
20130
20140
20150
20230
20240
20250
20330
20335
20340
20350
20360
20375

Thread x Length

1/8”BSP x 100mm
1/8”BSP x 150mm
1/8”BSP x 200mm
1/4”BSP x 100mm
1/4”BSP x 150mm
1/4”BSP x 200mm
3/8”BSP x 100mm
3/8”BSP x 150mm
3/8”BSP x 200mm
1/2”BSP x 100mm
1/2”BSP x 125mm
1/2”BSP x 150mm
1/2”BSP x 200mm
1/2”BSP x 300mm
3/4”BSP x 150mm

Quantity

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Other sizes are available on request.

Oliestandsviser model 226 Ligeløbende
Ligeløbende oliestandsviser af messing –
med glasrør. Varmebestandig op til +110°C.

Oil level indicator straight model 226
Brass tube and glass tube.
Heat resistant up to +110°C.

Art.nr.

20771
20772
20774
20768
20766
20767
20777
20778
20779
20773
20770
20781
20775
20782
20783

Gevind x Længde

1/8”R x 100mm
1/8”R x 150mm
1/8”R x 200mm
1/4”R x 100mm
1/4”R x 150mm
1/4”R x 200mm
3/8”R x 100mm
3/8”R x 150mm
3/8”R x 200mm
1/2”R x 100mm
1/2”R x 125mm
1/2”R x 150mm
1/2”R x 200mm
3/4”R x 150mm
3/4”R x 200mm

Emb.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Andre størrelser kan skaffes på forespørgsel.

Art.#

20771
20772
20774
20768
20766
20767
20777
20778
20779
20773
20770
20781
20775
20782
20783

Thread x Length

1/8”BSP x 100mm
1/8”BSP x 150mm
1/8”BSP x 200mm
1/4”BSP x 100mm
1/4”BSP x 150mm
1/4”BSP x 200mm
3/8”BSP x 100mm
3/8”BSP x 150mm
3/8”BSP x 200mm
1/2”BSP x 100mm
1/2”BSP x 125mm
1/2”BSP x 150mm
1/2”BSP x 200mm
3/4”BSP x 150mm
3/4”BSP x 200mm

Quantity

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Other sizes are available on request.

 

background image

84

W W W . K A B I . D K

Oliedosering, drypsmørekopper og reservoir
Drop dosing of oil, oil drip feeder and reservoir

Olie-drypsmørekopper type “ELO”
Elektriske drypsmørekopper for automatisk
dosering af olie. ELO kan således styres ved
hjælp fra f.eks. maskinens styrestrøm eller andet
kredsløb. Olien må dog ikke være blandet eller
fortyndet af varme. Kan endvidere kombineres
med en puls-generator. Oliekoppen er af plexi-
glas og med perbunan pakninger – 1/2”R.
Kan leveres med naturglas og Vitonpakninger.

Automatic drop dosing of oil type “ELO”
Automatic drop dosing of oil. The ELO can be
closed by means of example machine control cur-
rent or other circuits. The oil must not be mixed or
diluted by heating. Can furthermore be combined
with a pulse generator. The oil cup is in plexiglas
and has perbunan seals – 1/2”BSP.
Available with natural glass and Viton seals.

Art.nr.

11520
11525
11530
11521
11526
11531

Model

ELO500
ELO1000
ELO2000
ELO500
ELO1000
ELO2000

Størrelse

ø80x200

ø100x240
ø133x285

ø80x200

ø100x240
ø133x285

Volt

220V
220V
220V

24V DC
24V DC
24V DC

Emb.

1
1
1
1
1
1

Art.#

11520
11525
11530
11521
11526
11531

Model

ELO500
ELO1000
ELO2000
ELO500
ELO1000
ELO2000

Size

ø80x200

ø100x240
ø133x285

ø80x200

ø100x240
ø133x285

Volt

220V
220V
220V

24V DC
24V DC
24V DC

Quantity

1
1
1
1
1
1

Olie-drypsmørekop type “UST”
Af messing med beholder af transparent plexi-
glas. NBR pakning. Koppen har en justerbar
aksel for præcis dosering.
Temperatur: –30°C til +80°C. On/off-funktion.

Oil drip feeder type “UST”
Of brass with container of transparent plexiglas
and NBR seal. These oilers have shut-of control
and needle valve oil feed adjustment. A sight
chamber is provided to check the oil flow drip rate.
Temperature: –30°C til +80°C. On/off switch.

Art.nr.

11505
11508
11512
11514
11516

Størrelse

ø30x97
ø30x97

ø40x110

ø50x126
ø60x140

Tilslutn.

1/8”R
1/4”R
1/4”R
1/4”R
3/8”R

Indhold

20ml
20ml
35ml
84ml

140ml

Emb.

1
1
1
1
1

Art.#

11505
11508
11512
11514
11516

Size

ø30x97
ø30x97

ø40x110

ø50x126
ø60x140

Conn.

1/8”BSP
1/4”BSP
1/4”BSP
1/4”BSP
3/8”BSP

Capacity

20ml
20ml
35ml
84ml

140ml

Quantity

1
1
1
1
1

Olie-drypsmørekop type “UNI”
Af messing med beholder af transparent
plexiglas. Koppen har en justerbar aksel
for præcis dosering.
Temperatur: –30°C til +80°C. On/off-funktion.

Oil drip feeder type “UNI”
Of brass with container of transparent plexiglas
and NBR seal. These oilers have shut-of control
and needle valve oil feed adjustment. A sight
chamber is provided to check the oil flow drip rate.
Temperature: –30°C to +80°C. On/off switch.

Art.nr.

11450
11460
11480
11495

Størrelse

ø50x110

ø60x120
ø80x160

ø100x195

Tilslutn.

