background image

W W W . K A B I . D K

96a

Diesel transport tanke
Transportable diesel tanks

KABI Diesel transporttank 250 ltr.
ADR certificeret transportabel dieseltank med
elektrisk pumpe, automatisk pistol og 4 mtr.
udløbsslange. Tanken er fremstillet af UV-
stabiliseret MD-polyethylen. Indvendige finner
beskytter mod for stor bevægelse af brændstof-
fet under transport. 2 gasfjedre holder låget
når det er åbent, og den indbyggede lås sikrer
distributionssystemet mod uautoriseret adgang.
Et unikt design tillader adgang med palle løfter
fra alle sider. Tanken er desuden udstyret med
4 sjækler i rustfri stål til løftning.
Tankens mål LxBxH: 1,20 x 0,80 x 0,57 mtr.
Pumpe: 40 l/min. Selvansugende med by-pass.
Drifttid: max. 30 min. 4 mtr. langt strømkabel.

KABI Transportable diesel tank 250 ltr.
ADR certified transportable diesel tank with
electric pump, automatic nozzle and 4 mtr.
delivery hose. The tank is made of UV-stabilized
polyethylene-MD. Special fins protects the fuel
against excessive movement during transporta-
tion. The lid is held open by 2 telescopes, and a
built-in lock secures the entire distribution sys-
tem against unauthorized access. The unique
design allows access with pallet lifter from all
sides. The tank is also equipped with
4 shackles in stainless steel for lifting.
Tank dimensions LxWxH: 1.20 x 0.80 x 0.57 mtr.
Pump: 40 l/min. Self-priming with by-pass.
Duty cycle: max. 30 min. 4 mtr. power cable.

Art.nr.

KT4025012
KT4025012-A
KT4025024
KT4025030

Tæller

Nej
Ja
Nej
Nej

Spænding

12V DC
12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

250 ltr.
250 ltr.
250 ltr.
250 ltr.

Emb.

1
1
1
1

Art.#

KT4025012
KT4025012-A
KT4025024
KT4025030

Meter

No
Yes
No
No

Power

12V DC
12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

250 ltr.
250 ltr.
250 ltr.
250 ltr.

Quantity

1
1
1
1

KABI Diesel transporttank 425 ltr.
ADR certificeret transportabel dieseltank med
elektrisk pumpe, automatisk pistol og 4 mtr.
udløbsslange. Tanken er fremstillet af UV-
stabiliseret MD-polyethylen. Indvendige finner
beskytter mod for stor bevægelse af brændstof-
fet under transport. 2 gasfjedre holder låget
når det er åbent, og den indbyggede lås sikrer
distributionssystemet mod uautoriseret adgang.
Et unikt design tillader adgang med palle løfter
fra alle sider. Tanken er desuden udstyret med
4 sjækler i rustfri stål til løftning.
Tankens mål LxBxH: 1,20 x 0,80 x 0,77 mtr.
Pumpe: 40 l/min. Selvansugende med by-pass.
Drifttid: max. 30 min. 4 mtr. langt strømkabel.

KABI Transportable diesel tank 425 ltr.
ADR certified transportable diesel tank with
electric pump, automatic nozzle and 4 mtr.
delivery hose. The tank is made of UV-stabilized
polyethylene-MD. Special fins protects the fuel
against excessive movement during transporta-
tion. The lid is held open by 2 telescopes, and a
built-in lock secures the entire distribution sys-
tem against unauthorized access. The unique
design allows access with pallet lifter from all
sides. The tank is also equipped with
4 shackles in stainless steel for lifting.
Tank dimensions LxWxH: 1.20 x 0.80 x 0.77 mtr.
Pump: 40 l/min. Self-priming with by-pass.
Duty cycle: max. 30 min. 4 mtr. power cable.

Art.nr.

KT4042512
KT4042512-A
KT4042524
KT4042530

Tæller

Nej
Ja
Nej
Nej

Spænding

12V DC
12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

425 ltr.
425 ltr.
425 ltr.
425 ltr.

Emb.

1
1
1
1

Art.#

KT4042512
KT4042512-A
KT4042524
KT4042530

Meter

No
Yes
No
No

Power

12V DC
12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

425 ltr.
425 ltr.
425 ltr.
425 ltr.

Quantity

1
1
1
1

KABI Diesel transporttank 600 ltr.
ADR certificeret transportabel dieseltank med
elektrisk pumpe, automatisk pistol og 4 mtr.
udløbsslange. Tanken er fremstillet af UV-
stabiliseret MD-polyethylen. Indvendige finner
beskytter mod for stor bevægelse af brændstof-
fet under transport. 2 gasfjedre holder låget
når det er åbent, og den indbyggede lås sikrer
distributionssystemet mod uautoriseret adgang.
Et unikt design tillader adgang med palle løfter
fra alle sider. Tanken er desuden udstyret med
4 sjækler i rustfri stål til løftning.
Tankens mål LxBxH: 1,20 x 0,80 x 0,97 mtr.
Pumpe: 40 l/min. Selvansugende med by-pass.
Drifttid: max. 30 min. 4 mtr. langt strømkabel.

