background image

106

W W W . K A B I . D K

Centralsmøring
Central lubrication

DELIMON FZA-pumpe
FZA pumpen er primært designet til direkte
smøring, af op til 12 smøresteder. FZA pumpens
pumpehoved gør det muligt at justere volumen
individuelt pr. udgang. Pumpehovedet fås med
1-6 udgange eller 1-12 udgange. FZA pumpen
er typisk drevet af en flange monteret motor.
En bred vifte af udvekslingsforhold, gør at FZA
pumpen kan imødekomme en mangfoldighed af
smørekrav.

DELIMON FZA-pump
The FZA pump is designed primarily for direct
lubrication (up to 12 lubrication points). The FZA
pump's pump head allows you to adjust lubri-
cants individually per. output. The pump head
is available with outputs 1-6 or 1-12 outputs.
The FZA pump is typically driven by a flange
mounted motor. A wide range of gear ratios and
containers are available, which enables the FZA
pump to be customized to a variety of machine
requirements.

Art.nr.

DEFZA06A10AA00
DEFZA06A11AA00
DEFZA06A31AA00
DEFZA12A10AA00
DEFZA12A11AA00
DEFZA12A31AA00

Udg. / Beh.

6 / 8,0 Ltr.
6 / 8,0 Ltr.
6 / 8,0 Ltr.

12 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.

Udveksl.

215:1
345:1
710:1
215:1
345:1
710:1

Emb.

1
1
1
1
1
1

Anden udveksling kan skaffes.

Art.#

DEFZA06A10AA00
DEFZA06A11AA00
DEFZA06A31AA00
DEFZA12A10AA00
DEFZA12A11AA00
DEFZA12A31AA00

Outlet / Cont.

6 / 8,0 Ltr.
6 / 8,0 Ltr.
6 / 8,0 Ltr.

12 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.
12 / 8,0 Ltr.

Ratios

215:1
345:1
710:1
215:1
345:1
710:1

Quantity

1
1
1
1
1
1

Other ratios can be obtained.

Motor og tilslutnings dele til FZA pumpe

Connecting parts and motor for FZA pumps

Art.nr.

DE74354-5631
DE71931-1593
DE71931-1513
4P000.18145

Motorflange for FZA
Kobling FZA (Hun)
Kobling FZA (Han)
Motor 3x400V, 0,18Kw,
1500, IP55, B14

Emb.

1
1
1
1

Art.#

DE74354-5631
DE71931-1593
DE71931-1513
4P000.18145

Motor Flange for FZA
Coupling FZA (F)
Coupling FZA (M)
Motor 3x400V, 0,18Kw,
1500, IP55, B14

Quantity

1
1
1
1

DYNAMIS pumpe med omrører eller følge-
plade
Dynamis pumpen er udviklet og designet som
en multi-funktions automatisk smørepumpe.
Takket være sin kompakte konstruktion og en
konsekvent gennemførelse af modulsystemet
kan denne pumpe bruges, ikke kun til vindkraft-
værker, men også i industrien, til kommerciel
køretøjs smøring og spraysmøring.
Smøremiddel: fedt, flydende fedt op til NLGI-
klasse 2. Arbejdstryk: max. 300 bar.

DYNAMIS pump with stir or follower plate
The Dynamis Lubricator has been developed
and designed to serve the user as a multi-
function automatic lubricant pump. Thanks to its
compact construction and the consistent imple-
mentation of the modular system, this pump can
be used not only for wind power stations but also
in industry, in commercial vehicle lubrication and
in spraying lubrication.
Lubricant: grease, liquid grease up to NLGI class
2. Working pressure: max. 300 bar

Art.nr. / Art.#

DEDYNMLA11A10506X01
DEDYNMLA11DA20100

Pumpeele. / Pumpele.

1
1

Beh. / Cont.

2,0 Ltr.
1,6 Ltr.

Timer / Timer

Ja / Yes
Ja / Yes

Volt / Volt

12V DC
24V DC

Emb. / Qty.

1
1

Tilbehør til Dynamispumpe
Pumpekit til 2 udgange. Består af pumpe-
element, overtryksventil 300 bar, monterings-
plade samt div. bolte og pakninger.

Art.nr.

DEDYNFPL13

Emb.

1

Accessories for Dynamis Pump
Pump kit, 2 outlets. Consisting of pump element,
pressure relief valve 300 bar, mounting plate,
bolts and gaskets.

Art.#

DEDYNFPL13

Quantity

1

Stik til Dynamis
El-stik 5 pol/M12x1.

Plug for Dynamis
Plug - 5 pol/M12x1.

Art.nr.

BI125S02

Emb.