1/4”R
3/8”R
1/2”R
1/2”R

Indhold

84ml

140ml
500ml

1000ml

Emb.

1
1
1
1

Art.#

11450
11460
11480
11495

Size

ø50x110

ø60x120
ø80x160

ø100x195

Conn.

1/4”BSP
3/8”BSP
1/2”BSP
1/2”BSP

Capacity

84ml

140ml
500ml

1000ml

Quantity

1
1
1
1

Oliebeholder
Oliereservoir for f.eks. olie, bremsevæske
og lignende medier. Beholderen er af
plexiglas og er varmebestandig op til +70°C.

Oil reservoir
Oil reservoir for such as oil, brake fluid
and similar media. The container is of
plexiglas and is heat resistant up to +70°C.

Art.nr.

11315
11316
11318
11320

Størrelse

ø60x97

ø80x128

ø100x148
ø133x180

Tilslutn.

1/4”R
1/4”R
1/4”R
1/4”R

Indhold

140ml
500ml

1000ml
2000ml

Emb.

1
1
1
1

Art.#

11315
11316
11318
11320

Size

ø60x97

ø80x128

ø100x148
ø133x180

Conn.

1/4”BSP
1/4”BSP
1/4”BSP
1/4”BSP

Capacity

140ml
500ml

1000ml
2000ml

Quantity

1
1
1
1

 

background image

85

W W W . K A B I . D K

Oliekopper samt tilbehør

Constant oil level and accessories

Oliekopper type “Constant Level”
Af cadmieret stål med beholder af transparent
plexiglas – for sikring af konstant oliestand.
Varmebestandig op til +65°C.

Constant Level with plexiglas
With cadmium-plated steel container and
transparent plexiglas – to ensure constant oil
level. Heat resistant up to +65°C.

Art.nr.

11585
11591

Model

CL7563
CL7581

Tilslutning

1/8”R
1/4”R

Indhold

85ml

115ml

Emb.

1
1

Som ovenfor, men med krop af legeret stål.

Art.nr.

11590

Model

CL7572

Tilslutning

1/4”R

Indhold

115ml

Emb.

1

Art.#

11585
11591

Model

CL7563
CL7581

Conn.

1/8”BSP
1/4”BSP

Contents

85ml

115ml

Quantity

1
1

As above, but with a body of alloy steel.

Art.#

11590

Model

CL7572

Conn.

1/4”BSP

Contents

115ml

Quantity

1

Som ovenfor, men med udskiftelig beholder
af natur-glas. Varmebestandig op til +100°C.

As above, but with a replaceable container
of natural glass. Heat resistant up to +100°C.

Art.nr.

11595

Model

CL7595

Tilslutning

1/4”R

Indhold

120ml

Emb.

1

Art.nr.

11596
11597
11598

Tilbehør for CL7595

Løse glas
Pakning
Beskyttelsesgitter

Emb.

1
1
1

Art.#

11595

Model

CL7595

Connection

1/4”BSP

Contents

120ml

Quantity

1

Art.#

11596
11597
11598

Accessories for CL7595

Spare filters
Gasket
Protective grid

Quantity

1
1
1

Oliepensler SPR for drypsmøring
Oliepenselen er af messing med børstehår af
nylon. Den er anvendelig op til +70°. Ved højere
temperatur anvendes bronzemateriale (+200°)
eller rustfri (+300°).
Børsten fastholder olien som en svamp,
hvorved klat-smøring undgås.

Oil Brushes SPR for dripping lubrication
Oliebrushes is of brass bristles of nylon. It can
be used up to 70°C. At higher temperatures,
use bronze material (+200°C) or stainless steel
(+300 °C).
The brush maintains the oil like a sponge, which
optimizes the lubrication.

11368

11369

11370

11374

Art.nr.

11368
11369
11370
11374

Model

SPR
SPR
SPR
SPF

Størrelse

ø6,5mm

ø16mm
ø25mm

Flad 57mm

Tilslutning

1/8”R
1/8”R
1/8”R
1/8”R

Emb.

1
1
1
1

Art.#

11368
11369
11370
11374

Model

SPR
SPR
SPR
SPF

Size

ø6,5mm

ø16mm
ø25mm

Flat 57mm

Connection

1/8”BSP
1/8”BSP
1/8”BSP
1/8”BSP

Quantity

1
1
1
1

Roterende oliebørste RSM
Roterende børste for smøring af kæder,
conveyor m.m. Anvendes også som
rengøringsbørste på stærkt snavsede kæder.

Rotating oil brush RSM
Rotating brush for lubrication of chains,
conveyor etc. Also used as cleaning brush
on heavily dirty chains.

Art.nr.

11371

Model

RSM

Størrelse

ø80 x 25

Tilslutning

1/8”R

Emb.

1

Art.#

11371

Model

RSM

Size

ø80 x 25

Connection

1/8”BSP

Quantity

1

Magnetpropper
Med kegleformet magnetkerne.
Bund forsynet med udvendig 6-kant og
opsamlingskammer for urenheder.

Magnetic Plugs
The cone-shaped magnetic core.
Collection chamber for impurities.

Art.nr.

22490

Tilslutning

1/2”R

Emb.

1

Art.#

22490

Connection

1/2”BSP

Quantity

1

 

background image

86

W W W . K A B I . D K

Elektriske fad- og beholderpumper
Electrical pumps for drums

El-pumpe FTI-EF 230V
Velegnet til pumpning af kemikalier, syrer, baser,
tynde olier m.m. i dunke, tromler og palletanke.
Motoren leveres inkl. 3,5 m ledning med net stik.
Pumpe røret er forsynet med 3/4” slangestuds.