KABI Transportable diesel tank 600 ltr.
ADR certified transportable diesel tank with
electric pump, automatic nozzle and 4 mtr.
delivery hose. The tank is made of UV-stabilized
polyethylene-MD. Special fins protects the fuel
against excessive movement during transporta-
tion. The lid is held open by 2 telescopes, and a
built-in lock secures the entire distribution sys-
tem against unauthorized access. The unique
design allows access with pallet lifter from all
sides. The tank is also equipped with
4 shackles in stainless steel for lifting.
Tank dimensions LxWxH: 1.20 x 0.80 x 0.97 mtr.
Pump: 40 l/min. Self-priming with by-pass.
Duty cycle: max. 30 min. 4 mtr. power cable.

Art.nr.

KT4060012
KT4060012-A
KT4060024
KT4060030

Tæller

Nej
Ja
Nej
Nej

Spænding

12V DC
12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

600 ltr.
600 ltr.
600 ltr.
600 ltr.

Emb.

1
1
1
1

Art.#

KT4060012
KT4060012-A
KT4060024
KT4060030

Meter

No
Yes
No
No

Power

12V DC
12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

600 ltr.
600 ltr.
600 ltr.
600 ltr.

Quantity

1
1
1
1

 

background image

W W W . K A B I . D K

96b

Diesel transport tanke
Transportable diesel tanks

KABI Diesel transporttank 58 ltr.
Med 8" hjul og aluminiums rotationspumpe
Transportabel dieseltank med rotationspumpe af
aluminium, 2,75 mtr. udløbsslange af transpa-
rent PVC samt bukket udløbsrør med låg. De
solide 8" PU-hjul er velegnede til kørsel på alle
overflader. Tanken er fremstillet af slagfast UV-
stabiliseret polyethylen, og har en 2" påfyld-
ningsstuds med integreret luft- og sikkerheds-
ventil.
Ideel til tankning af mindre køretøjer, værksteds-
og landbrugsudstyr, anlægsmaskiner m.fl.
Tankens mål LxBxH: 0,38 x 0,48 x 0,96 mtr.
Pumpens kapacitet: ca. 0,3 ltr. pr. omgang.

KABI Transportable diesel tank 58 ltr.
With 8" wheels and aluminium rotary pump
Transportable diesel transfer tank with rotary
pump of aluminium, 2.75 mtr. transparent PVC
delivery hose and bent outlet tube with lid. The
solid 8" PU wheels are suitable for mobility
on any surface. The tank is manufactured in
polyethylene, is impact resistant, UV stabilised
and fitted with a 2" filling plug complete with
integrated air and safety valve.
Ideal for refuelling of small vehicles, workshop
and farm equipment, landscaping tools etc.
Tank dimensions LxWxH: 0,38 x 0,48 x 0,96 mtr.
Pump capacity: approx. 0,3 ltr. per turn.

Art.nr.

KT40058

Kapacitet

58 ltr.

Emb.

1

Art.#

KT40058

Capacity

58 ltr.

Quantity

1

KABI Diesel transporttank 58 ltr.
Med 8" hjul og 12V elektrisk dieselpumpe
Transportabel dieseltank med elektrisk 12V die-
selpumpe og 4 mtr. NBR udløbsslange med ma-
nuel aluminiums påfyldningspistol. De solide 8"
PU-hjul er velegnede til kørsel på alle overflader.
Tanken er fremstillet af slagfast UV-stabiliseret
polyethylen, og har en 2" påfyldningsstuds med
integreret luft- og sikkerhedsventil.
Ideel til tankning af mindre køretøjer, værksteds-
og landbrugsudstyr, anlægsmaskiner m.fl.
Tankens mål LxBxH: 0,38 x 0,48 x 0,96 mtr.
Pumpe: 12V DC, 40 l/min. Selvansugende med
by-pass. Drifttid: max. 30 min. 4 mtr. langt strøm-
kabel med kraftige krokodillenæb.

KABI Transportable diesel tank 58 ltr.
With 8" wheels and 12V electric diesel pump
Transportable diesel transfer tank with 12V
electric pump and 4 mtr. NBR delivery hose with
a manual aluminium nozzle. The solid 8" PU
wheels are suitable for mobility on any surface.
The tank is manufactured in polyethylene, is
impact resistant, UV stabilised and fitted with a
2" filling plug complete with integrated air and
safety valve.
Ideal for refuelling of small vehicles, workshop
and farm equipment, landscaping tools etc.
Tank dimensions LxWxH: 0,38 x 0,48 x 0,96 mtr.
Pump: 12V DC, 40 l/min. Self-priming with
by-pass. Duty cycle: max. 30 min. 4 mtr. power
cable with heavy-duty alligator clips.

Art.nr.

KT4005812

Spænding

12V DC

Kapacitet

58 ltr.

Emb.

1

Art.#

KT4005812

Power

12V DC

Capacity

58 ltr.

Quantity

1

 

background image

97

W W W . K A B I . D K

El-pumpesæt for diesel og fyringsolie

Electric pump kits for diesel and heating oil

KABI el-pumpesæt for diesel og fyringsolie
inkl. manuel pistol
Komplet pumpesæt, IP54 kapsling.
Selvansugende lamelpumpe med by-pass.
Tilslutning 3/4”R. 4 mtr. antistatisk slange,
deles til suge og aftapning, manuel pistol,
bundfilter og fittings. Drifttid: max. 30 min.

KABI electric pump kit for diesel and heating
oil incl. manual nozzle
Complete pump kit, IP54 enclosure.
Self-priming pump with by-pass. Thread
3/4”BSP. 4 mtr. antistatic hose, manual
nozzle, strainer and fittings.
Duty cycle: max. 30 min.

