background image

W W W . K A B I . D K

142

Diverse
Miscellaneous

Høgedrage
KABI Høgedrage i ekstra kraftig kvalitet, som
bruges til at beskytte afgrøder. Den medføl-
gende 10 meter lange glasfiberstang samt en
9 meter lang line, giver høgedragen en max.
højde på 19 meter. Dette gør høgedragen meget
synlig, hvilket er noget som fuglene har stor
respekt for.
Høgedragen kræver næsten ingen vedligehol-
delse. Vi anbefaler at den flyttes en gang hver
14. dag for at undgå at fuglene vænner sig til
den. Det anbefales også at lægge den ned i
kraftigt blæsevejr over 11 m/s.
En Høgedrage dækker ca. 8 hektar.

Hawk Kite
KABI high quality bird scaring kite used to pro-
tect crops. With the included 10 meter telescopic
pole and the 9 meter braided cord, it can be
flown at up to 19 meters above ground level.
This makes the hawk kite very visible to smaller
birds, which is something that keeps them away.
The Hawk Kite is virtually maintenance free. We
recommend that it be moved once every 14 days
to prevent the birds from getting used to it. It is
also recommended to lay it down on the ground
during heavy winds above 11 m/s.
A Hawk Kite will protect approx. 20 acres of
land.

Art.nr.

BS10

Emb.

1

Art.#

BS10

Quantity

1