Flow (max.): 64 ltr./min.
Løftehøjde (max): 6 meter.
Vægtfylde (max): 1,6 kg/liter.
Viskositet (max): 300 cPs.
Temp. (max): +71°C (PVDF) / +100°C (SS316).
Motor: 230V/50HZ.
2-trins regulering 8.000 / 14.000 o/min.
IP24 kapsling.

Electric pump FTI-EF 230V
For pumping chemicals, acids, bases, thin oils,
etc. from cans, drums and IBCs. The Motor
comes with 3.5 m cord and 230V plug. The suc-
tion tube is equipped with 3/4” hose connector.

Output (max.): 64 ltr./min.
Lift height (max): 6 meters.
Weight (max): 1,6 kg / liter.
Viscosity (max): 300 cPs.
Temp. (Max): +71°C (PVDF) / +100°C (SS316).
Motor: 230V/50HZ.
2-step motor 8.000 / 14.000 Rpm.
IP24 enclosure.

Art.nr.

40273
40276
40277
40278

Pumperør

ø33 x 690mm
ø33 x 1020mm
ø32 x 690mm
ø32 x 1020mm

Materiale

PVDF/INCONEL
PVDF/INCONEL
SS316/SS316
SS316/SS316

Emb.

1
1
1
1

Slangesæt med pistol
2 meter PVC slange i 3/4”, rustfri spændebånd
og aftapningspistol i PP.

Art.nr.

40238

Emb.

1

Art.#

40273
40276
40277
40278

Suction tube

ø33 x 690mm
ø33 x 1020mm
ø32 x 690mm
ø32 x 1020mm

Material

PVDF/INCONEL
PVDF/INCONEL
SS316/SS316
SS316/SS316

Quantity

1
1
1
1

Hose with nozzle
2 mtr. PVC hose in 3/4”, stainless clamp
and nozzle in PP.

Art.#

40238

Quantity

1

El-pumpe FTI-PF 230V
Samme gode kvalitet som FTI-EF pumpen, men
denne er kraftigere og tåler sågar 1/2 times
tørløb. Motoren leveres med 3,5 m ledning og
klarer kontinuerlig drift – da den er forsynet med
termosikring, manuel reset og indvendig køle-
blæser. Pumperøret er forsynet med 1” slange-
studs. Ved pumpning af brændbare væsker skal
der anvendes eksplosionsbeskyttede motorer og
pumperør af rustfrit stål samt beskyttelsessæt
mod statisk elektricitet.

Flow (max.): 150 ltr./min.
Løftehøjde (max): 24 meter.
Vægtfylde (max): 1,8 kg/liter.
Viskositet (max): 500 cPs.
Temp. (max): +49°C (PVDF) / +71°C (PP) /
+105°C (SS316).
Motor: 230V/50HZ.
Regulerbare omdrejningstal 3.500 - 10.000 o/m.
IP 24 kapsling.

Electric pump FTI-PF 230V
Same good quality as the FTI-EF type pump, but
this is stronger and can withstand even 1/2 hour
of dry running. The motor comes with 3.5 m cord
and handles continuous operation – as it is
equipped with thermal protection, manual reset
and internal cooling fan. The suction tube has
a 1” hose connector. If pumping flammable
liquids explosion-proof motors, suction tubes of
Stainless steel as well as a protection Kit against
static electricity, must be used.

Flow (max.): 150 ltr./min.
Lift height (max): 24 meters.
Weight (max): 1.8 kg / liter.
Viscosity (max): 500 cPs.
Temp. (max): +49°C (PVDF) / +71°C (PP) /
+105°C (SS316).
Motor: 230V/50HZ.
Adjustable speed 3.500 - 10.000 Rpm.
IP 24 enclosure.

Art.nr.

40259
40269
40279
40289
40291
40292

Pumperør

ø51 x 690mm
ø51 x 1000mm
ø51 x 690mm
ø51 x 1000mm
ø51 x 690mm
ø51 x 1000mm

Materiale

PP/INCONEL
PP/INCONEL
PVDF/INCONEL
PVDF/INCONEL
SS316/SS316
SS316/SS316

Emb.

1
1
1
1
1
1

Slangesæt med pistol
2 meter PVC slange i 1”, rustfri spændebånd
og aftapningspistol i PP.

Art.nr.

40239

Emb.

1

Art.#

40259
40269
40279
40289
40291
40292

Suction tube

ø51 x 690mm
ø51 x 1000mm
ø51 x 690mm
ø51 x 1000mm
ø51 x 690mm
ø51 x 1000mm

Material

PP/INCONEL
PP/INCONEL
PVDF/INCONEL
PVDF/INCONEL
SS316/SS316
SS316/SS316

Quantity

1
1
1
1
1
1

Hose with nozzle
2 mtr. PVC hose in 1”, stainless clamp
and nozzle in PP.

Art.#

40239

Quantity

1

PP: Vand, aggresive væsker, eddikesyre, myresyre, salpetersyre, svovlsyre, ætsemidler, salte, destilleret vand, lud, boreemulision, hydraulikolie,
fixer, fremkalder, insekt- og ukrudtsmiddel, fortyndet lim, sæbeopløsninger og gødningsopløsninger. PVDF: Flussyre, salpetersyre, koncentreret
svovlsyre og saltsyre, kromsyre, jernklorid, kongevand og blegevand. AISI316: Varmt vand, opløsningsmidler, acetone, renset benzin, kromsyre,
smøreolier, sprøjteegnede lakker, paraffin, frugtsafter, flydende sæber, milde ætsende væsker, organisk syre, dieselolie, brændbare væsker.
PP: water, aggressive liquids, acetic acid, formic acid, nitric acid, sulfuric acid, etchants, salts, distilled water, lye, boreemulision, hydraulic oil, fixer,
developer, insect and herbicide diluted glue, soap solutions and fertilizer solutions. PVDF: hydro fluoric acid, nitric acid, concentrated sulfuric acid
and hydrochloric acid, chromic acid, ferric chloride, aqua regia and bleach. AISI316: Hot water, solvents, acetone, gasoline, chromic acid, lubricating
oils, spray suitable varnishes, paraffin, fruit juices, liquid soaps, mild caustics, organic acid, diesel fuel, flammable liquids.