Art.nr.

40512
40524
40530

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

40 ltr./min
40 ltr./min
40 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

40512
40524
40530

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

40 ltr./min
40 ltr./min
40 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI el-pumpesæt for diesel og fyringsolie
inkl. automatisk pistol
Komplet pumpesæt, IP54 kapsling.
Selvansugende lamelpumpe med by-pass.
Tilslutning 3/4”R. 4 mtr. antistatisk slange,
deles til suge og aftapning, autopistol,
bund filter og fittings. Drifttid: max. 30 min.

KABI electric pump kit for diesel and heating
oil incl. automatic nozzle
Complete pump kit, IP54 enclosure.
Self-priming pump with by-pass. Thread
3/4”BSP. 4 mtr. antistatic hose, automatic
nozzle, strainer and fittings.
Duty cycle: max. 30 min.

Art.nr.

40551
40552
40553

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

40 ltr./min
40 ltr./min
40 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

40551
40552
40553

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

40 ltr./min
40 ltr./min
40 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI el-pumpesæt for diesel og fyringsolie
inkl. automatisk pistol med integreret tæller
Komplet pumpesæt, IP54 kapsling.
Selvansugende lamelpumpe med by-pass.
Tilslutning 3/4”R. 4 mtr. antistatisk slange, deles
til suge og aftapning, autopistol med tæller,
bundfilter og fittings. Drifttid: max. 30 min.

KABI electric pump kit for diesel and heating
oil incl. automatic nozzle with meter
Complete pump kit, IP54 enclosure.
Self-priming pump with by-pass. Thread
3/4”BSP. 4 mtr. antistatic hose, automatic
nozzle with meter, strainer and fittings.
Duty cycle: max. 30 min.

Art.nr.

40651
40652
40653

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

40 ltr./min
40 ltr./min
40 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

40651
40652
40653

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

40 ltr./min
40 ltr./min
40 ltr./min

Quantity

1
1
1

 

background image

98

W W W . K A B I . D K

Tilbehør for El-pumper
Accessories for Electric pumps

KABI el-pumper for diesel og fyringsolie
Løse pumper, selvansugende med by-pass.
Tilslutning 3/4”R, IP54 kapsling.
Drifttid: max. 30 min.

KABI electric pumps for diesel & heating oil
Electric pumps, self-priming with by-pass.
Connection 3/4”BSP. IP54 enclosure.
Duty cycle: max. 30 min.

Art.nr.

40501
40502
40503

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

40 ltr./min
40 ltr./min
40 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

40501
40502
40503

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

40 ltr./min
40 ltr./min
40 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI automatisk pistol med tæller
Automatisk pistol med 4 cifret tæller samt swivel.
Max: 60 ltr./min. Tilslutning: ø19mm slangestuds.

KABI automatic nozzle with meter
Automatic pistol with 4 digit counter and swivel.
Max: 60 ltr./min. Connection: ø19mm hose pipe.

Art.nr.

40706

Emb.

1

Art.#

40706

Quantity

1

KABI manuel pistol med swivel
Til 60 ltr./min.

KABI manual nozzle with swivel
For 60 ltr./min.

Art.nr.

40700

Mængde

60 ltr./min

Tilslutning

med swivel 1”R

Emb.

1

Art.#

40700

Capacity

60 ltr./min

Connection

with swivel 1”BSP

Quantity

1

KABI automatisk pistol
Til 60 eller 120 ltr./min.

KABI automatic nozzle
For 60 or 120 ltr./min.

40705

40707

Art.nr.

40705
40707

Mængde

60 ltr./min

120 ltr./min

Tilslutning

med swivel 3/4”R
uden swivel 1”R

Emb.

1
1

Tilbehør

Art.nr.

40729
40732

3/4”R swivel for 40705
1”R swivel for 40707

Emb.

1
1

Art.#

40705
40707

Capacity

60 ltr./min

120 ltr./min

Connection

with swivel 3/4”BSP
without swivel 1”BSP

Quantity

1
1

Accessories

Art.#

40729
40732

3/4”BSP swivel for 40705
1”BSP swivel for 40707

Quantity

1
1

Fittings for KABI el-pumper

Fittings for KABI electric pumps

40724

40729

40732

40733

40734

(40725)

Art.nr.

40724
40725
40729
40732
40733

40734

Fittingssæt komplet - 3/4”R
Bundfilter 1” (indv.)
Swivel 3/4”R (indv.) - 3/4”R (udv.)
Swivel 1”R (indv.) - 1”R (udv.)
Swivel 3/4”R (udv.) -
ø19mm slangetilslutning
Swivel 1”R (udv.) -
ø19mm slangetilslutning

Emb.

1
1
1
1
1

1

Art.#

40724
40725
40729
40732
40733

40734

Fittings - 3/4”BSP
Strainer 1” (F)
Swivel 3/4”BSP (F) - 3/4”BSP (M)
Swivel 1”BSP (F) - 1”BSP (M)
Swivel 3/4”BSP (M) -
ø19mm hose connection
Swivel 1”BSP (M) -
ø19mm hose connection

Quantity

1
1
1
1
1

1

 

background image

99

W W W . K A B I . D K

El-pumpesæt for diesel og fyringsolie & fittings

Electric pump kits for diesel and heating oil & fittings

KABI antistatisk slange
4 mtr. ø19mm antistatisk slange.