1

Art.#

BI125S02

Quantity

1

 

logo
Centralsmøring
Central lubrication
107
12V DC eller 24V DC fedtpumpe CSKPT
Pumpen er udviklet og designet til at tjene som en multi-funktions smørepumpe. Pumpen fås med og uden indbygget timer/controler. Takket være den enkle konstruktion kan denne pumpe bruges i industrien og til køretøjssmøring så
som landbrugsmaskiner og entreprenør udstyr. Pumpen kan forsynes med op til 3 stk. pumpe­elementer og beholdere i fire størrelser 1,0kg, 2,5kg, 4,5kg og 8,0kg.
Smøremiddel: fedt, flydende fedt op til NLGI­klasse 2. Arbejdstryk: max. 300 bar.
Art.nr. / Art.#
CSKPT12-1,0
CSKPT12-2,5
CSKPT24-2,5
CSKPL24-2,5
Pumpeelementer / Pumpelements
1
1
1
1
Beholder / Container
1,0 Ltr.
2,5 Ltr.
2,5 Ltr.
2,5 Ltr.
Timer / Timer
Ja / Yes
Ja / Yes
Ja / Yes
Nej / No
Volt / Volt
12V DC
12V DC
24V DC
24V DC
Emb. / Qty.
1
1
1
1

Pumpeelement med 2,4 cm3/min
Art.nr.
CSP503
Arbejdstryk
300 bar
Emb.
1
Pump element with 2.4 cm3/min
Art.#
CSP503
Working pressure
300 bar
Quantity
1
12V DC and 24V DC grease pump CSKPT
The pump is designed to serve as a multi-function lubrication pump. The pump is available with or without a built-in timer/controler. Thanks to its simple design, this pump can be used in industrial, commercial vehicle lubrication, agri­cultural machinery and construction equipment. The pump can be equipped with up to 3 pump­elements and containers in four sizes 1.0 kg,
2.5 kg, 4.5 kg and 8.0 kg.
Lubricant: grease, liquid grease up to NLGI grade 2. Working pressure: max. 300 bar.
CSKPT12-1,0
Kompakt fedtpumpe
Den lille pumpe med de store muskler. Kræver ikke meget plads og gør det nu muligt at få centralsmøring til mindre maskiner hvor pladsen er begrænset.
Højde: 29 cm. Dybde: 7,5 cm. Længde: 13,5 cm. Reservoir: 675 cc. Tryk: max 200 bar.
Til 12 eller 24 V DC. Antal udgange: 1.
Art.nr.
CSKP1225
CSKP2425
Spænding
12V DC
24V DC
Emb.
1
1
Compact grease pump
The small pump with big muscles. Does not require much space and makes central lubrica­tion possible for smaller machines where space is limited.
Height: 29 cm. Depth: 7.5 cm. Length: 13.5 cm. Reservoir: 675 cc. Pressure: max 200 bar.
For 12 or 24 V DC. Number of outlets: 1.
Art.#
CSKP1225
CSKP2425
Power
12V DC
24V DC
Quantity
1
1
CSKP1225
29 cm
13,5 cm
Universal timer
Den simple timer som holder øje med smøretid og pauser, er den optimale styreenhed til pumpen.
Art.nr.
CSCU102
Emb.
1
Controller
The simple timer that controls the lubricating time, the perfect control unit for the pump.

Art.#
CSCU102
Quantity
1
CSCU102
Fedtpumpe med timer
12V DC eller 24V DC pumpe med indbygget timer. Særdeles anvendelig til små og mellem­store maskiner. Pumpens kompakte design gør det muligt at anvende den i meget små rum.
Max. arbejdstryk: 70bar (1015PSI).
Tilslutning: 1/8”R.

Art.nr. / Art.#
CSKPT1224
Udg. / Outlets
1
Beholder / Container
0,4 ltr.
Timer / Timer
Ja / Yes
Volt / Volt
12V & 24V
Emb. / Quantity
1

Tilbehør / Accessories
Art.nr. / Art.#
CSKPT505EC

0,4 ltr. tom beholder / 0.4 ltr. empty container
Emb. / Quantity
1
Grease pump with timer
12V DC or 24V DC pump with built-in timer.
Particularly suitable for small and medium-sized machines. The compact design of the pump, makes it possible to use it in very small or narrow spaces.
Max. working pressure: 70bar (1015PSI).
Connection: 1/8”BSP.
CSKPT1224
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

108
Centralsmøring
Central lubrication
logo
Fedtfylder for centralsmøring
Fedtfylder for hurtig, sikker og ren påfyldning
af fedtbeholdere til centralsmøring.
Kapacitet: 80 gram pr. pumpeslag.
Tromlestr.: 18-20 kg.
Leveres med: pumpe, låg ø280-320mm og 1,5 mtr. slange med påfyldningsadaptor CS100-205.
Passer til adaptor modpart CS100-206.