 

background image

87

W W W . K A B I . D K

Trykluft membranpumper

Air driven diaphragm pumps

Luftdrevne dobbeltvirkende membranpumper er designet til at håndtere
en bred vifte af væsker med højt tørstofindhold og mindre partikler.
Pumperne indeholder ingen lameller, stempler eller gear.

Pumperne kan overføre forurenede medier og er ideelle til tømning af
kar eller væsker, som kan være en blanding af flere produkter såsom
olie, vand og frostvæske blandet sammen.

Den minimale kontakt med væsken gør disse pumper til et glimrende
valg for forskydningsfølsomme væsker. De tåler også tørkørsel i kortere
perioder. Pumperne er selvansugende. En indbygget kontraventil giver
mulighed for stor sugehøjde, selv ved tør opstart og tungere væsker.
Pumperne tåler nedsænkning i væsken. Før blot udløbsslangen op over
væskeniveauet.

Alle pumpe modellerne er designet til brug med et indgangstryk på
1,5-7 bar (20-100 PSI). Lufttilslutning på alle pumpe modellerne er
1/4”R (indv.).

KABI Membranpumper fås med 2 typer pumpehuse og membraner:

Aluminium: Med Hytrel® membran. Bedst til brug med almindelige
væsker som olier, diesel, glykol mm. Anbefales ikke til brug med
slibende og ætsende væsker.

Polypropylen: Med Teflon® (PTFE) membran. Velegnet til aggressive
kemiske applikationer såsom opløsningsmidler. Anbefales ikke til brug
sammen med petroleum baserede medier.

Spørg altid efter kundeservice, for rette pumpevalg.

Air operated double diaphragm pumps are designed for handling of a
wide variety of fluids with high solids content. These pumps have no
rotors, pistons or gears.

The pumps can transfer contaminated media and are good at cleaning
out pits or liquids that can be a mix of several products like oil, water
and antifreeze all mixed together.

The minimal parts contact with the liquid makes these pumps an excel-
lent choise for shear sensitive fluids. They can run dry without damage
for shorter periods. The pumps are self priming. An incorporating inter-
nal check valve allows for high suction lift even at dry start-up and with
heavier fluids. These pumps can be submerged in the liquid by simply
running the exhaust line above the liquid level.

All pump models are designed for use with an inlet air pressure of
1.5-7 bar (20-100 PSI). Air inlet on all pump models is threaded
1/4”BSP (F).

KABI Diaphragm pumps are available in 2 types of body materials:

Aluminium: With Hytrel® diaphragm. Highly suitable for use with oils.
Not recommended for use with abrasive and corrosive liquids.

Polypropylene: With Teflon® (PTFE) diaphragm. Suitable for use with
highly aggresive liquids such as solvents etc. Not recommended for use
with petroleum-based media.

Call KABI customer service. We will help you find the right pump.

KABI Membranpumper med aluminiumshus
Membran i Hytrel.

KABI Diaphragm pumps, aluminium body
Hytrel diaphragm.

60801

60802 / 60803

Art.nr.

60801
60802
60803

Gevind

1/2”
3/4”

1”

Max. kapacitet

50 l/min.

110 l/min.
110 l/min.

Løftehøjde

1,5 mtr.
5,5 mtr.
5,5 mtr.

Emb.

1
1
1

Art.#

60801
60802
60803

Thread

1/2”
3/4”

1”

Max. flow

50 l/min.

110 l/min.
110 l/min.

Suction lift

1,5 mtr.
5,5 mtr.
5,5 mtr.

Quantity

1
1
1

KABI Membranpumper m/ polypropylen hus
Membran i Teflon (PTFE).

KABI Diaphragm pumps, polyproplene body
Teflon (PTFE) diaphragm.

60810

60811

Art.nr.

60810
60811

Gevind

1/4”
1/2”

Max. kapacitet

11 l/min.

45 l/min.

Løftehøjde

1,5 mtr.
2,5 mtr.

Emb.

1
1

Art.#

60810
60811

Thread

1/4”
1/2”

Max. flow

11 l/min.

45 l/min.

Suction lift

1,5 mtr.
2,5 mtr.

Quantity

1
1

KABI Tømningskit for membranpumpe
Bestående af: Vægbeslag for membranpumpe.
Luftregulator med manometer og vandudskil-
ler. 2,4 mtr. udløbsslange. 2,4 mtr. sugeslange
monteret med Y-filter og CAM koblingssæt.

KABI Evacuation kit for diaphragm pump
Kit containing: Wall bracket. Filter regulator with
water separator. 2.4 mtr. outlet hose. 2.4 mtr.
inlet hose with Y-strainer and CAM lock coupler.

Lev. uden pumpe

Pump not included

Art.nr.

60851
60853

For

1/2” Membranpumpe

1” Membranpumpe

Emb.

1
1

Art.#

60851
60853

For

1/2” Diaphragm pump

1” Diaphragm pump

Quantity

1
1

 

background image

88

W W W . K A B I . D K

Trykluft membranpumper
Air driven diaphragm pumps

MILJØ

Sandsynligvis den mest miljøvenlige pumpe på markedet.

Mindre forurening grundet den smørefri luftmotor, der bruger
mindre energi og giver større effektivitet.

Det kompakte design, giver mindre miljøbelastning lige fra
fabrikation til færdig installation hos slutkunden.

Det jævne flow / blødere pulsering betyder mindre slid på rør og
slanger, og mindsker risikoen for lækager.

ENVIRONMENT

Probably the most environmentally friendly pump on the market.