KABI antistatic hose
4 mtr. ø19mm antistatic hose.

Art.nr.

40721

Emb.

1

Art.#

40721

Quantity

1

El-pumpesæt for diesel & fyringsolie
med manuel pistol
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende pumpe med by-pass.
5 mtr. antistatisk slange, deles til suge og
aftapning, manuel pistol, bundfilter og fittings.
Drifttid: max. 30 min.

Electric pump kit for diesel and heating oil
incl. manual nozzle
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump with by-pass.
5 mtr. antistatic hose and fittings-kit.
Duty cycle: max. 30 min.

Art.nr.

40812
40824
40830

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

80 ltr./min
80 ltr./min
80 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

40812
40824
40830

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

80 ltr./min
80 ltr./min
80 ltr./min

Quantity

1
1
1

El-pumpesæt for diesel & fyringsolie
med automatisk pistol
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende pumpe med by-pass.
5 mtr. antistatisk slange, deles til suge og
aftapning, automatisk pistol, bundfilter og
fittings. Drifttid: max. 30 min.

Electric pump kit for diesel and heating oil
incl. automatic nozzle
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump with by-pass.
5 mtr. antistatic hose and fittings-kit.
Duty cycle: max. 30 min.

Art.nr.

40851
40852
40853

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

80 ltr./min
80 ltr./min
80 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

40851
40852
40853

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

80 ltr./min
80 ltr./min
80 ltr./min

Quantity

1
1
1

El-pumper for diesel og fyringsolie
Løse pumper, IP55 kapsling.
Selvansugende pumpe med by-pass.
Drifttid: max. 30 min.

Electric pump for diesel and heating oil
Electric pump, IP55 enclosure.
Self-priming pump with by-pass.
Duty cycle: max. 30 min.

Art.nr.

40801
40802
40803

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

80 ltr./min
80 ltr./min
80 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

40801
40802
40803

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

80 ltr./min
80 ltr./min
80 ltr./min

Quantity

1
1
1

 

background image

W W W . K A B I . D K

99a

AdBlue® transport tanke
Transportable AdBlue® tanks

KABI AdBlue® transporttank 250 ltr.
Transportabel AdBlue® tank med elektrisk
pumpe, automatisk pistol og 4 mtr. udløbsslan-
ge. Tanken er fremstillet af UV-stabiliseret MD-
polyethylen. Indvendige finner beskytter mod
for stor bevægelse af væsken under transport.
2 gasfjedre holder låget når det er åbent, og
den indbyggede lås sikrer distributionssystemet
mod uautoriseret adgang. Et unikt design tillader
adgang med palle løfter fra alle sider. Tanken er
desuden udstyret med 4 sjækler i rustfri stål til
løftning.
Tankens mål LxBxH: 1,20 x 0,80 x 0,57 mtr.
Pumpe: 35 l/min. Selvansugende med by-pass.
Drifttid: kontinuerligt. 4 mtr. langt strømkabel.

KABI Transportable AdBlue® tank 250 ltr.
Transportable AdBlue® tank with electric pump,
automatic nozzle and 4 mtr. delivery hose. The
tank is made of UV-stabilized polyethylene-MD.
Special fins protects the liquid against excessive
movement during transportation. The lid is held
open by 2 telescopes, and a built-in lock secures
the entire distribution system against unauthor-
ized access. The unique design allows access
with pallet lifter from all sides. The tank is also
equipped with 4 shackles in stainless steel for
lifting.
Tank dimensions LxWxH: 1.20 x 0.80 x 0.57 mtr.
Pump: 35 l/min. Self-priming with by-pass.
Duty cycle: continuously. 4 mtr. power cable.

Art.nr.

KT4225012
KT4225012-A
KT4225024
KT4225030

Tæller

Nej
Ja
Nej
Nej

Spænding

12V DC
12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

250 ltr.
250 ltr.
250 ltr.
250 ltr.

Emb.

1
1
1
1

Art.#

KT4225012
KT4225012-A
KT4225024
KT4225030

Meter

No
Yes
No
No

Power

12V DC
12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

250 ltr.
250 ltr.
250 ltr.
250 ltr.

Quantity

1
1
1
1

KABI AdBlue® transporttank 425 ltr.
Transportabel AdBlue® tank med elektrisk
pumpe, automatisk pistol og 4 mtr. udløbsslan-
ge. Tanken er fremstillet af UV-stabiliseret MD-
polyethylen. Indvendige finner beskytter mod
for stor bevægelse af væsken under transport.
2 gasfjedre holder låget når det er åbent, og
den indbyggede lås sikrer distributionssystemet
mod uautoriseret adgang. Et unikt design tillader
adgang med palle løfter fra alle sider. Tanken er
desuden udstyret med 4 sjækler i rustfri stål til
løftning.
Tankens mål LxBxH: 1,20 x 0,80 x 0,77 mtr.
Pumpe: 35 l/min. Selvansugende med by-pass.
Drifttid: kontinuerligt. 4 mtr. langt strømkabel.