Art.nr.
4020721
Emb.
1
Grease Filler Pump for Central Lubrication
A grease filler pump for quick, safe and clean filling into the greasecontainer of central lubrication.
Capacity: 80 gram per stroke.
Barrel size: 18-20 kg.
Supplied with: pump, cover ø280-320mm and
1.5 mtr. hose with filling adapter CS100-205.
Fits adapter counterpart CS100-206.
Art.#
4020721
Quantity
1
4020721
Påfyldningssprøjte
Inkl. påfyldningsadaptor CS100-204.
Indeholder 400 gr.
Art.nr.
CS100-201
Emb.
1
Filling pump
Incl. filling adapter CS100-204.
Contains 400 gr.
Art.#
CS100-201
Quantity
1
CS100-201
Påfyldningsadaptor for CS100-201
Gevind M20x1,5.
Art.nr.
CS100-204
Emb.
1
Filling adapter for CS100-201
Thread M20x1,5.
Art.#
CS100-204
Quantity
1
CS100-204CS100-204_v1
Påfyldningsadaptor
Skrues fast på selve pumpen. Kan bruges på disse pumper: Vogel/SKF/Delimon.
Art.nr.
CS100-200
CS100-208
Gevind
M20 x 1,5
M22 x 1,5
Emb.
1
1
Filling adapter
For mounting directly on to the pump. Can be
used on these pumps: Vogel/SKF/Delimon.
Art.#
CS100-200
CS100-208
Thread
M20 x 1.5
M22 x 1.5
Quantity
1
1
CS100-200_v2CS100-200
Påfyldningssprøjte uden påfyldningsadaptor
Indeholder 400 gr.
Art.nr.
CS100-203
Emb.
1
Filling pump without filling adapter
Contains 400 gr.
Art.#
CS100-203
Quantity
1
CS100-203
Påfyldningsadaptor, gevind M22x1,5
Passer til Lincoln pumper.
Art.nr.
CS100-202
Emb.
1
Filling adapter, M22x1,5
To be used on Lincoln pumps.
Art.#
CS100-202
Quantity
1
CS100-202
Påfyldningsadaptor, 1/4”R
Adaptor inkl. støvhætte.
Art.nr.
CS100-205
CS100-206
Tilslutning
Indvendig
Udvendig
Emb.
1
1
Filling adapter, 1/4”BSP
Adaptor incl. dust cap.
Art.#
CS100-205
CS100-206
Connection
Female
Male
Quantity
1
1
CS100-205
CS100-205

CS100-206
CS100-206
Koblingskit mellem pumpe og vogn/redskab
Når smøreslangen ikke er tilsluttet redskabet returneres smøremidlet automatisk til pumpens reservoir. Dette forhindrer tilstopning. Koblings­kittet består af to dele, en han og en hun del samt vinkelbeslag, støvhætter og fittings.
Art.nr.
CSK-KOB.HAN
CSK-KOB.HUN
Emb.
1
1
Coupling adapter kit between pump & cart/tool
The adaptor kit consists of two parts. Male coupling socket, female coupling socket with return flow port and brackets, dust caps and fittings.
Art.#
CSK-KOB.HAN
CSK-KOB.HUN
Quantity
1
1
CSK-KOB.HANCSK-KOB.HUN
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

background image

109

W W W . K A B I . D K

Centralsmøring
Central lubrication

Fordelerblok for smørefedt DL-XS
Den progressive fordeler DL-XS er en kompakt
fordeler, designet efter de højeste krav. Fordele-
ren er en segment-fordeler som gør det muligt at
tilpasse mængden af smøremiddel til de enkelte
smøre steder. Segment design med fire volume
størrelser sikrer fleksibilitet. Elementerne fås fra
25mm

3

til 105mm

3

.

Antal segmenter: Min 3 til maks. 12.
Arbejdstryk: 15 bar til 300 bar.
Stempelslag pr minut: Max. 300.
Gevind tilslutn.: M10x1,0. Gevind udg.: M10x1,0.

Progressive distributor DL-XS
The progressive distributor DL-XS is a compact
distributor designed according to the highest
stand ards. The distributor is a segment distributor
which makes it possible to adjust the amount of
lubricant to the individual lubrication point. There
are four sizes of segments which makes the de-
sign of the distributor very flexible. The elements
can be obtained from 25mm

3

to 105mm

3

.

Number of piston segments: Min 3 to max 12.
Working pressure: 15 bar to 300 bar.
Piston strokes per minute: Max. 300.
Thread of inlet: M10X1,0. Thread of outlet: M10X1,0.

Art.nr. / Art.#

CSDLXSI
CSDLXSE
CSDLXS025
CSDLXS045
CSDLXS075
CSDLXS105

Start element DL-XS / Start element DL-XS
Slut element DL-XS / End element DL-XS
DL-XS dosserings element 0,025ccm / DL-XS dossering element 0,025ccm
DL-XS dosserings element 0,045ccm / DL-XS dossering element 0,045ccm
DL-XS dosserings element 0,075ccm / DL-XS dossering element 0,075ccm
DL-XS dosserings element 0,105ccm / DL-XS dossering element 0,105ccm

Emb. / Quantity

1
1
1
1
1
1

Kontraventil til udgangen af DL-XS fordeler
Komplet kontraventil med omløber og skærering.

Non return valve for DL-XS distributor
Complete with nut & cutting ring.

Art.nr.

CSKV0603158

Emb.

1

Art.#

CSKV0603158

Quantity

1

Broer til DL-XS fordeler
Div. broer til at sætte flere udgange sammen,
derved kan mængden på udgang øges.

Bridge and crossporting
Parallel external crossporting of 2 segments.

CSDLXSBL

CSDLXSBÅ

CSDLXSB180

Art.nr.

CSDLXSBL
CSDLXSBÅ
CSDLXSB180

Type

Bro lukket
Bro Åben
Bro 180°

Emb.