Less polution thanks to lubrication-free air motor, which requires
less energy and gives greater efficiency.

Compact design means less environmental impact, starting from
manufacturing to final distribution.

Steady flow, causing less wear on pipes and hoses and reduced
risk for leakage.

UNIQUE AIR VALVE

Unique patended frictionless oscillating air
valve, which gives up to 20 times faster
switching time compared to conventional
valves.

Advantages:

Greatly reduced pulsation.

The fluid follows a straight and central
flow path thanks to the air valve being
mounted on the outside.

Only one moving part in the entire air
valve.

SIMPLE BUT ADVANCED

Few parts thanks to our unique design.

Pumps up to 4 mm particles in the fluid.

Exceptional self priming, up to 8 mtr.

Easy to install and fast maintenance, all
wear parts can be replaced without
disconnecting the pump.

Ideal for In-line installation.

APPLICATIONS

DirectFlo® diaphragm Pumps are compat-
ible with a wide range of fluids:

Oil Products

Diesel

AdBlue® / DEF

Degreasers

Solvents

Chemicals

Abrasive fluids

Flammable liquids

DirectFlo® can be used in all kinds of
industries.

Call us and we will find the right pump for you.

UNIK LUFTVENTIL

Unik patenteret friktionsfri oscillerende
luft ventil. Med en omskiftnings tid på 3-4
millisekunder, er den 20 gange hurtigere
end konventionelle ventiler.

Fordele:

Stærkt reduceret pulsering.

DirectFlo® arbejder helt uden grenrør,
væsken følger en lige og direkte vej gen-
nem pumpens indre, da luftventilen sid-
der udvendigt og væskedelen indvendig.

Kun èn bevægelig del i luftmotoren.

ENKEL MEN STADIG AVANCERET

Det unikke design gør antallet af indven-
dige dele meget lille, hvilket giver høj
driftsikkerhed og minimalt servicebehov.

Pumper op til 4 mm partikler i væsken.

Selvansugende op til 8 mtr.

Let at installere og hurtig at vedligeholde,
alle sliddele kan udskiftes uden at pum-
pen skal skilles fra væskeforbindelsen.

Ideel til indbygning i rørinstallation.

ANVENDELSES OMRÅDE

DirectFlo® membranpumper er anvendelig
til en bred vifte af væsker:

Olieprodukter

Diesel

AdBlue® / DEF

Affedtningsmidler

Opløsningsmidler

Kemikalier

Slidende væsker

Brandfarlige væsker

DirectFlo® kan anvendes i alle brancher.

Ring og vi finder den rette pumpe.

 

background image

89

W W W . K A B I . D K

Trykluft membranpumper

Air driven diaphragm pumps

Membranpumpe DF 30
Pumpe krop: Polyproplene.
Pakning: Viton.
Membran: Hytrel.
Max. Temp: + 80°C.
Max. Luft: 7 bar (101PSI).
Max. Kapacitet: 30L/min.
Tilslutning ind-ud: 3/8”R.
Luft tilslutning: 3/8”R.

Diaphragm pump DF 30
Pump body: Polyproplene.
Seal: Viton.
Diaphragm: Hytrel.
Max. Temp: + 80°C.
Max. Air: 7 bar (101PSI).
Max. Capacity: 30L/min.
Connection in-out: 3/8”BSP.
Air connection: 3/8”BSP.

Art.nr.

4011711

Emb.

1

Art.#

4011711

Quantity

1

Membranpumpe DF 50
Pumpe krop: Aluminium.
Pakning: NBR.
Membran: Hytrel.
Max. Temp: + 80°C.
Max. Luft: 7 bar (101PSI).
Max. Kapacitet: 50L/min.
Tilslutning ind-ud: 1/2”R.
Luft tilslutning: 3/8”R.

Diaphragm pump DF 50
Pump body: Aluminium.
Seal: NBR.
Diaphragm: Hytrel.
Max. Temp: + 80°C.
Max. Air: 7 bar (101PSI).
Max. Capacity: 50L/min.
Connection in-out: 1/2”BSP.
Air connection: 3/8”BSP.

Art.nr.

4011720

Emb.

1

Art.#

4011720

Quantity

1

Membranpumpe DF 100
Pumpe krop: Aluminium/aluminium -
Aluminium/polyproplen.
Pakning: NBR - Viton.
Membran: Hytrel.
Max. Temp: + 80°C til +70°C.
Max. Luft: 7 bar (101PSI).
Max. Kapacitet: 100L/min.
Tilslutning ind-ud: 1”R.
Luft tilslutning: 3/8”R.

Diaphragm pump DF 100
Pump body: Aluminum/aluminium -
Aluminium/polyproplene.
Seal: NBR - Viton.
Diaphragm: Hytrel.
Max. Temp: + 80°C to +70°C.
Max. Air: 7 bar (101PSI).
Max. Capacity: 100L/min.
Connection in-out: 1”BSP.
Air connection: 3/8”BSP.

Art.nr.

4011760
4011770

Aluminium / NBR
Polyproplene / VITON

Emb.

1
1

Art.#

4011760
4011770

Aluminium / NBR
Polyproplene / VITON

Quantity

1
1

Membranpumpe DF 30 MIX
Pumpe krop: Polyproplene.
Pakning: Viton.
Membran: Hytrel.
Max. Temp: + 80°C.
Max. Luft: 7 bar (101PSI).
Max. Kapacitet: 38L/min.
Tilslutning ind-ud: 2x 1/4”R - 3/8”R.
Luft tilslutning: 3/8”R.
Til blanding af 2 væsker 50/50.