KABI Transportable AdBlue® tank 425 ltr.
Transportable AdBlue® tank with electric pump,
automatic nozzle and 4 mtr. delivery hose. The
tank is made of UV-stabilized polyethylene-MD.
Special fins protects the liquid against excessive
movement during transportation. The lid is held
open by 2 telescopes, and a built-in lock secures
the entire distribution system against unauthor-
ized access. The unique design allows access
with pallet lifter from all sides. The tank is also
equipped with 4 shackles in stainless steel for
lifting.
Tank dimensions LxWxH: 1.20 x 0.80 x 0.77 mtr.
Pump: 35 l/min. Self-priming with by-pass.
Duty cycle: continuously. 4 mtr. power cable.

Art.nr.

KT4242512
KT4242524
KT4242530

Tæller

Nej
Nej
Nej

Spænding

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

425 ltr.
425 ltr.
425 ltr.

Emb.

1
1
1

Art.#

KT4242512
KT4242524
KT4242530

Meter

No
No
No

Power

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

425 ltr.
425 ltr.
425 ltr.

Quantity

1
1
1

KABI AdBlue® transporttank 600 ltr.
Transportabel AdBlue® tank med elektrisk
pumpe, automatisk pistol og 4 mtr. udløbsslan-
ge. Tanken er fremstillet af UV-stabiliseret MD-
polyethylen. Indvendige finner beskytter mod
for stor bevægelse af væsken under transport.
2 gasfjedre holder låget når det er åbent, og
den indbyggede lås sikrer distributionssystemet
mod uautoriseret adgang. Et unikt design tillader
adgang med palle løfter fra alle sider. Tanken er
desuden udstyret med 4 sjækler i rustfri stål til
løftning.
Tankens mål LxBxH: 1,20 x 0,80 x 0,97 mtr.
Pumpe: 35 l/min. Selvansugende med by-pass.
Drifttid: kontinuerligt. 4 mtr. langt strømkabel.

KABI Transportable AdBlue® tank 600 ltr.
Transportable AdBlue® tank with electric pump,
automatic nozzle and 4 mtr. delivery hose. The
tank is made of UV-stabilized polyethylene-MD.
Special fins protects the liquid against excessive
movement during transportation. The lid is held
open by 2 telescopes, and a built-in lock secures
the entire distribution system against unauthor-
ized access. The unique design allows access
with pallet lifter from all sides. The tank is also
equipped with 4 shackles in stainless steel for
lifting.
Tank dimensions LxWxH: 1.20 x 0.80 x 0.97 mtr.
Pump: 35 l/min. Self-priming with by-pass.
Duty cycle: continuously. 4 mtr. power cable.

Art.nr.

KT4260012
KT4260024
KT4260030

Tæller

Nej
Nej
Nej

Spænding

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

600 ltr.
600 ltr.
600 ltr.

Emb.

1
1
1

Art.#

KT4260012
KT4260024
KT4260030

Meter

No
No
No

Power

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

600 ltr.
600 ltr.
600 ltr.

Quantity

1
1
1

 

background image

W W W . K A B I . D K

99b

AdBlue® transport tanke
Transportable AdBlue® tanks

KABI AdBlue® transporttank 58 ltr.
Med 8" hjul og PVC rotationspumpe
Transportabel AdBlue® tank med rotations-
pumpe af PVC, 2,75 mtr. udløbsslange af
transparent PVC samt bukket udløbsrør med
låg. De solide 8" PU-hjul er velegnede til kørsel
på alle overflader. Tanken er fremstillet af
slagfast UV-stabiliseret polyethylen, og har en
2" påfyldningsstuds med integreret luft- og sik-
kerhedsventil.
Ideel til påfyldning af AdBlue® nemt og effektivt,
direkte til køretøjet.
Tankens mål LxBxH: 0,38 x 0,48 x 0,96 mtr.
Pumpens kapacitet: ca. 0,3 ltr. pr. omgang.

KABI Transportable AdBlue® tank 58 ltr.
With 8" wheels and PVC rotary pump
Transportable AdBlue® transfer tank with PVC
rotary pump, 2.75 mtr. transparent PVC delivery
hose and bent outlet tube with lid. The solid 8"
PU wheels are suitable for mobility on any sur-
face. The tank is manufactured in polyethylene,
is impact resistant, UV stabilised and fitted with
a 2" filling plug complete with integrated air and
safety valve.
Ideal for dispensing AdBlue® easily and ef-
ficiently, directly to the vehicle.
Tank dimensions LxWxH: 0,38 x 0,48 x 0,96 mtr.
Pump capacity: approx. 0,3 ltr. per turn.

Art.nr.

KT42058

Kapacitet

58 ltr.

Emb.

1

Art.#

KT42058

Capacity

58 ltr.

Quantity

1

KABI AdBlue® transporttank 58 ltr.
Med 8" hjul og 12V elektrisk AdBlue® pumpe
Transportabel AdBlue® tank med elektrisk 12V
AdBlue® pumpe og 4 mtr. NBR udløbsslange
med manuel påfyldningspistol. De solide 8"
PU-hjul er velegnede til kørsel på alle overflader.
Tanken er fremstillet af slagfast UV-stabiliseret
polyethylen, og har en 2" påfyldningsstuds med
integreret luft- og sikkerhedsventil.
Ideel til påfyldning af AdBlue® nemt og effektivt,
direkte til køretøjet.
Tankens mål LxBxH: 0,38 x 0,48 x 0,96 mtr.
Pumpe: 12V DC, 35 l/min. Selvansugende med
by-pass. Drifttid: kontinuerlig. 4 mtr. langt strøm-
kabel med kraftige krokodillenæb.