1
1
1

Art.#

CSDLXSBL
CSDLXSBÅ
CSDLXSB180

Type

Bridge
Bridge with outlet
Bridge 180°

Quantity

1
1
1

PVB-fordeler
PVB fordeleren leverer en præcist mængde
smøre middel op til 20 smøresteder med et
driftstryk på op til 3600 psi (248 bar).
Volumen er fastsat til 0.17cc per cyklus. Volu-
men kan forøges ved brug af div. broer, således
at outputtet bliver større. Fordeleren kan fås
med cyklus indikator som visuel bekræftelse af
systemets funktion. Denne funktion kan også
overvåges elektronisk.
Arbejdstryk: 10bar (145 psi) - 300bar (4350 psi).
Gevind: tilslutning 1/8”NPT, udgang M10x1,0.

PVB distributor
The PVB distributor deliver a precise amount
of lubricant to as many as 20 lubrication points
with an operating pressure of up to 3600 psi
(248 bar). Quantities are set at 0.17cc per cycle,
the amount can be increased by crossport-
ing 2 outlets. The distributor is available with
cycle indicator as visual confirmation of system
operation. This function can also be monitored
electronically.
Oper. press.: 10bar (145 psi) - 300bar (4350 psi).
Thread: connection 1/8”NPT, output M10x1,0.

Art.nr.

DEPVB06A01
DEPVB08A01
DEPVB10A01
DEPVB12A01

Udgange

6
8

10
12

Emb.

1
1
1
1

Art.#

DEPVB06A01
DEPVB08A01
DEPVB10A01
DEPVB12A01

Outlets

6
8

10
12

Quantity

1
1
1
1

M2500 Modulopbygget fordeler
M2500 fordeleren er en del af designet i et
progressivt smøresystem. Modulopbygget
konstruktion gør disse blokke lette at installere,
ændre og vedlige holde uden at fjerne slangen.
Op til 20 lejer kan smøres fra en fordeler. Op til
20 fordelere kan medtages i et enkelt system.

M2500 Series Divider Valve Manifold
M2500 Series Divider Valve Manifolds are the
principal components of a progressive lubricat-
ing system. Modular construction makes these
blocks easy to install, modify and maintain,
without removing any tubing. Up to 20 bearings
can be lubricated from one manifold assembly,
and up to 20 manifolds can be included in a
simple system.

Art.nr.

BIM2500C4
BIM2500C4P

Udgange

8
8/Aflast vent

Emb.

1
1

Alle M2500 fordelere er kundetilpassede.

Art.#

BIM2500C4
BIM2500C4P

Outlets

8
8/Aflast vent

Quantity

1
1

All M2500 dividers are custom made.

 

background image

110

W W W . K A B I . D K

Centralsmøring
Central lubrication

Smøreblok
Smøreblokken gør det muligt at flytte op til 5
smøresteder til et samlet sted. Tilsl.: M10x1,0.

Manifold
The grease manifold allows you to move up to
5 lubpoints to a single place. Thread: M10x1,0.

Art.nr.

CS200-001
CS200-002
CS200-003
CS200-004
CS200-005

Smøresteder

1
2
3
4
5

Emb.

1
1
1
1
1

Art.#

CS200-001
CS200-002
CS200-003
CS200-004
CS200-005

Lubpoints

1
2
3
4
5

Quantity

1
1
1
1
1

Højtryksslange, DN04 og DN06
Højtryksslangen er ekstremt modstandsdygtig
over for tryk, men bevarer dog en meget højt
fleksibilitet.
Sprængningstryk: 840bar (12180PSI).

High pressure hose, DN04 and DN06
The high pressure hose is extremely resistant
to pressure, while still retaining a very high
flexibility.
Burst pressure: 840bar (12180PSI).

DN04
Indre dia: ø4,0mm - Ydre dia: ø8,6mm.

Art.nr.

CSH08,75
CSH08,75F

Fedtfyldt

Nej

Ja

Emb.

50 mtr.
50 mtr.

DN06
Indre dia: ø6,4mm - Ydre dia: ø11,3mm.

Art.nr.

CSH11,30
CSH11,30F

Fedtfyldt

Nej

Ja

Emb.

50 mtr.
50 mtr.

DN04
Inner dia: ø4.0 mm - Outer dia: ø8.6 mm.

Art.#

CSH08,75
CSH08,75F

Lubpoints

No

Yes

Quantity

50 mtr.
50 mtr.

DN06
Inner dia: ø6.4mm - Outer dia: ø11.3mm.

Art.#

CSH11,30
CSH11,30F

Lubpoints

No

Yes

Quantity

50 mtr.
50 mtr.

Højtryksslange spiral model DN04
Højtryksslangen er ekstremt modstandsdygtig
over for tryk, men bevarer dog en meget højt
fleksibilitet.
Sprængningstryk: 840bar (12180PSI).
Indre dia: ø4,0mm - Ydre dia: ø8,6mm.

High pressure hose colide DN04
The high pressure hose is extremely resistant
to pressure, while still retaining a very high
flexibility.
Burst pressure: 840bar (12180PSI).
Inner dia: ø4.0 mm - Outer dia: ø8.6 mm.

Art.nr.

CSH08,75S

Fedtfyldt

Nej

Emb.

25 mtr.