Diaphragm pump DF 30 MIX
Pump body: Polyproplene.
Seal: Viton.
Diaphragm: Hytrel.
Max. Temp: + 80°C.
Max. Air: 7 bar (101PSI).
Max. Capacity: 38L/min.
Connection in-out: 2x 1/4”BSP - 3/8”BSP.
Air connection: 3/8”BSP.
For mixing two liquids 50/50.

Art.nr.

4011712

Emb.

1

Art.#

4011712

Quantity

1

Membranpumpe DF 50 ATEX
Pumpen er fremstillet efter følgende direktiver:
EN-809:1999+A1, EN 13463-1 og EN 1127-1.
ATEX reference nummer: LOM 10ATEX0105X.
Pumpe krop: Cond.-Acetal.
Pakning: Viton.
Membran: PTFE - hytrel.
Max. Temp: + 80°C.
Max. Luft: 7 bar (101PSI).
Max. Kapacitet: 50L/min.
Tilslutning ind-ud: 1/2”R.
Luft tilslutning: 3/8”R.

Diaphragm pump DF 50 ATEX
Manufactured acc. to the following directives:
EN-809:1999+A1, EN 13463-1 and EN 1127-1.
ATEX reference number: LOM 10ATEX0105X.
Pump body: COND Acetal.
Seal: Viton.
Diaphragm: PTFE - hytrel.
Max. Temp: + 80°C.
Max. Air: 7 bar (101PSI).
Max. Capacity: 50L/min.
Connection in-out: 1/2”BSP
Air connection: 3/8”BSP.

Art.nr.

4011750
4011751

Emb.

1
1

Art.#

4011750
4011751

Quantity

1
1

 

background image

90

W W W . K A B I . D K

Ariana Cool-line system 1/4”
Ariana Cool-line system 1/4”

Ariana Cool line repræsenterer det mest komplette modulsystem på
markedet. Eneste modulsystem på markedet, som er kompatibelt med
80% af konventionelle systemer uden nogen adaptere. Cool line-
produkter er lavet af høj kvalitet Hostaform plastpellets, hvilket gør dem
mere modstandsdygtige.
Ariana Cool-line er designet til lavtryksoperation. Kapaciteten er afhæn-
gig af viskositet, mundstykke og længde på slangen.
Cool line omfatter en bred vifte af tilbehør og dele såsom runde dyser,
flade dyser med gevind skrueforbindelser, Y distributører, afspærrings-
ventiler, faste linjer, metal distributionssystemer osv.

Ariana Cool line represents the most complete modular system on the
market. The only modular system on the market that are compatible
with 80% of conventional systems without any adapters. Cool line prod-
ucts are made of high quality Hostaform plastic pellets, making them
more resilient.
Ariana Cool-line is designed for low pressure operation. Capacity is
dependent viscosity, nozzle and the length of the tubing.
Cool line includes a wide range of accessories and parts such as round
nozzles flat nozzles threaded screw connections, Y distributors shut-off
valves, fixed lines, metal distribution systems, etc.

Start kit
20 stk. slangeled.
3 stk. rundt-mundstykker ø1,6mm - 3,2mm -
6,4mm.
1 stk. fiskehale dyse.
2 stk. tilslutninger: 1/4” og 1/8”NPT.

Start kit
20 pcs. hose joints.
3 pcs. round nozzle ø1,6mm - 3,2mm - 6,4mm.
1 pcs. flat nozzle.
2 pcs. connector 1/4” and 1/8”NPT.

Art.nr.

CL02190001

Emb.

1

Art.#

CL02190001

Quantity

1

Tilslutning 1/4”

Connector 1/4”

Art.nr.

CL02117014
CL02117004

Gevind

1/4”NPT
1/8”NPT

Emb.

4
4

Art.#

CL02117014
CL02117004

Thread

1/4”NPT
1/8”NPT

Quantity

4
4

Slangeled

Hose joints

Art.nr.

CL02110001
CL02110251

Længde

Ca. 31cm
Ca. 25mtr

Emb.

1
1

Art.#

CL02110001
CL02110251

Length

Approx. 31cm
Approx. 25mtr

Quantity

1
1

Rundt mundstykke

Round nozzle

Art.nr.

CL02111004
CL02111014

Dia. ø

1,6mm
3,2mm

Emb.

4
4

Art.#

CL02111004
CL02111014

Dia. ø

1,6mm
3,2mm

Quantity

4
4

Fiskehale dyse

Flat nozzle

Art.nr.

CL02112002
CL02112012

Bredde

27mm
32mm

Emb.

2
2

Art.#

CL02112002
CL02112012

Width

27mm
32mm

Quantity

2
2

Special tilslutninger

Special fittings

Art.nr.

CL02113002
CL02122002
CL02123002

Type

Grenrør
90° vinkel
T-stykke

Emb.

2
2
2

Art.#

CL02113002
CL02122002
CL02123002

Model

Y-fitting
Elbow 90°
T-fitting

Quantity

2
2
2

Lukkehane Control

valve

Art.nr.

CL02116002
CL02116012
CL02116032

Type

Slange - slange
Slange - udv. gevind
Slange - ind. gevind

Emb.

2
2
2

Art.#

CL02116002
CL02116012
CL02116032

Model

Hose - hose
Hose - 1/4”Male
Hose - 1/4”Female

Quantity

2
2
2

 

background image

91

W W W . K A B I . D K

Ariana Cool-line system 1/4”

Ariana Cool-line system 1/4”

Special tilslutninger

Special fittings

Art.nr.

CL02117022
CL02125102

Type

Slange/udv. 1/8NPT
Kontraventil

Emb.

2
2

Art.#

CL02117022
CL02125102

Model

Hose/1/8NPT male
Non-return valve

Quantity

2
2

Ringdyse
16 moduler, inkl. slut modul.

Ring jet system
16 modules, incl end piece.

Art.nr.

CL02114141

Emb.