KABI Transportable AdBlue® tank 58 ltr.
With 8" wheels & 12V electric AdBlue® pump
Transportable AdBlue® transfer tank with 12V
electric AdBlue® pump and 4 mtr. NBR delivery
hose with a manual nozzle. The solid 8" PU
wheels are suitable for mobility on any surface.
The tank is manufactured in polyethylene, is
impact resistant, UV stabilised and fitted with a
2" filling plug complete with integrated air and
safety valve.
Ideal for dispensing AdBlue® easily and ef-
ficiently, directly to the vehicle.
Tank dimensions LxWxH: 0,38 x 0,48 x 0,96 mtr.
Pump: 12V DC, 35 l/min. Self-priming with
by-pass. Duty cycle: continuously. 4 mtr. power
cable with heavy-duty alligator clips.

Art.nr.

KT4205812

Spænding

12V DC

Kapacitet

58 ltr.

Emb.

1

Art.#

KT4205812

Power

12V DC

Capacity

58 ltr.

Quantity

1

 

background image

100

W W W . K A B I . D K

El-pumpesæt for AdBlue®
Electric pump kits for AdBlue®

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. manuel pistol og beslag til fad
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. manual nozzle and bracket for drum
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

42512
42524
42530

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

42512
42524
42530

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. automatisk pistol og beslag til fad
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. automatic nozzle and bracket for drum
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

42612
42624
42630

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

42612
42624
42630

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. manuel pistol, digital flow måler
og beslag til fad
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. manual nozzle, digital flow meter
and bracket for drum
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

42712
42724
42730

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

42712
42724
42730

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

 

background image

101

W W W . K A B I . D K

El-pumpesæt for AdBlue®

Electric pump kits for AdBlue®

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. automatisk pistol, digital flow måler
og beslag til fad
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. automatic nozzle, incl. digital flow meter
and bracket for drum
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

42812
42824
42830

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

42812
42824
42830

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. manuel pistol og beslag til IBC tank
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. manual nozzle and bracket for IBC
container
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

43512
43524
43530

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

43512
43524
43530

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. automatisk pistol og beslag til IBC tank
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. automatic nozzle and bracket
for IBC container
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

43612
43624
43630

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

43612
43624
43630

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

 

background image

102

W W W . K A B I . D K

El-pumpesæt for AdBlue® samt tilbehør
Electric pump kits for AdBlue® and accessories

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. manuel pistol, digital flow måler
og beslag til IBC tank
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. manual nozzle, digital flow meter
and bracket for IBC container
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

43712
43724
43730

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

43712
43724
43730

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. automatisk pistol, digital flow måler
og beslag til IBC tank
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. automatic nozzle, digital flow meter
and bracket for IBC container
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

43812
43824
43830

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

43812
43824
43830

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI el-pumper for AdBlue®
Løse pumper. Selvansugende membranpumpe
EPDM, IP55 kapsling, tilslutning 1”R, drifttryk
3 Bar (40 PSI). Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.
Drifttid: kontinuerligt.

KABI electric pump for AdBlue®
Electric pumps. Self-priming diaphragm pump
EPDM, IP55 enclosure, connection 1”BSP,
operating pressure 3 Bar (40 PSI). Self-priming
up to 4 mtr. vertically. Duty cycle: continuously.

Art.nr.

42012
42024
42030

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

42012
42024
42030

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI AdBlue® antistatisk slange
Antistatisk slange (EPDM) ø19mm.

KABI AdBlue® antistatic hose
Antistatic hose (EPDM) ø19mm.

Art.nr.

42136
42137

Længde

4+2 meter
Sælges pr. meter

Emb.

1

Art.#

42136
42137

Length

4+2 meter
Sold per meter

Quantity

1

 

background image

W W W . K A B I . D K

102a

El-pumpesæt for AdBlue® og elektriske pumper
Electric pump kits for AdBlue® og electric pumps

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. automatisk pistol med indbygget
digital flow måler og beslag til IBC tank
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde: 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. automatic nozzle with build-in digital
flow meter and bracket for IBC container
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

43412
43424
43430

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Kapacitet

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Emb.

1
1
1

Art.#

43412
43424
43430

Volt

12V DC
24V DC
230V AC

Capacity

30-35 ltr./min
30-35 ltr./min
30-35 ltr./min

Quantity

1
1
1

KABI el-pumpesæt for AdBlue®
Inkl. automatisk pistol med ø15mm
udløbs studs, digital flow måler og beslag
til IBC tank
Komplet pumpesæt, IP55 kapsling.
Selvansugende membranpumpe, tilslutning 1”R.
4+2 mtr. antistatisk slange (til suge og aftapning)
samt fittings. Drifttid: kontinuerligt.
Max. løftehøjde 4 mtr. lodret.

KABI electric pump kit for AdBlue®
Incl. automatic nozzle with ø15mm outlet
tube, digital flow meter and bracket for
IBC container
Complete pump kit, IP55 enclosure.
Self-priming pump. Connection 1”BSP.
4+2 mtr. antistatic hose and fittings.
Duty cycle: continuously.
Self-priming up to 4 mtr. vertically.

Art.nr.

43930

Volt

230V AC

Kapacitet

8-10 ltr./min

Emb.