Art.#

CSH08,75S

Lubpoints

No

Quantity

25 mtr.

Rørstuds til højtryksslange model DN04 &
DN06

Screw Stub tube for high pressure hose
DN04 & DN06

DN04 - ø6mm

Art.nr.

CS087503160
CS087503361
CS087503360
CS087503362
CS087503363

Type

Lige

45°
90°
90°

180°

L2

21mm
35mm

Nøglevid.

10mm
10mm
10mm
10mm
10mm

Emb.

1
1
1
1
1

DN06 - ø8mm

Art.nr.

CS113003160
CS11300822
CS11300835

Type

Lige
Lige

90°

L2

33mm

Nøglevid.

12mm
12mm
12mm

Emb.

1
1
1

DN04 - ø6mm

Art.#

CS087503160
CS087503361
CS087503360
CS087503362
CS087503363

Model

Straight

45°
90°
90°

180°

L2

21mm
35mm

SW

10mm
10mm
10mm
10mm
10mm

Quantity

1
1
1
1
1

DN06 - ø8mm

Art.#

CS113003160
CS11300822
CS11300835

Model

Straight
Straight

90°

L2

33mm

SW

12mm
12mm
12mm

Quantity

1
1
1

Omløber til rørstuds model DN04 & DN06

Nut for stub tube DN04 & DN06

DN04 - ø6mm

Art.nr.

CS087503000

L1

28mm

L2

19mm

Nøglevid.

12mm

Emb.

1

DN06 - ø8mm

Art.nr.

CS113003000

L1

36mm

L2

28mm

Nøglevid.

17mm

Emb.

1

DN04 - ø6mm

Art.#

CS087503000

L1

28mm

L2

19mm

SW

12mm

Quantity

1

DN06 - ø8mm

Art.#

CS113003000

L1

36mm

L2

28mm

SW

17mm

Quantity

1

 

background image

111

W W W . K A B I . D K

Centralsmøring
Central lubrication

Lige forskruning ø6 - DIN 2353
Lige forskruning for ø6, inkl. omløber og skære-
ring.

Straight fitting ø6 - DIN 2353
Straight fitting for ø6, incl. nut and cutting ring.

Art.nr.

CS0603112
CS0603132
CS0603134
CS0603158
CS0603152
CS0603152NPT
CS0603162

Gevind

M6x1,0
M8x1,0
M8x1,25
M10x1,0
1/8”R
1/8”NPT
1/4”R

Nøglevid. 1 / 2

11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
14mm / 14mm

Emb.

1
1
1
1
1
1
1

Art.#

CS0603112
CS0603132
CS0603134
CS0603158
CS0603152
CS0603152NPT
CS0603162

Thread

M6x1.0
M8x1.0
M8x1.25
M10x1.0
1/8”R
1/8”NPT
1/4”R

SW 1 / SW 2

11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
14mm / 14mm

Quantity

1
1
1
1
1
1
1

90° forskruning, ø6 - DIN 2353
90° forskruning for ø6, inkl. omløber og skære-
ring.

90° fitting ø6 - DIN 2353
90° fitting for ø6, incl. nut and cutting ring.

Art.nr.

CS0603312
CS0603332
CS0603334
CS0603358
CS0603373
CS0603352
CS0603252NPT
CS0603362

Gevind

M6x1,0
M8x1,0
M8x1,25
M10x1,0
M14x1,5
1/8”R
1/8”NPT
1/4”R

Nøglevid. 1 / 2

11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm

11mm / 12mm
11mm / 12mm
14mm / 14mm

Emb.

1
1
1
1
1
1
1
1

Art.#

CS0603312
CS0603332
CS0603334
CS0603358
CS0603373
CS0603352
CS0603252NPT
CS0603362

Thread

M6x1.0
M8x1.0
M8x1.25
M10x1.0
M14x1.5
1/8”R
1/8”NPT
1/4”R

SW 1 / SW 2

11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm
11mm / 12mm

11mm / 12mm
11mm / 12mm
14mm / 14mm

Quantity

1
1
1
1
1
1
1
1

Banjo forskruning
Banjo forskruning for ø6, inkl. omløber & skære-
ring.

Elbow banjo movable fitting
Banjo fitting for ø6, incl. nut and cutting ring.

Art.nr.

CS0602258
CS0602152

Gevind

M10x1,0
1/8”R

Nøglevidde 1 / 2

14mm / 12mm
14mm / 12mm

Emb.

1
1

Art.#

CS0602258
CS0602152

Thread

M10x1.0
1/8”R

SW 1 / SW 2

14mm / 12mm
14mm / 12mm

Quantity

1
1

Banjo forskruning
Banjo forskruning, udv. M10x1,0 - indv. M8x1,0.

Elbow banjo movable fitting
Banjo fitting, M10x1,0 - M8x1,0.

Art.nr.

CS0602358

Gevind 1 / 2

M10x1,0 / M8x1,0

Nøglevid.

7,5mm

Emb.

1

Art.#

CS0602358

Thread 1 / Thread 2

M10x1.0 / M8x1.0

SW

7.5mm

Quantity

1

 

background image

112

W W W . K A B I . D K

Centralsmøring
Central lubrication

Banjo forskruning Type L
Banjo forskruning.