1

Art.#

CL02114141

Quantity

1

Magnetisk kit
16stk. slangeled, magnetisk bund, lukkehane,
rundt mundstykke 6,4mm, tilslutningsmund-
stykke.

Magnetic kit
16pcs. hose, magnetic base, ball valve,
round nozzle 6,4mm, connector.

Art.nr.

CL02190291

Emb.

1

Art.#

CL02190291

Quantity

1

Beslag for T-stykker

Bracket for T-fitting

Art.nr.

CL02124001

Emb.

1

Art.#

CL02124001

Quantity

1

Fordeler med 4 udgange
1 x 3/8” - 4 x 1/4”.

Distribution device with 4 outlets
1 x 3/8” - 4 x 1/4”.

Art.nr.

CL02125011

Emb.

1

Art.#

CL02125011

Quantity

1

T-forbindelse
1/4”- 2 x 3/8”.

T-connection
1/4” - 2 x 3/8”.

Art.nr.

CL02125022

Emb.

2

Art.#

CL02125022

Quantity

2

Lukkehane 1/4”

Ball valve 1/4”

Art.nr.

CL02125032

Emb.

2

Art.#

CL02125032

Quantity

2

Dobbelnippel 1/4”

Double nipple 1/4”

Art.nr.

CL02125042

Emb.

2

Art.#

CL02125042

Quantity

2

Slangetilslutning 1/4”

Hose connector 1/4”

Art.nr.

CL02125052

Emb.

2

Art.#

CL02125052

Quantity

2

Reduktionsstykke
1/4” - 1/8”.

Reducer
1/4” - 1/8”.

Art.nr.

CL02125062

Emb.

2

Art.#

CL02125062

Quantity

2

Sekskantet lukkestykke 1/8”

Hexagonal closing cap 1/8”

Art.nr.

CL02125072

Emb.

2

Art.#

CL02125072

Quantity

2

Monteringstang 1/4”

Hose assembling pliers 1/4”

Art.nr.

CL02180001

Emb.

1

Art.#

CL02180001

Quantity

1

 

background image

92

W W W . K A B I . D K

Ariana Cool-line system 3/8”
Ariana Cool-line system 3/8”

Start kit
16 stk. slangeled. 3 stk. rundt-mundstykker
ø1,6mm - 3,2mm - 6,4mm.
1 stk. fiskehale dyse.
2 stk. tilslutninger: 3/8” og 1/2”.

Start kit
16 pcs. hose joints.
3 pcs. round nozzle ø1,6mm - 3,2mm - 6,4mm.
1 pcs. flat nozzle.
2 pcs. connector 3/8” and 1/2”.

Art.nr.

CL02290001

Emb.

1

Art.#

CL02290001

Quantity

1

Tilslutning 3/8”

Connector 3/8”

Art.nr.

CL02217004
CL02217014

Gevind

3/8”NPS
1/2”NPS

Emb.

4
4

Art.#

CL02217004
CL02217014

Thread

3/8”NPS
1/2”NPS

Quantity

4
4

Slangeled

Hose joints

Art.nr.

CL02210001
CL02210151

Længde / Antal

Ca. 30cm (2x8)
802 stk.

Emb.

1
1

Art.#

CL02210001
CL02210151

Length / Pcs.

Approx. 30cm
802 pcs.

Quantity

1
1

Rundt mundstykke

Round nozzle

Art.nr.

CL02211004
CL02211014
CL02211024

Dia. ø

6,4mm
9,5mm

12,7mm

Emb.

4
4
4

Art.#

CL02211004
CL02211014
CL02211024

Dia. ø

6,4mm
9,5mm

12,7mm

Quantity

4
4
4

Fiskehale dyse

Flat nozzle

Art.nr.

CL02212002

Bredde

32mm

Emb.

2

Art.#

CL02212002

Width

32mm

Quantity

2

Lukkehane

Control valve

Art.nr.

CL02216012
CL02216022

Type

Slange - 3/8”NPT
Slange - 3/8”

Emb.

2
2

Art.#

CL02216012
CL02216022

Model

Hose - 3/8”NPT
Hose - 3/8”

Quantity

2
2

Fordeler med 4 udgange
1 x 1/2” - 4 x 3/8”.

Distribution device with 4 outlets
1 x 1/2” - 4 x 3/8”.

Art.nr.

CL02225011

Emb.

1

Art.#

CL02225011

Quantity

1

T-forbindelse
3/8”- 2 x 3/8”.

T-connection
3/8” - 2 x 3/8”.

Art.nr.

CL02225022

Emb.

2

Art.#

CL02225022

Quantity

2

Lukkehane 3/8”

Ball valve 3/8”

Art.nr.

CL02225032

Emb.

2

Art.#

CL02225032

Quantity

2

Dobbelnippel 3/8”

Double nipple 3/8”

Art.nr.

CL02225042

Emb.

2

Art.#

CL02225042

Quantity

2

Slangetilslutning 3/8”

Hose connector 3/8”

Art.nr.

CL02225052

Emb.

2

Art.#

CL02225052

Quantity

2

Monteringstang 3/8”

Hose assembling pliers 3/8”

Art.nr.

CL02280001

Emb.

1

Art.#

CL02280001

Quantity

1

 

background image

93

W W W . K A B I . D K

Ariana Cool-line system 1/2”

Ariana Cool-line system 1/2”

Start kit
10 stk. slangeled.
3 stk. rundt-mundstykker
ø6,4mm - 9,5mm - 12,7mm.
1 stk. fiskehale dyse.
2 stk. tilslutninger: 1/2” og 3/8”NPT.

Start kit
10 pcs. hose joints.
3 pcs. round nozzle ø6,4mm - 9,5mm - 12,7mm.
1 pcs. flat nozzle.
2 pcs. connector 1/2” and 3/8”NPT.

Art.nr.