1

Art.#

43930

Volt

230V AC

Capacity

8-10 ltr./min

Quantity

1

KABI elektrisk multipumpe for AdBlue®
Elektrisk pumpe i PP plast. 2 mtr. udløbsslange
og pistol med ø19mm udløbsstuds.

Sugerør længde: 850-1245 mm.
Volt: 12V DC eller 230V AC.
Kapacitet: 19 l/min - 12V DC (ved vand).
Drifttid: Max. 15 min.

Velegnet til: AdBlue, diesel, vand, petroleum,
frostvæske, sprinklervæske, milde rengørings-
midler, landbrugskemikalier og lette olier.

KABI electric multipump for AdBlue®
Electric pump in PP plastic. 2 mtr. outlet hose
and nozzle with ø19mm outlet tube.

Suction pipe length: 850-1245 mm.
Volt: 12V DC or 230V AC.
Capacity: 19 l/min - 12V DC (at water).
Operating time: Max. 15 min.

Suitable for: AdBlue, diesel, water, kerosene,
anti freeze, windshield washer fluid, mild deter-
gents, agricultural chemicals and light oils.

Art.nr.

40175

Emb.

1

Art.#

40175

Quantity

1

Adaptor for elektrisk multipumpe
Indvendigt mål: ø57mm. Sugerøret på art.nr.
40175 kan passere igennem denne adaptor.

Adapter for electric multipump
Inner measure: ø57mm. The suction pipe of
art.# 40175 can pass through this adapter.

Art.nr.

96030-2

Gevind

2”R. Indv. – Mauser Udv.

Emb.

1

Art.#

96030-2

Thread

2”BSP (F) – Mauser (M)

Quantity

1

 

background image

103

W W W . K A B I . D K

Tilbehør for AdBlue® pumper
Accessories for AdBlue® pumps

KABI AdBlue® manuel pistol
Ø20mm slangetilslutning. Ø19mm udløbsstuds.

KABI AdBlue® manual nozzle
Ø20mm hose connection. Ø19mm outlet tube.

Art.nr.

42100

Mængde

50 ltr./min

Tilslutning

Uden swivel

Emb.

1

Art.#

42100

Capacity

50 ltr./min

Connection

Without swivel

Quantity

1

KABI AdBlue® automatisk pistol
Ø20mm slangetilslutning. Ø19mm udløbsstuds.

KABI AdBlue® automatic nozzle
Ø20mm hose connection. Ø19mm outlet tube.

Art.nr.

42110

Mængde

50 ltr./min

Tilslutning

Med swivel

Emb.

1

Art.#

42110

Capacity

50 ltr./min

Connection

With swivel

Quantity

1

KABI AdBlue® autom. pistol m/digital tæller
Ø20mm slangetilslutning. Ø19mm udløbsstuds.
Max. tryk: 3,5 bar. Digitalt display.

KABI AdBlue® autom. nozzle w/digital meter
Ø20mm hose connection. Ø19mm outlet tube.
Max. pressure: 3.5 bar. Digital display.

Art.nr.

42106

Mængde (min.-max.)

15-45 ltr./min

Tilslutning

Uden swivel

Emb.

1

Art.#

42106

Capacity (min.-max.)

15-45 ltr./min

Connection

Without swivel

Qty.

1

KABI AdBlue® automatisk pistol
3/4” slangetilslutning. Ø15mm udløbsstuds.
Giver minimum 5 ltr./min og max. 15 ltr./min.

KABI AdBlue® automatic nozzle
3/4” hose connection. Ø15mm outlet tube.
Min. flow is 5 ltr./min and max. flow is 15 ltr./min.

Art.nr.

42107

Mængde (min.-max.)

5-15 ltr./min

Tilslutning

Uden swivel

Emb.

1

Art.#

42107

Capacity (min.-max.)

5-15 ltr./min

Connection

Without swivel

Qty.

1

KABI AdBlue® digital flow måler
Digital flow måler, 10-90 liter pr. minut.
Displayet kan drejes i alle 4 retninger.
Nøjagtighed: +/- 0,5%. Tilslutning: 1”R.

KABI AdBlue® digital flow meter
Digital flow meter, 10-90 litres per minute.
The display can be rotated in all 4 directions.
Accuracy: +/- 0,5%. Connection 1”BSP.

Art.nr.

42150

Emb.

1

Art.#

42150

Quantity

1

KABI AdBlue® 3-delt sugerør
For 200 ltr. tromler samt 1000 ltr. IBC tanke.
Længde: ca. 114 cm. Gevind: Trisure (M56x4).

KABI AdBlue® 3-part suction tube
For 200 ltr. drums and 1000 ltr. IBC containers.
Length: approx. 114 cm. Thread: Trisure (M56x4).

Art.nr.

42121

Emb.

1

Art.#

42121

Quantity

1

KABI AdBlue® fittings

KABI AdBlue® fittings

42161

42163

42164

42162

42165

42120

42158

42159

42160

42122

Art.nr.