Elbow banjo Type L
Banjo fitting.

Art.nr. / Art.#

CS0602458

Gevind / Thread 1

M10x1,0

Gevind / Thread 2

M10x1,0

Gevind / Thread 3

M10x1,0

Nøglevidde / SW

14mm

Emb. / Qty.

1

T-stykke
T-stykke med omløber og skærering.

T-connector
T-connector, incl. not and cutting ring.

Art.nr.

CS060606

Dia.

ø6mm

Nøglevidde 1 / 2

11mm / 12mm

Emb.

1

Art.#

CS060606

Dia.

ø6mm

SW 1 / SW 2

11mm / 12mm

Quantity

1

Polyamid slange DIN 73378
Sort semiflexibel slange, ydre dia. ø6mm.
Sprængningstryk: 280bar (4061PSI ).
Indre dia: ø3,0mm - Ydre dia: ø6,0mm.

Polyamid hose DIN 73378
Black semi-rigid hose, outer dia. ø6,0mm.
Burst pressure 280bar (4061PSI ).
Inner dia: ø3,0mm - Outer dia: ø6,0mm.

BIAR629

BI6N3

Art.nr.

BI6N3
CSD6N3

Fedtfyldt

Nej

Ja

Emb.

50 mtr.
50 mtr.

Indsatsrør for ø6mm slange

Art.nr.

BIAR629

Emb.

1

Art.#

BI6N3
CSD6N3

Lubpoints

No

Yes

Quantity

50 mtr.
50 mtr.

Reinforcing socket for ø6mm hose

Art.#

BIAR629

Quantity

1

Viklefleks

Protective helix

CSRSGU9

CSV100-021

Art.nr.

CSV100-021

Emb.

50 mtr.

Rørbøjle DIN 3016
Gummi belagt rørbøjle.
Indre dia: ø5,3mm - Ydre dia: ø9,0mm.

Art.nr.

CSRSGU9

Emb.

1

Art.#

CSV100-021

Quantity

50 mtr.

Clip DIN 3016
Clip with rubber.
Inner dia: ø5,3mm - Outer dia: ø9,0mm.

Art.#

CSRSGU9

Quantity

1

Fittings ø6 i sortimentsboks
Sortimentsboks bestående af forskruninger
ø6mm samt rørstudse ø6mm for højtryks-
slange 8,75.

Forskruninger:

Rørstudse:

6 stk. lige, M6x1

10 stk. 90°, kort

2 stk. lige, M8x1

6 stk. 90°, lang

5 stk. lige, M10x1

10 stk. lige

10 stk. lige, 1/8”

2 stk. 180°

8 stk. 90°, 1/8”
2 stk. 90°, 1/4”

Andet:

6 stk. 90°, M6x1

10 stk. union-samlestykke

8 stk. 90°, M10x1

10 stk. omløber f/rørstuds

2 stk. banjo, U 1/8”R 10 stk. skærering

Fittings kit ø6
Box with fittings ø6mm and stub tubes ø6mm for
high pressure hose 8.75.

Fittings:

Stub tubes:

6 pcs. straight, M6x1

10 pcs. 90°, short

2 pcs. straight, M8x1

6 pcs. 90°, long

5 pcs. straight, M10x1

10 pcs. straight

10 pcs. straight, 1/8”

2 pcs. 180°

8 pcs. 90°, 1/8”
2 pcs. 90°, 1/4”

Others:

6 pcs. 90°, M6x1

10 pcs. union-connector

8 pcs. 90°, M10x1

10 pcs. nut for stub tube

2 pcs. banjo, U 1/8”BSP

10 pcs. cutting ring

Art.nr.

CS1200

Emb.

1

Art.#

CS1200

Quantity

1

KABI lagerfører fittings og slanger i andre størrelser og dimensioner. Kontakt os yderligere informationer.

 

background image

113

W W W . K A B I . D K

Centralsmøring
Central lubrication

SureFire PDI automatisk smøreapparat
En robust og holdbar pumpe, der kan håndtere
olie og blødt fedt. Den kompakte størrelse og
designet er tilpasset til din plads- og smørekrav.
SureFire PDI smøreapparat er en selvstændig
elektrisk motordrevet tandhjulspumpe, der er
tilpasset til en bred vifte af produktionsmaskiner.
Den kan håndtere enkelte injektorer eller injektor
grupper, og kan betjene op til 100 smøresteder.

 Håndterer olie og flydende fedt

 Tom melder for fejlsikker drift

 Udgang på begge sider af pumpen

 Quick-snap reservoir

 Praktisk plug-in type klemrække

 Stort påfyldningsdæksel med indbygget si

 Valgfri controller/monitor

SureFire PDI automatic lubricator
A rugged and durable pump that can handle oil
and soft grease. Its compact size is designed
to fit your space requirements and lubrication
requirements. SureFire PDI lubricator is a self-
contained electric motor-driven gear pump, that
can adapt to a wide range of manufacturing
machinery. It may handle individual injectors or
injector groups, serving up to 100 lubrication
points.

 Handling oil and liquid grease

 Low level switch for failsafe operation

 Output on either side of the pump

 Quick-snap reservoir

 Convenient plug-in type terminal block

 Large filler cap with built-in strainer

 Optional controller/monitor

Art.nr.