CL02390001

Emb.

1

Art.#

CL02390001

Quantity

1

Tilslutning 1/2”

Connector 1/2”

Art.nr.

CL02317004
CL02317014

Gevind

1/8”NPT
1/2”NPT

Emb.

4
4

Art.#

CL02317004
CL02317014

Thread

1/8”NPT
1/2”NPT

Quantity

4
4

Slangeled

Hose joints

Art.nr.

CL02310001

Længde

Ca. 29cm

Emb.

1

Art.#

CL02310001

Length

Approx. 29cm

Quantity

1

Rundt mundstykke

Round nozzle

Art.nr.

CL02311004
CL02311014
CL02311024

Dia. ø

6,4mm
9,5mm

12,7mm

Emb.

4
4
4

Art.#

CL02311004
CL02311014
CL02311024

Dia. ø

6,4mm
9,5mm

12,7mm

Quantity

4
4
4

Fiskehale dyse

Flat nozzle

Art.nr.

CL02312002
CL02312012

Bredde

35mm
50mm

Emb.

2
2

Art.#

CL02312002
CL02312012

Width

35mm
50mm

Quantity

2
2

Special tilslutninger

Special fittings

Art.nr.

CL02313002
CL02322002
CL02323002

Type

Grenrør
90° vinkel
T-stykke

Emb.

2
2
2

Art.#

CL02313002
CL02322002
CL02323002

Model

Y-fitting
Elbow 90°
T-fitting

Quantity

2
2
2

Special tilslutninger

Special fittings

Art.nr.

CL02325102
CL02319002
CL02320002

Type

Kontraventil
Reduktion 1/2” til 1/4”
Y-Reduktion 1/2” til
2 x 1/4”

Emb.

2
2
2

Art.#

CL02325102
CL02319002
CL02320002

Model

Non-return valve
Reducer 1/2” to 1/4”
Y-Reducer 1/2” to
2 x 1/4”

Quantity

2
2
2

Ringdyse
16 moduler, inkl. slut modul.

Ring jet system
16 modules, incl end piece.

Art.nr.

CL02314141

Emb.

1

Art.#

CL02314141

Quantity

1

Lukkehane 1/2”NTP

Control valve 1/2”NPT

Art.nr.

CL02316002
CL02316012
CL02316022

Type

Slange - slange
Slange - udv. gevind
Slange - ind. gevind

Emb.

2
2
2

Art.#

CL02316002
CL02316012
CL02316022

Model

Hose - hose
Hose - 1/4”Male
Hose - 1/4”Female

Quantity

2
2
2

Beslag for T-stykker

Bracket for T-fitting

Art.nr.

CL02324001

Emb.

1

Art.#

CL02324001

Quantity

1

 

background image

94

W W W . K A B I . D K

Ariana Cool-line system 1/2” og 3/4”
Ariana Cool-line system 1/2” and 3/4”

T-forbindelse
1/2”- 2 x 1/2”.

T-connection
1/2” - 2 x 1/2”.

Art.nr.

CL02325022

Emb.

2

Art.#

CL02325022

Quantity

2

Lukkehane 1/2”

Ball valve 1/2”

Art.nr.

CL02325032

Emb.

2

Art.#

CL02325032

Quantity

2

Dobbelnippel 1/2”

Double nipple 1/2”

Art.nr.

CL02325042

Emb.

2

Art.#

CL02325042

Quantity

2

Slangetilslutning 1/2”

Hose connector 1/2”

Art.nr.

CL02325052

Emb.

2

Art.#

CL02325052

Quantity

2

Reduktionsstykke
1/2” - 3/8”.

Reducer
1/2” - 3/8”.

Art.nr.

CL02325062

Emb.

2

Art.#

CL02325062

Quantity

2

Sekskantet lukkestykke 1/2”

Hexagonal closing cap 1/2”

Art.nr.

CL02325072

Emb.

2

Art.#

CL02325072

Quantity

2

Monteringstang 1/2”

Hose assembling pliers 1/2”

Art.nr.

CL02380001

Emb.

1

Art.#

CL02380001

Quantity

1

Tilslutning 3/4”

Connector 3/4”

Art.nr.

CL02417004

Emb.

4

Art.#

CL02417004

Quantity

4

Slangeled

Hose joints

Art.nr.

CL02410001

Længde

Ca. 29,5cm

Emb.

2x5

Art.#

CL02410001

Length

Approx. 29,5cm

Quantity

2x5

Rundt mundstykke

Round nozzle

Art.nr.

CL02411004
CL02411014

Dia. ø

16,0mm
19,0mm

Emb.

4
4

Art.#

CL02411004
CL02411014

Dia. ø

16,0mm
19,0mm

Quantity

4
4

Fiskehale dyse

Flat nozzle

Art.nr.

CL02412002

Bredde

75mm

Emb.

2

Art.#

CL02412002

Width

75mm

Quantity

2

Special tilslutninger

Special fittings

Art.nr.

CL02413002

Type

Grenrør

Emb.

2

Art.#

CL02413002

Model

Y-fitting

Quantity

2

Reduktionsstykke
3/4” - 1/2”.

Reducer
3/4” - 1/2”.

Art.nr.

CL02419002

Emb.

2

Art.#

CL02419002

Quantity

2

 

logo
Ariana Produkter
Ariana Products
95
Spånkrog
Spånkrog til fjernelse af spåner på svært tilgængelige steder. Spånkrogen har et beskyttelsesskjold for hånden.
Art.nr.
CL0541300
CL0541400
Længde
300mm
500mm
Emb.
1
1
Chip hook
For removing chips that are hard to reach. The guard protects your hand from injury.

Art.#
CL0541300
CL0541400
Length
300mm
500mm
Quantity
1
1
CL0541300
bundulige

W W W . K A B I . D K