42158
42159
42160
42161
42162
42163
42164
42165

42120
42122

Bundfilter 3/4” slangestuds
Rustfri muffe 1”R(indv.) – 1”R(indv.)
1”R(indv.) – 3/4” slangestuds
Nippel 3/4”R(udv.) – 3/4”R(indv.)
3/4”R(udv.) – 3/4” slangestuds
90° 1”R(indv.) – 1”R(indv.)
90° 1”R(udv.) – 1”R(indv.)
Rustfri swivel 3/4”R(udv.) –
ø19mm slangestuds
SEC kobling med slangestuds
Adaptor for bundtilslutning IBC
M60x6, 3/4” slangetilslutning

Art.#

42158
42159
42160
42161
42162
42163
42164
42165

42120
42122

Strainer 3/4” hose connection
Stainless fitting 1”BSP(F) – 1”BSP(F)
1”BSP(F) – 3/4” hose connection
3/4”BSP(M) – 3/4”BSP(M)
3/4”BSP(M) – 3/4” hose connection
90° 1”BSP(F) – 1”BSP(F)
90° 1”BSP(M) – 1”BSP(F)
Stainless swivel 3/4”BSP(M) –
ø19mm hose connection
SEC suction connection
Adapter for bottom outlet IBC
M60x6, 3/4” hose connection

KABI AdBlue® pumpe beslag

KABI AdBlue® pump brackets

42166

42167

42168

Art.nr.

42166
42167
42168

Beslag for IBC tank
Beslag for fad, 60-208 ltr.
Holder til pistol

Emb.

1
1
1

Art.#

42166
42167
42168

Bracket for IBC container
Bracket for drum, 60-208 ltr.
Bracket for nozzle

Quantity

1
1
1

 

background image

104

W W W . K A B I . D K

Manuelle AdBlue® pumper
Manual AdBlue® pumps

KABI AdBlue® rotationspumpe kit
Rotationspumpe i PP plast, 3 mtr. udløbsslange
med rustfrit udløbsrør, ø25mm. 3-delt sugerør til
brug for 50-205 ltr. tromler.
Fadforskruning: 2”R, Trisure og Mauser.
Kapacitet: ca. 0,3 ltr. pr. omgang.

KABI AdBlue® rotary pump set
Rotary pump in PP plastic, 3 mtr. hose with
outlet of stainless steel, ø25mm. 3-part suction
tube for 50-205 ltr. drums.
Bung adapter: 2”BSP, Trisure and Mauser.
Capacity: approx. 0,3 ltr. per round.

Art.nr.

40197

Emb.

1

Art.#

40197

Quantity

1

KABI AdBlue® vægtstangspumpe kit
Pumpe i PP plast med variabel indstilling af
pumpe håndtag. 1,40 mtr. udløbslange samt
pistol med ø19mm udløbsstuds.
Teleskopisk sugerør for 50-205 ltr. tromler.
Fadforskruning: 2”R, Trisure og Mauser.
Kapacitet: ca. 0,35 ltr. pr. slag.

KABI AdBlue® lever action pump set
Pump in PP plastic with variable setting of
handle. 1,40 mtr. hose and nozzle with ø19mm
outlet.
Teleskopic suction tube for 50-205 ltr. drums.
Bung adapter: 2”BSP, Trisure and Mauser.
Capacity: approx. 0,35 ltr. per stroke.

Art.nr.

40198

Emb.

1

Art.#

40198

Quantity

1

KABI AdBlue® vægtstangspumpe
Pumpe med 3-delt teleskoprør for 200 ltr. tromler
samt 1000 ltr. IBC tanke. Inkl. Trisure og Mauser
adaptere. 2 mtr. slange med ø19mm udløbsrør.
Kapacitet: ca. 0,5 ltr. pr. slag.

Velegnet til: AdBlue®, Urea, vand, smøremidler,
sprinkler væske, antifrost væsker, lette rengø-
ringsmidler, landbrugskemikalier mm.

KABI AdBlue® lever pump
Pump with telescopic tube in 3 parts, for 200 ltr.
drums and 1000 ltr. IBC containers. Incl. Trisure and
Mauser adaptors. 2 mtr. hose, ø19mm outlet tube.
Capacity: approx. 0.5 ltr. per stroke.

Suitable for: AdBlue®, Urea, water, lubricants,
windshield washer fluid, antifreeze, mild deter-
gents, agricultural chemicals etc.

Art.nr.

40174

Emb.

1

Art.#

40174

Quantity

1

KABI AdBlue® refraktometer (Urea)
Håndholdt refraktometer til måling af koncen-
trationen af AdBlue® (Urea). ATC (automatisk
temperatur regulering), gør målingen hurtigere
og nemmere.

KABI AdBlue® refractometer (Urea)
Hand-held refractometer for measuring the
concentration of AdBlue® (Urea). ATC (Automatic
Temperature Compensation), which makes the
measuring faster and easier.

Art.nr.

KARAB35

Emb.

1

Art.#

KARAB35

Quantity

1

 

background image

W W W . K A B I . D K

104+

Manuelle AdBlue® pumper
Manual AdBlue® pumps

KABI AdBlue® dræneringskit for IBC
bundventil
En simpel løsning til overførsel af AdBlue fra
en IBC tank, når en pumpe ikke er nødvendig.
Tilslutning via bundventil. Inkl. 3 mtr. slange og
manuel pistol. Tilslutninger: M60x6 og DIN61.

KABI AdBlue® gravity kit for IBC bottom
outlet
A simple solution for the transfer of AdBlue from
an IBC container, when a pump is not needed.
Bottom outlet connection. Incl. 3 mtr. hose and
manual nozzle. Connections: M60x6 and DIN61.

Art.nr.

42145

Emb.

1

Art.#

42145

Quantity

1