BISF2BNAB
BISF2BNAD
BISF3BNAD
BISF3BNCD
BISF6BNDE

Beholder

1,8 ltr.
1,8 ltr.
2,7 ltr.
2,7 ltr.
6,0 ltr.

Timer

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Model

24Vdc
230V
230V
230V
380V

Emb.

1
1
1
1
1

Art.#

BISF2BNAB
BISF2BNAD
BISF3BNAD
BISF3BNCD
BISF6BNDE

Container

1,8 ltr.
1,8 ltr.
2,7 ltr.
2,7 ltr.
6,0 ltr.

Controller

No
No
No
Yes
No

Type

24Vdc
230V
230V
230V
380V

Quantity

1
1
1
1
1

TM - 1 Oliepumpe
TM1 oliepumpen bruges i helt enkle central
smøre systemer. Disse systemer udnytter cyklus
levering af olie til enkelte smøresteder.
TM 1 pumpen er en motordrevet, fjederbelastet
stempelpumpe som gør det muligt også at
smøre manuelt.
Motoren kører via en gearreduktion som
bestemmer cyklus for smøring.

TM - 1 Oil pump
TM1 oil pump is used in single-line centralized
lubrication systems. These systems utilize cycle
supply of oil discharged to the lubrication points.

Art.nr.

BIC2798
BIC2896
BID3096

Beholder

0,5 ltr.
0,5 ltr.
1,0 ltr.

Tid

2 min
9 min
8 min

Model

220V
220V
220V

Emb.

1
1
1

Art.#

BIC2798
BIC2896
BID3096

Container

0,5 ltr.
0,5 ltr.
1,0 ltr.

Time

2 min
9 min
8 min

Type

220V
220V
220V

Quantity

1
1
1

TDM - 5
TDM 5 pumpen er lille og kompact pumpe ideel
til små maskiner. Kan håndtere fra 1-50 smøre-
steder.
TDM 5 pumpen er en motordrevet, fjederbelastet
stempelpumpe som gør det muligt også at
smøre manuelt. Motoren kører via en gearreduk-
tion som bestemmer cyklus for smøring.

TDM - 5
TDM 5 pump is small and kompact pump ideal
for small machines. Can handle from 1-50
lubrication points. The TDM 5 pump is a motor-
driven, piston pump which makes it possible to
lubricate manually. Motor drive via a reduction
gear which provides cycle for lubrication.

Art.nr.

BI263501
BI263502
BI263503
BI263504
BI263505
BI263506

Beholder

2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.

Tid

6 min
11 min
15 min
33 min
64 min
128 min

Model

220V
220V
220V
220V
220V
220V

Emb.

1
1
1
1
1
1

Art.#

BI263501
BI263502
BI263503
BI263504
BI263505
BI263506

Container

2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.
2,0 ltr.

Time

6 min
11 min
15 min
33 min
64 min
128 min

Type

220V
220V
220V
220V
220V
220V

Quantity

1
1
1
1
1
1

L-13 manuel pumpe
En enkel manuel stempelpumpe som bruges
til fast mængde smøring. Enheden kan bruges
sammen med Z-serien injektorer, ZT Series
injektorer og SJM injektorer. Pumpen har en
intern maksimum overtryksventil. Udgang på
højre og venstre side.

L-13 manual pump
A simple manual piston pump used for fixed
amounts of oil. The unit can be used with Z
series injectors, ZT Series injectors and SJM
injectors. The pump has an internal maximum
pressure relief valve. Output on left and right
side.

Art.nr.

BIL13P

Beholder

1,0 ltr.

Emb.

1

Art.#

BIL13P

Container

1,0 ltr.

Quantity

1

 

114
Centralsmøring
Central lubrication
logo
ZEM oliefordeler PDI
ZEM Oliefordeler leveres med forudindstillet oliekammer, der leverer præcis og kontrolleret smøring til hver udgang. Det faste oliekammer er med til at sikre hvert smørested modtager den korrekte mængde smøremiddel.
Tilslutning: M10 x 1,0.
Udgang: Push to connect.
Art.nr.
BIZEM342PAC
BIZEM342PCC
BIZEM342PAA
BIZEM343PCCC
BIZEM343PAAA
BIZEM345PAAAAA
Udg.
2
2
2
3
3
5
Mængde / ccm3
0,01 og 0,06
(2x) 0,06
(2x) 0,01
(3x) 0,06
(3x) 0,01
(5x) 0,01
Emb.
1
1
1
1
1
1
ZEM oil injector PDI
ZEM Oil injector delivered with pre-fixed oilinjector, delivering accurate and controlled lubrication for each output. The fixed injector helps to ensure each lubrication point receives the correct amount of lubricant.
Connection: M10 x 1.0.
Output: Push to connect.
Art.#
BIZEM342PAC
BIZEM342PCC
BIZEM342PAA
BIZEM343PCCC
BIZEM343PAAA
BIZEM345PAAAAA
Outlets
2
2
2
3
3
5
Output / ccm3
0,01 and 0,06
(2x) 0,06
(2x) 0,01
(3x) 0,06
(3x) 0,01
(5x) 0,01
Quantity
1
1
1
1
1
1
BIZEM345PAAAAA
Olie-fordeler DEV
Oliefordeler med indstilleligt oliekammer. Det er muligt at tilpasse mængden af olie til de enkelte smøresteder.
Art.nr.
CSDEV02
CSDEV04
CSDEV05
CSDEV06
Udgange
2
4
5
6
Emb.
1
1
1
1
Oil distributor DEV
Oil distributor with adjustable oilchamber, which makes it possible to adapt the right amount of oil to the lubrication points.
Art.#
CSDEV02
CSDEV04
CSDEV05
CSDEV06
Outlets
2
4
5
6
Quantity
1
1
1
1
CSDEV04
Doseringsskrue DEV-oliefordeler
Kammerstørrelsen er markeret på skruen.
Art.nr.
CSDEVDS0
CSDEVDS1
CSDEVDS2
CSDEVDS4
CSDEVDS6
CSDEVDS7
CSDEVDS9
Størrelse
0 - 26mm
1 - 24mm
2 - 23mm
4 - 20mm
6 - 19mm
7 - 18mm
9 - 16mm
Emb.
1
1
1
1
1
1
1
Dosing screw DEV oil distributor
Chamber size is marked on the screw.
Art.#
CSDEVDS0
CSDEVDS1
CSDEVDS2
CSDEVDS4
CSDEVDS6
CSDEVDS7
CSDEVDS9
Size
0 - 26mm
1 - 24mm
2 - 23mm
4 - 20mm
6 - 19mm
7 - 18mm
9 - 16mm
Quantity
1
1
1
1
1
1
1
CSDEVDS0
bundulige

W W W . K A B I . D K

 

background image

115

W W W . K A B I . D K

Centralsmøring
Central lubrication

Lynkobling

Push-in fitting

CS0602158

CS0602162

Art.nr.

CS0402152
CS0402352
CS0602158
CS0602162
CS0602166

Model

Lige
90°
lige
Lige
Lige

Dia. ø

ø4mm
ø4mm
ø6mm
ø6mm
ø6mm

Gevind

1/8”R
1/8”R
M10x1,0
1/4”R
M12x1,75

Emb.

1
1
1
1
1

Art.#

CS0402152
CS0402352
CS0602158
CS0602162
CS0602166

Type

Straight
90°
Straight
Straight
Straight

Dia. ø

ø4mm
ø4mm
ø6mm
ø6mm
ø6mm

Thread

1/8”BSP
1/8”BSP
M10x1,0
1/4”BSP
M12x1,75

Quantity

1
1
1
1
1

Lynkobling Banjo

Push-in fitting Banjo

Art.nr.

CS0602362

Model

Banjo

Dia. ø

ø6mm

Gevind

1/4”R

Emb.

1

Art.#

CS0602362

Type

Banjo

Dia. ø

ø6mm

Thread

1/4”BSP

Quantity

1

Rørbøjle DIN 72571

Pipe clip DIN 72571

Art.nr.

MFBF401
BIB6537

Dia. ø

ø4mm
ø6mm

Emb.

1
1

Art.#

MFBF401
BIB6537

Dia. ø

ø4mm
ø6mm

Quantity

1
1

Slange nylon

Hose nylon

Art.nr.

PA1104
PA1106
PA1108

Model

Natur
Natur
Natur

Dia. ø

ø4,2mm
ø6,1mm
ø8,1mm

Emb.

1
1
1

Art.#

PA1104
PA1106
PA1108

Type

Nature
Nature
Nature

Dia. ø

ø4,2mm
ø6,1mm
ø8,1mm

Quantity

1
1
1

WS-E Smøreanlæg
WS-E smøreanlæg anvendes til automatisk
smøring af kæder og conveyors.

WS-E Lubrication systems
WS-E lubrication system is used for automatic
lubrication of chains and conveyors.

Art.nr.

DEWSE4L-SYS2
DEWSE12L-SYS1

Indhold

4 ltr.

12 ltr.

Emb.

1
1

Art.#

DEWSE4L-SYS2
DEWSE12L-SYS1

Capacity

4 ltr.

12 ltr.

Quantity

1
1

Fluid Flex
Fluid Flex er et alsidigt doseringssystem til
væsker og smøremidler. Fluid Flex system er
designet for maksimal effektivitet, præcision
og kontrol. Kan dosere de fleste væsker, der
anvendes i produk tions- eller procesindustrien.
Fluid Flex luft-aktiverede system kan bruges til
en bred vifte af væsker, fra vandbaserede køle-
væsker til let flydende smøremidler, herunder
syntetiske væsker.

Fluid Flex
Fluid Flex is versatile dispensing system for
liquids and lubricants. Fluid Flex dispensing
system is designed for maximum efficiency, pre-
cision and control lubrication, for liquid used in
manufacturing or process industry. Fluid Flex air-
actuated system emits a wide variety of liquids,
from water-based coolants and liquid lubricants,
including synthetic fluids.

Art.nr.

BIUBEBB

Indhold

4 ltr.

Emb.

1

Art.#

BIUBEBB

Capacity

4 ltr.

Quantity

1